44896

Синтаксические нормы

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Благодаря преступной халатности водителя произошла эта авария Выбор падежной формы при гл. Выбор предлога. Выбор падежа при глаголе с отрицанием.

Русский

2013-11-14

15.33 KB

7 чел.

Синтаксические нормы.

1.Выбор падежа управляемого существительного.

Управление – вид подичинит. Связи, при котором глагол требует пост-ки завис в строго определенном падеже.

  1. Глаголы и отглагол. Сущ, имеющие общие допол. Должны управлять одним и тем же падеж.
  2. Слудеют различные слова близкие по значению, требуемые различного падежа.

Идентичный (чему?) сходный (с чем?)

  1. Некоторые глаголы и сущ. Могут иметь зависимые слова с разными предлогами, что связано со смысловыми оттенками.

Жертвовать (что? Деньги) (Чем? Деньгами)

  1. Прозводственное предложение благодаря, вследствии сохраняется смысл, свясь со словами от которых образовано. (Благодаря преступной халатности водителя произошла эта авария)
  2. Выбор падежной формы при гл. эмоционального переживания (скучать, горевать, плакать, тоскавать)

О+п.п. (горевать о потерянном медальоне)

По+д.п. (горевать по медальону)

Местоимение 1 и 2 лица множественного числа употребляется в предложном падеже с предлогом ПО

Будут скучать по нам.

Местоимение 3 лица и множ. Числа употребляющиеся в д.п. с предлого ПО.

Соскучиться по ним.

Личн. Местоимение единственного числа (допускает оба варианта) скучаю по нему, скучаю по ним.

  1. Выбор продлога. В-во, с-со,к-ко,перед-передо. Выбирается предлог с глос. О перед односложным словом. (Во сне, изо рта, ко мне)

Перед слово начинающихся с согласной в или с за которым идет согласная. (во вторник, во время, со страху.)

  1. Выбор падежа при глаголе с отрицанием. ( не читал сегодняшнюю газету? В.п., не читал сегодняшней газеты? Р.п.)

Р.п. предпочтительнее в предложении с отрицальной частицей ни (усиление отрицания) (не прочитал ни одного рассказа)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73551. Методи розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) постійного струму при наявності двох і більше джерел живлення 468 KB
  Метод вузлових і контурних рівнянь полягає в складанні на основі законів Кірхгофа системи вузлових і контурних рівнянь, що містять невідомі величини струмів, які протікають у вітках кола, та розв’язання цієї системи рівнянь шляхом підстановок або за допомогою матриць та формул Крамера.
73552. УКРАїНСЬКА ІСТОРІОГРАФіЯ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ (ХІ- ХШ ст.) 61 KB
  Ми не будемо тут більш детально на цьому зупинятися і з’ясовувати, чи була Київська Русь українською державою, чи це було “Русское государство”, чи це була “колиска”, з якої виросли три східнослов’янські народи – російський, український і білоруський. З цього приводу існує маса літератури
73553. Історичні знання в Україні в литовсько-польську добу 85 KB
  Методологічною основою продовжує залишатися провіденціалізм, хоча окремі оповідання носять характер прагматичного оповідання. Прагматизм - це напрям в історії, який обмежується викладом подій в їх зовнішніх звязках і послідовності, не викриваючи обєктивних законів історичного розвитку.
73554. Символічний метод розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) однофазного синусоїдного змінного струму 856.5 KB
  Розрахункові дії з комплексними параметрами ЛЕК однофазного СЗС. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі. Символічний метод розрахунку однофазних кіл СЗС з одним джерелом ЕРС.
73555. Українська історіографія в епоху Гетьманщини 177 KB
  Події від середини ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст. – це період Національної революції, Гетьманщини і ліквідації автономного ладу України в складі Російської імперії. Національна революція, що почалася 1848 року, привела до утворення Української гетьманської держави. На червень 1652 року Україна фактично виборола незалежність
73556. Введение в высокотемпературную теплотехнологию и энергетику теплотехнологии 32.17 MB
  Возобновляемые источники энергии энергия солнца ветра тепла земли естественного движения водных потоков а также энергия существующих в природе градиентов температур. Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников энергии: солнечного излучения энергии морей рек и океанов внутреннего тепла Земли воды и воздуха энергии естественного движения водных потоков и существующих...
73557. Методи розрахунку однофазних лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму при наявності двох і більше джерел живлення 668.5 KB
  Застосування символічного методу при розрахунку Іф кіл СЗС при наявності двох і більше джерел живлення. Методи вузлових і контурних рівнянь та контурних струмів. Методи вузлових потенціалів (двох вузлів) та суперпозиції. Метод еквівалентного генератора.
73558. Українська історіографія на початку національного відродження (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 97 KB
  Україна переживала з кінця XVIII століття складний етап своєї історії. Після поділу Польщі українські землі опинилися у складі двох імперій: Російської (80% території) і Австрійської. Суспільне життя краю характеризувалося кризою кріпосницького ладу, розгортанням російського визвольногопольського національно-визвольного та процесом українського національного відродження.
73559. Источники энергии высокотемпературных теплотехнологических установок 261 KB
  Классификация реакторов высокотемпературной теплотехнологической установки; Структурная схема теплотехнологического реактора; Схемы размещения источников энергии и движения дымовых газов в камерах (зонах) реакторов высокотемпературных технологических установок; Схема тепломассообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнических установках;