44922

Экономические, социальные и технологические предпосылки связей с общественностью

Доклад

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Укрепление демократического режима действующего в условиях плюралистической политической системы; закрепление и расширение прав человека и гражданина; введение всеобщего избирательного права; формирование профсоюзов гражданских институтов и др которые начали активно влиять на политическую жизнь. формирование особых отношений между институциональными игроками политической сферы. Развитие конкуренции; Массовизация производства и спроса формирование массового потребителя; Предложение на товары и услуги стало выше спроса...

Русский

2013-11-14

15.24 KB

0 чел.

6. Экономические, социальные и технологические предпосылки связей с общественностью

   PR возник как обособленная сфера социальной деятельности в США на рубеже 17-18 вв.. Но всерьез начал функционировать лишь к 19 в. Вообще, 19 век на Североамериканском континенте был эпохой предпосылок людей и компаний, которые будут заниматься взаимодействием с обществом в целом. Существует ряд различных причин, способствовавших возникновению и становлению связей с общественностью:

 1.  общественные предпосылки.
 2. - последовательное усложнение всех сфер жизни и соц. условий;
 3. - в сложно организованных соц. системах постепенно возникает потребность в институте СО.
 4. - широкое и свободное развитие независимых СМИ;

 1.   Политико-правовые предпосылки.
 2. - укрепление демократического режима, действующего в условиях плюралистической политической системы;
 3. - закрепление и расширение прав человека и гражданина;
 4. - введение всеобщего избирательного права;
 5. - формирование профсоюзов, гражданских институтов и др, которые начали активно влиять на политическую жизнь.
 6. - формирование особых отношений между институциональными игроками политической сферы.
 7. - установление отношений между государством и монополиями, различными социальными институтами.

 1.  Социально-экономические предпосылки.
 2. - Развитие конкуренции;
 3. - Массовизация производства и спроса, формирование «массового потребителя»;
 4. - Предложение на товары и услуги  стало выше спроса, «перенасыщение» рынка;
 5. - концентрация и монополизация капитала, возникновение крупных фирм, требующих внутреннего управления
 6. - необходимость доверительных отношений между предпринимателем и работником
 7. - потребность в совершенствовании управления;
 8. - усложнение стейкхолдеров, повышение запросов на расширение рынка за счет взаимодействия с этими группами стейкхолдеров;
 9. - появление профсоюзов;
 10. -формирование «третьего сектора» - защитники прав потребителей, природы и др.

 

   Одним из важнейших факторов крупномасштабного внедрения PR является то, что принцип социальной ответственности предпринимателя перешел из категории желательного в категорию обязательного. Этому способствовала расширяющаяся свобода выбора для потребителей в условиях «рынка покупателя».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25140. Головні риси філософії доби Відродження 23.5 KB
  Головні риси філософії доби Відродження. Епоха відродження характеризується розвитком промисловості торгівлі військової справи. Саме тому антропоцентризм головна ідея світогляду епохи Відродження. Відродження це цілісна культура що увібрала в себе все життя людини а не окремі його характеристики.
25141. Фіхте: філософія як науковчення 23.5 KB
  Фіхте: філософія як науковчення Фіхте послідовник Канта. Фіхте: Моя система є ніщо інше як система Канта тобто вона містить той же погляд на предмет але у своєму способі викладення вона жодним чином не залежить від викладення Канта. Фіхте намагався покращити зміни світ. Фіхте ідеаліст.
25142. Поняття практичного розуму у І.Канта 30 KB
  Свобода альфа і омега всієї практичної філософії Канта саме в свободі Кант вбачав високе призначння людини. Найглибший вимір людини який відрізняє її від усього створного світу моральність. Основний закон моральности категоричний імператив дотримання якого моральний обовязок людини.Формула персоналізації вчиняй так щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі і в особі будьякої іншої людини також як до засобу і ніколи тільки як до мети.
25143. Проблема буття у філософії 39.5 KB
  Проблема буття у філософії Онтологія вчення про буття. Вперше проблема сформульована Парменідом з якого і починається аналіз проблеми буття у європейській традиції.Що розуміється під буттям І є має нічого що не належало б до буття Парменід.Категорія буття Онтологічне значення методу Сократ Буття як ейдос ПлатонДіалектика буття і небуття як умова розрі нення істини і заблудження.
25144. Філософія Просвітництва: основні засади 23 KB
  Філософія Просвітництва: основні засади Взагалі у широкому сенсі Просвітництво є епохою в історії людства що збігається утвердженням капіталізму і відповідно руйнуванням феодалізму. Цікавими є погляди різних мислителів на епоху просвітництва. Вихідні ідеї епохи Просвітництва: культ науки відповідно Розуму прогрес людства. Усі праці діячів Просвітництва мають у собі ідею апології Розуму його світлої сили.
25145. Mожливості та межі наукового пізнання 32 KB
  Різні види пізнання порізному виконують цю роль. Тому основна задача наукового пізнання вияснити закони у відповідності з якими змінюються та розвиваються обєкти. Орієнтація науки на вивчення обєктів котрі можуть бути включені в діяльність чи актуально чи потенційно як можливі обєкти її майбутнього перетворення і їх дослідження як таких що підкоряються загальним законам розвитку та функціонування складає головну особливість наукового пізнання.
25146. Р. Дж. Колінгвуд Ідея історії 29 KB
  Колінгвуд Ідея історії Ідея Історії безперечно найвідоміша книга Колінгвуда. Колінгвуд вважає що 4 тисячі років тому попередники нашої цивілізації не володіли тим що ми називаємо ідеєю історії. Можна виокремити 4 основні характеристики історії критерії історичної свідомості історичності як такої за Колінгвудом: 1. науковий характер історії.