44895

Трудная жизненная ситуация как категория социальной работы

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Устоявшиеся нормативные стандарт трудныепротиворесчивые Признаки ТЖС:1 Неадекватность алгоритм. ЧеловекаТЖС ситуация соц.Факторы ТЖС: поведенческий экзистенциональный вероятностнопрогностическийСтруктура ТЖС:участники связан. Классификация ТЖС: по харкам субъектаиндивидуал.

Русский

2013-11-14

23 KB

41 чел.

11. Трудная жизненная ситуация как категория социальной работы.
Жизненная ситуация – совокупн. Значимых для человека событий и связан. с ними потребн. Ценност. Влияющ. на его поведение и мировозр.в конкр. период.
- устоявшиеся (нормативные, стандарт), -трудные(противоресчивые)
Признаки ТЖС:1) Неадекватность алгоритм. Первичн. Соц.поведения 2) Нарушение текущей соц. деят.
3)Неопределен.перспектив разв. Событий
4)Возникновен. Новой сист. Требований к субъекту
5)Возникновен. Стрессовых сост. Человека
ТЖС - ситуация соц. нестабильности, кризисная, стрессовая, переломная, экстримальная, неопределенная, критическая.
Факторы ТЖС:- поведенческий, - экзистенциональный,- вероятностно-прогностический
Структура ТЖС:
-участники связан.с ней событий; - деят.кот.в ней осуществляется; - временные и пространственные аспекты ситуац.; - ее переживание и интерпретации объектом жизн.трудности; - объективн.факторы, - субъективн. Факторы.
Наличие трудностей не всегда ведет к затруднению, а затруднение не всегда вызывает действительн. Наличием трудностей.
Классификация ТЖС:- по хар-кам субъекта(индивидуал., групповая, семейная); - по возростн.критерию(детский, подростковый); - по психологич. Реакции на ситуац.(адекватная, мобилизирующая, неадекватная); - по уровню адаптации к ситуации (активная, пассивная, приспособленческая).
Разновидности ТЖС – инвалидность, неспособность к самообслуживанию, бользнь, безработица, отсутствие опред.места жительства, одиночество.
Способы адаптации к ТЖС:
1)Неконструктивные способы: - защитное поведение; - хаотичный поиск; - поиск в усл. Огранич. Нформирован.; - продуктивное иждивенчество. 2)Конструктивные: - целенаправл. Исользован.ресурсов межличностн.сети; - конкретизацию целостн. Образа «Я»; - наполнение опыта поведения в соц.сфере; - отношение к ТЖС как к совукпн. Шансов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69735. Віртуальні методи 45 KB
  Це не завжди можливо, оскільки в різний час покажчик може посилатися на об’єкти різних класів ієрархії, і під час компіляції програми конкретний клас може бути невідомий. Можна навести як приклад функцію, параметром якої є покажчик на об’єкт базового класу.
69736. Використання шаблонів класів 32.5 KB
  Щоб створити за допомогою шаблона конкретний об’єкт конкретного класу (цей процес називається інстанціонуванням), при описі об’єкту після імені шаблона в кутових дужках перераховуються його аргументи...
69737. Області значень 44 KB
  Область значень — це інтервал від мінімального до максимального значення, яке може бути представлена в змінній даного типу. В таблиці 1 приведений розмір займаємої пам’яті і області значень змінних для кожного типу. Оскільки змінних типу void не існує, він не включений в цю таблицю.
69738. Програми друку граничних констант 38 KB
  Введених засобів препроцесора і мови цілком достатньо для програми, що виводить на друк (на екран дісплея) значення констант, що визначають в конкретній системі (для конкретного компілятора) межі зміни даних різних типів.
69739. Мультиплікативні операції 26 KB
  Типи першого і другого операндів можуть відрізнятися, при цьому виконуються перетворення операндів за замовчуванням. Типом результату є тип операндів після перетворення.
69740. Пріоритет і порядок виконання 50 KB
  Пріоритет і асоціативність операцій мови Сі впливаяють на порядок групування операндів і обчислення операцій у виразі. Пріоритет операцій суттєвий тільки за наявності декількох операцій, що мають різний приоритет. Вирази з більш пріоритетними операціями обчислюються першими.
69741. Ініціалізація масивів 24.5 KB
  Якщо у визначенні масиву явно вказаний його розмір, то кількість початкових значень не може бути більше кількості елементів в масиві. Якщо кількість початкових значень менше ніж оголошена довжина масиву, то початкові значення отримають тільки перші елементи масиву...
69742. Символьні масиви. Рядковий тип 40 KB
  Крім того, для рядкових масивів допустима операція конкатенації, яку позначають символом +. Вона полягає у формуванні нового символьного масиву, розмір якого дорівнює сумі розмірів масивів-операндів, а значення - це елементи масивів-операторів, розміщені послідовно.
69743. Записи з варіантами 33 KB
  Іноді треба вводити в запис деяку інформацію, яка залежить від іншої інформації, що вже є в записі. Це зумовлює потребу введення додаткових полів, які залежать від значень інших полів. Комбінований тип допускає таку організацію даних, оскільки, крім фіксованої частини запису...