44855

Язык SQL. Особенности языка SQL как инструмента работы с реляционными БД. Подмножества языка SQL

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Набор операторов языка для определения данных и ограничения целостности. Набор операторов языка для извлечения изменения данных. Язык SQL наиболее распространённый язык управления базами данных типа клиент сервер. В SQL определены два подмножества языка: SQLDDL Dt Definition Lnguge язык определения структур и ограничений целостности баз данных.

Русский

2013-11-14

28.5 KB

24 чел.

3 вопрос. Язык SQL. Особенности языка SQL как инструмента работы с реляционными БД. Подмножества языка SQL. Набор операторов языка для определения данных и ограничения целостности. Набор операторов языка для извлечения, изменения данных.

Язык SQL(Structured Query Language - структурированный язык запросов) основывается на некоторой смеси алгебраических и логических конструкций, в настоящее время является промышленным стандартом, который в большей или меньшей степени поддерживает любая СУБД, претендующая на звание "реляционной". Язык SQL - наиболее распространённый язык управления базами данных типа клиент – сервер.

В SQL определены два подмножества языка:

SQL-DDL (Data Definition Language) - язык определения структур и ограничений целостности баз данных. Сюда относятся команды создания и удаления баз данных; создания, изменения и удаления таблиц; управления пользователями и т.д.

CREATE SCHEMA - создать схему базы данных

  DROP SHEMA - удалить схему базы данных

  CREATE TABLE - создать таблицу

  ALTER TABLE - изменить таблицу

  DROP TABLE - удалить таблицу

  CREATE DOMAIN - создать домен

  ALTER DOMAIN - изменить домен

  DROP DOMAIN - удалить домен

  CREATE COLLATION - создать последовательность

  DROP COLLATION - удалить последовательность

  CREATE VIEW - создать представление

  DROP VIEW - удалить представление

Каждый оператор CREATE TABLE задает имя создаваемой базовой таблицы, имена и типы данных столбцов этой таблицы, а также первичный ключ таблицы и любые внешние ключи, присутствующие в ней.

CREATE TABLE S

( Si CHAR(5),

SNAME    CHAR(20),

STATUS   NUMERIC(5),

CITY      CHAR(15),

PRIMARY KEY ( Si ) ) ;

SQL-DML (Data Manipulation Language) - язык манипулирования данными: добавление, изменение, удаление и извлечение данных, управления транзакциями

SELECT - отобрать строки из таблиц

  INSERT - добавить строки в таблицу

  UPDATE - изменить строки в таблице

  DELETE - удалить строки в таблице

  COMMIT - зафиксировать внесенные изменения

  ROLLBACK - откатить внесенные изменения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20228. Полімерні молекули. Полімерний клубок. Формула Флорі 62 KB
  Полімерні молекули ланцюги з великої кількості ланок вони можуть відрізнятися складом однакові ланки або різні степенем гнучкості числом гілок та заряджених груп. Найпростіша полімерна молекула послідовність великої кількості атомних груп з`єднаних у ланцюг ковалентними хімічними зв`язками. N масі ланцюга. Полімерний ланцюг має N 1 N 102 104 Полімерні молекули поділяються на лінійні та тривимірні.
20229. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса 68 KB
  Рівняння КлапейронаКлаузіуса це термодинамічне рівняння що відноситься до процесів переходу речовини із однієї фази в іншу випаровування плавлення сублімація. Рівняння КК застосовне до будьяких фазових переходів що супроводжуються поглинанням або виділенням теплоти так званим фазовим переходом 1го роду і є прямим наслідком умов фазової рівноваги з яких воно і виводиться. Тепер розглянемо рівновагу трьох фаз: Потрійна точка одночасне існування трьох фаз Розв‘язок : р0 Т0 Тепер отримаємо рівняння Клапейрона Клаузіуса: ...
20230. Співвідношення Онзагера 35.5 KB
  Співвідношення Онзагера. Теорія Онзагера одна з основних теорем термодинаміки незворотних процесів встановлена в 1931р. Згідно з теоремою Онзагера якщо немає магнітного поля і обертання системи як цілого то =2. Якщо ж на систему діє зовнішнє магнітне поле Н і система обертається зі швидкістю ω то 3 Це повязано з тим що сила Лоренца і Коріоліса не змінюються при зміні напрямку швидкості частинок лише в тому випадку якщо одночасно змінюється на протилежне напрямок магнітного поля або відповідно швидкості обертання ця властивість...