44922

Экономические, социальные и технологические предпосылки связей с общественностью

Доклад

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Укрепление демократического режима действующего в условиях плюралистической политической системы; закрепление и расширение прав человека и гражданина; введение всеобщего избирательного права; формирование профсоюзов гражданских институтов и др которые начали активно влиять на политическую жизнь. формирование особых отношений между институциональными игроками политической сферы. Развитие конкуренции; Массовизация производства и спроса формирование массового потребителя; Предложение на товары и услуги стало выше спроса...

Русский

2013-11-14

15.24 KB

0 чел.

6. Экономические, социальные и технологические предпосылки связей с общественностью

   PR возник как обособленная сфера социальной деятельности в США на рубеже 17-18 вв.. Но всерьез начал функционировать лишь к 19 в. Вообще, 19 век на Североамериканском континенте был эпохой предпосылок людей и компаний, которые будут заниматься взаимодействием с обществом в целом. Существует ряд различных причин, способствовавших возникновению и становлению связей с общественностью:

 1.  общественные предпосылки.
 2. - последовательное усложнение всех сфер жизни и соц. условий;
 3. - в сложно организованных соц. системах постепенно возникает потребность в институте СО.
 4. - широкое и свободное развитие независимых СМИ;

 1.   Политико-правовые предпосылки.
 2. - укрепление демократического режима, действующего в условиях плюралистической политической системы;
 3. - закрепление и расширение прав человека и гражданина;
 4. - введение всеобщего избирательного права;
 5. - формирование профсоюзов, гражданских институтов и др, которые начали активно влиять на политическую жизнь.
 6. - формирование особых отношений между институциональными игроками политической сферы.
 7. - установление отношений между государством и монополиями, различными социальными институтами.

 1.  Социально-экономические предпосылки.
 2. - Развитие конкуренции;
 3. - Массовизация производства и спроса, формирование «массового потребителя»;
 4. - Предложение на товары и услуги  стало выше спроса, «перенасыщение» рынка;
 5. - концентрация и монополизация капитала, возникновение крупных фирм, требующих внутреннего управления
 6. - необходимость доверительных отношений между предпринимателем и работником
 7. - потребность в совершенствовании управления;
 8. - усложнение стейкхолдеров, повышение запросов на расширение рынка за счет взаимодействия с этими группами стейкхолдеров;
 9. - появление профсоюзов;
 10. -формирование «третьего сектора» - защитники прав потребителей, природы и др.

 

   Одним из важнейших факторов крупномасштабного внедрения PR является то, что принцип социальной ответственности предпринимателя перешел из категории желательного в категорию обязательного. Этому способствовала расширяющаяся свобода выбора для потребителей в условиях «рынка покупателя».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34887. Податкова система, види податків 22 KB
  Податки у залежності від форми надходження: а прямі; б непрямі. Податки у залежності від формування рівня бюджету:а державні;б місцеві. Прямі податки що безпосередньо йдуть на формування бюджету: ■ податок на додану вартість; ■ прибутковий податок з громадян; ■ податок з прибутку підприємств; ■ плата за землю; ■ податок на нерухомість з юридичних та фізичних осіб; ■ податок з продажів. Непрямі податки це надбавки до цін і тарифів що поширюються на обмежене коло товарів та послуг: ■ акцизи; ■ мита; ■...
34888. Теорія „порівняльних витрат”-основа міжнародної торгівлі 21.5 KB
  Теорія порівняльних витратâоснова міжнародної торгівлі Міжнародна торгівля це обмін товарами і послугами між державнонаціональними господарствами. Передумовами світової торгівлі виступають міжнародний поділ праці спеціалізація різних країн на виробництві окремих видів товарів і послуг відповідно до технікоекономічного рівня розвитку їх природногсографічних умов.У основі об'єктивної необхідності міжнародної торгівлі лежить концепція порівняльних витрат створена Д. Якщо є незаперечні природні сировинні кліматичні переваги однієї...
34890. Перешкоди на шляху розвитку міжнародної торгівлі 20 KB
  Пошліниємитний збір це з ціллю : а протекціонізниєзахист вітчизняного споживача; б фіскальні пошліни налогові.Квотавводиться обмеження на кількість ввезення продукта з ціллю підтримки вітчизняного виробника.
34891. Сутність поняття роздержавлення та приватизація 23.5 KB
  Сутність поняття роздержавлення та приватизація. Термін роздержавлення на Заході відомий давно і вживається він однозначно за змістом як передача власності з державного сектора в приватний. У нас враховуючи суцільний тобто в усіх сферах монополізм зумовлений пануванням державної власності в поняття роздержавлення вкладається дещо інший зміст. А це означає що однією з суттєвих сторін роздержавлення є перетворення самої держави.
34892. Предмет та функціі економічноі теоріі 24.5 KB
  Пізнавальна функція формування ринкового світогляду. Практична функція розробка економічної політики держави на мові об'єктивних економічних закономірностей. Методологічна функція розробка методів засобів наукового і грументарію необхідних для глибокого об'єктивного дослідження ономічної дійсності.
34893. Поняття людських потреб 28 KB
  Матеріальні потреби це бажання споживачів отримати товари та послуги що приносять їм задоволення. Індивідуальні потреби людини споживчі товари і послуги: а первинні задовольняють життєво необхідні потреби людини фізіологічні об'єкт потреб: предмети першої необхідності; б вторинні задовольняють естетичні та культурні потреби кіно театр спорт книги тощо об'єкти потреб: предмети розкоші. Суспільні потреби потреби урядових установих і громадських організацій фірм що...
34894. Методи економічноі теоріі 32 KB
  Факти описова або емпірична теорія займається збором фактів що відносяться до визначеної проблеми в економіці і співставляє гіпотезу з фактами для підтвердження цієї теорії. Індуктивний метод дослідження це виведення економічних принципів тобто створення теорії на основі добору накопичення систематизації й аналізу конкретних фактів господарського життя. Процес пізнання йде від часткового до загального від фактів до теорії. Дедуктивний метод створення економічної теорії з подальшим...
34895. Ресурси і фактори виробництва 27 KB
  Але задовольнити усі свої потреби одна люди самостійно не може тобто процес виробництва здійснюється не ізольованії: А суб'єктами господарювання а в системі суспільного поділу праці. Процес виробництва носить суспільний характер і в економічі теорії розглядається з двох сторін: 1. ВИРОБНИЦТВО і ресурси фактори виробництва результати функціонуючі...