44849

Культура речи как качество

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Центральным понятием нормативного аспекта является понятие языковой нормы. Нормы литературного языка включают единнообразную систему образцов общепринятые элементы языка обусловленные правилами исполнения речевых средств исторически принятые в языковом коллективе. Нормы отражают процесс. Признаки языковой нормы.

Русский

2013-11-14

15.93 KB

0 чел.

Культура речи как качество – владение нормами литературного языка в устной и письменной форме, при котором происходит выбор языковых средств, позволяющий в определенной ситуации общения и при соблюдении общения обеспечить необходимый эффект в достижений поставленных задач коммуникации.

Выделяют 3 основных аспекта культуры речи.

1.Нормативный аспект.

2.Коммуникационный аспект

3.Этический.

Главным является нормативный аспект. Центральным понятием нормативного аспекта является понятие языковой нормы.

Языковая норма – это совокупность явлении разрешенных системой языка, отраженных и закрепленных в речи носителя языка и являющихся обязательными для всех вдадеющих литературным языком в определенный период времени.

Нормы литературного языка включают единнообразную систему образцов, общепринятые элементы языка, обусловленные правилами исполнения речевых средств, исторически принятые в языковом коллективе.

Нормы отражают процесс. Они помогают языку сохранить целостность.

Признаки языковой нормы.

1.Относительная устойчивость.

2.Распростроненность.

3.Общеупотребимость.

4.Общеобязательность.

Языковая норма – относительно устойчивый способ выражения, исторически принятый в языковом мире на основе выбора одного из вариантов употребления как обязательного для определенной части общества.

Языковые нормы могут быть охарактеризованы с нескольких точек зрения.

1.В соответствии с основным уров. Яз. Выделяются следующие типы норм.

-орфоэпические нормы

-инцентологические нормы (правила ударения)

-лексические нормы (правила употребления слов)

-словообразовательные нормы.

-морфологические нормы

2.С точки зрения обязательности вариантности

- Обязательные (императивные) нормы. Закрепляют только один вариант произношения, ударения употребления языкого средства.

-Вариантные нормы. Допускают возможность выбора одного из вариантов ударения, произношения, употребления языкогого средства.

3.По временному признаку.

-Старшая норма

-Младшая норма

2 аспект – коммуникативный.

Предпологает соблюдение таких коммуникативных качеств как: точность, понятность, локоничность, чистота, выразительность, логичность.

3 аспект этический – владение гов-м нормами языкового поведения, припят. В данном обществе.

Культура речи как наука о качестве речи решает следующие задачи:

  1. Научиться говорить правильно, употреблять языковые единицы в соответствии с ортологией (наука о правильности речи)
  2. Научиться говорить выразительно.
  3. Научиться отбору языковых средств, характеризующих для того или иного функционального стиля и основным приемам создания текст в том или ином стиле.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35219. Створення екранних форм 145 KB
  Мета: Навчитися створювати прості екрані форми та ієрархічні. Індивідуальне завдання Створення екранних форм Для вводу модифікації та перегляду даних створити такі форми: Форму Ринкові ціни для вводу та модифікації даних таблиці 1. Хід виконання Перші дві форми завдання необхідно створити за допомогою Автоформи. Форми створюються на основі вхідних таблиць.
35220. Аудит. Опорний курс лекцій 1.44 MB
  Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує та оцінює свідчення про облікову та звітну інформацію щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення та письмового висловлення своєї думки щодо ступеня її відповідності встановленим законодавством критеріям.
35221. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій 29.78 KB
  В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.
35222. Шектеулі рұқсат қалдықтар 135 KB
  Адам баласының кез-келген шаруашылық іс-әрекеті әртүрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқарылуына, қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кен үйінділерін, өнеркәсіп тастандыларын
35223. Технічні пристрої организаціїї і регулювання руху транспорту. Регулювання вуличного руху 1.24 MB
  снують дорожні знаки за характером і організації інформації вирішують локальні завдання. Це, як правило, конконкретна інформація попередження, заборони, приписи, не враховує оперативних змін дорожніх і метеорологічних факторів, умов освітлення, характеристик транспортного потоку...
35224. Створення баз даних та робота з ними 147 KB
  Мета: вивчити структуру вікна додатка MS Access і основні засоби роботи з базами даних..
35225. MS Access. Створення бази даних у вигляді декількох таблиць 168 KB
  Створення бази даних у вигляді декількох таблиць. План Основні поняття про бази даних. Задача Успішність Створити базу даних з трьох таблиць: Оцінки рис. Основні поняття про бази даних.
35226. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ ТОКСИЧНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 975.5 KB
  Яд – вещества вызывающие отравления в малых количествах. Понятие «малое количество» носит весьма субъективный характер. Некоторые яды вызывают смертельные исходы в дозах равных нескольким нанограммам (ботулотоксин), другие вещества (суррогаты алкоголя) вызывают отравления при поступлении в организм в количестве десятков, сотен грамм.