44855

Язык SQL. Особенности языка SQL как инструмента работы с реляционными БД. Подмножества языка SQL

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Набор операторов языка для определения данных и ограничения целостности. Набор операторов языка для извлечения изменения данных. Язык SQL наиболее распространённый язык управления базами данных типа клиент сервер. В SQL определены два подмножества языка: SQLDDL Dt Definition Lnguge язык определения структур и ограничений целостности баз данных.

Русский

2013-11-14

28.5 KB

24 чел.

3 вопрос. Язык SQL. Особенности языка SQL как инструмента работы с реляционными БД. Подмножества языка SQL. Набор операторов языка для определения данных и ограничения целостности. Набор операторов языка для извлечения, изменения данных.

Язык SQL(Structured Query Language - структурированный язык запросов) основывается на некоторой смеси алгебраических и логических конструкций, в настоящее время является промышленным стандартом, который в большей или меньшей степени поддерживает любая СУБД, претендующая на звание "реляционной". Язык SQL - наиболее распространённый язык управления базами данных типа клиент – сервер.

В SQL определены два подмножества языка:

SQL-DDL (Data Definition Language) - язык определения структур и ограничений целостности баз данных. Сюда относятся команды создания и удаления баз данных; создания, изменения и удаления таблиц; управления пользователями и т.д.

CREATE SCHEMA - создать схему базы данных

  DROP SHEMA - удалить схему базы данных

  CREATE TABLE - создать таблицу

  ALTER TABLE - изменить таблицу

  DROP TABLE - удалить таблицу

  CREATE DOMAIN - создать домен

  ALTER DOMAIN - изменить домен

  DROP DOMAIN - удалить домен

  CREATE COLLATION - создать последовательность

  DROP COLLATION - удалить последовательность

  CREATE VIEW - создать представление

  DROP VIEW - удалить представление

Каждый оператор CREATE TABLE задает имя создаваемой базовой таблицы, имена и типы данных столбцов этой таблицы, а также первичный ключ таблицы и любые внешние ключи, присутствующие в ней.

CREATE TABLE S

( Si CHAR(5),

SNAME    CHAR(20),

STATUS   NUMERIC(5),

CITY      CHAR(15),

PRIMARY KEY ( Si ) ) ;

SQL-DML (Data Manipulation Language) - язык манипулирования данными: добавление, изменение, удаление и извлечение данных, управления транзакциями

SELECT - отобрать строки из таблиц

  INSERT - добавить строки в таблицу

  UPDATE - изменить строки в таблице

  DELETE - удалить строки в таблице

  COMMIT - зафиксировать внесенные изменения

  ROLLBACK - откатить внесенные изменения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37016. Створення графічного інтерфейсу користувача 297 KB
  Згідно індивідуального завдання створити форму для введення даних та виведення розрахункових даних. На формі створити два перемикачі які визначають місце виведення результатів розрахунку. Створити процедури обробки подій форми. Згідно індивідуального завдання створити процедуру обробки одномірного масиву.
37017. Вивчення команд пересилки (переміщення) 246.5 KB
  В залежності від того які пристрої беруть участь в пересилці даних розрізняють слідуючі команди: загрузка пересилка і запис в память. Команди пересилки бувають однобайтовими двохбайтовими трьохбайтовими. Всі команди пересилки за виключенням команди POP PSW не міняють вмісту регістра ознак.
37018. Моніторинг вузлів мережі, серверів і активного мережевого обладнання засобами SNMP (OC Windows 2003 Server, OC Linux) 660.5 KB
  ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Вступ в SNMP Для успішного адміністрування мережі необхідно знати стан кожного її елемента з можливістю змінювати параметри його функціонування. Подібним мовою стала SNMP Simple Network Mngement Protocol. Тому SNMP як безпосередньо мережевий протокол надає тільки набір команд для роботи зі змінними MIB.
37019. Утиліта - Dr. Hardware 1.54 MB
  Загальна інформація надається користувачеві загальна інформація про компютер та основні його характеристики . Диспетчер пристроїв це інформація яка надається пристроям які підключенні до компютера та додаткова інформація про них та їхній стан . Системна інформація надається інформація про систему яка встановлена на даному компютері . ресурси інформація про ресурси які є на компютері та як вони використовуються.
37020. Експрес-метод визначення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок вічок перед обрізуванням винограду і встановлення навантаження вічками 2.5 MB
  Експрес метод визначення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок вічок перед обрізуванням винограду. Засвоїти методику швидкого визначення закладання зачатків суцвіть у центральних бруньках способом препарування зимуючих вічок під бінокулярним мікроскопом побудувати графіки розподілення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок і прийняти рішення щодо оптимізації довжини обрізування винограду.Експрес метод визначення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок вічок перед обрізуванням винограду.
37021. Складання календарного плану робіт на винограднику і виноградній шкілці 97 KB
  Внесення мінеральних та органічних добрив Березеньквітень 1 2 3 Квітень Відкривання кущів винограду Остаточне обрізування кущів та заготівля чубуків Закінчення щеплення стратифікація та загартування щеп Садіння винограду та підсаджування на місцях випадів Ремонт шпалери та встановлення її на молодих Виноградниках Сухе підв'язування пагонів Вкладання підсадок для ліквідації зрідженості Садіння чубуків у шкілку Весняне чизелювання або культивація ґрунту на виноградниках Захист від весняних приморозків До розпус кання вічок Те саме â â...
37022. Схема і методика ампелографічного опису морфологічних ознак органів виноградної рослини, що характеризують сорт 86.5 KB
  Після чого описують морфологічні ознаки: молодого і визрілого пагонів листка середнього ярусу квітки грона ягоди насінини. Технологічна характеристика: механічний склад грона і ягоди вихід сусла механічні властивості ягоди хімічний склад соку і його зміни в процесі достигання використання сорту і характеристика його продукції. Розмір грона визначають за його довжиною від основи до самої верхньої ягоди. Розрізняють дуже щільні якщо ягоди в гроні тісно притиснуті одна до одної і їх неможливо розсунути.