44966

Коррекция САУ. Способы коррекции

Доклад

Математика и математический анализ

Основная задача корректирующих устройств состоит в улучшении точности и качества переходных процессов. Различают 3 основных вида корректирующих устройств: Последовательные корректирующие устройства. Действия корректирующих звеньев сводиться к следующему: Введение в контур САУ воздействия по производным и интегралам. Введение корректирующих обратных связей вокруг определённой части системы.

Русский

2013-11-15

373.5 KB

65 чел.

14. Коррекция САУ. Способы коррекции.

Для того чтобы добиться желаемого качества процесса управления (требуемой точности и качества переходного процесса) есть 2 пути:

  1.  Достигнуть этого путём изменения параметров данной системы.

Если же путём изменения параметров данной системы не удаётся получить желаемого результата              используют 2 путь:

  1.  изменение структуры системы. Осуществляется путём введения дополнительных устройств или звеньев. Эти дополнительные звенья называют корректирующими звеньями или корректирующими устройствами.

Основная задача корректирующих устройств состоит в улучшении точности и качества переходных процессов.

Наряду с этим корректирующие устройства позволяют решать и более общую задачу. Позволяют сделать систему устойчивой если она была неустойчива и затем уже добиться желаемого качества управления.

Различают 3 основных вида корректирующих устройств:

  1.  Последовательные корректирующие устройства.

Повышается точность системы, повышается быстродействие.

Для рисунка а) W(S) = Wk(S)W0(S)

W0(S) – передаточная функция исходной или корректирующей системы.

Для рисунка б) Wк(S) = Wос(S) + Wк1(S)

  1.  Параллельное корректирующее устройство

 Wос(S) (дополнительные местные обратные связи) охватывает звено или часть системы. 

  1.  Корректирующие устройства по внешнему воздействию.

Передаточные функции Wк(S), Wос(S) могут иметь произвольный вид, но чаще применяются корректирующие устройства определённого вида.

Действия корректирующих звеньев сводиться к следующему:

  1.  Введение в контур САУ воздействия по производным и интегралам.
  2.  Введение корректирующих обратных связей вокруг определённой части системы.
  3.  Введение корректирующих воздействий функций внешних воздействий и их производных.

Введение воздействий по производным и интегралам осуществляется с помощью последовательных корректирующих устройств. Организация местных обратных связей осуществляется с помощью параллельных корректирующих устройств.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47780. Курс лекцій. Економіка підприємства 1.28 MB
  асистент Курс лекцій щодо вивчення дисципліни ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА для студентів спеціальності 6.6 Модуль 1 Загальна характеристика підприємства та його потенціал 1. Інноваційні процеси 10: Технікотехнологічна база підприємства 11. Економічна безпека підприємства 19.
47781. КРАЇНОЗНАВСТВО (КРАЇНИ СНД). КУРС ЛЕКЦІЙ 1.08 MB
  Загарбання Московською державою нових територій підготувало грунт для проголошення Росії імперією що сталося у вересні 1721 р. Послідовне здійснення Петром І реформ і зумовлені ними успіхи як на фронтах Північної війни так і в придушенні внутрішнього опору призвели до суттєвих змін у зовнішньополітичній концепції Росії. Саме Катерина ІІ продовжила активну і наступальноагресивну зовнішньополітичну діяльність Росії. Наступним зовнішньополітичним успіхом Росії стало здобуття у союзі з Австрією перемоги у війні з Туреччиною 17871791 рр.
47782. Закономірності зовнішньої форми кристалів 83.5 KB
  Поняття про кристали. У сучасній техніці кристали широко використовуються у радіотехніці електроніці автоматиці телемеханіці оптиці. Сьогодні у промислових умовах вирощують штучні кристали алмаз кварц напвпровідникові матеріали – германій кремній різноманітні сполуки.
47783. Теоретико-методологічні та історичні засади політології 815.5 KB
  у цьому ж коледжі створюється перша школа політичної науки що поклало початок активному формуванню в США системи політичних навчальних і наукових закладів.Моска публікує книгу Елементи політичної науки що дає підстави поширенню політичної науки у Європі з кінця ХІХ ст. Політика – це форма суспільної діяльності спрямована на здобуття використання підтримку і повалення політичної влади реалізацію інтересів особи соціальних груп на різних рівнях інститутів політичної системи. Об'єктами політики є всі явища політичного і суспільного життя...
47784. Курс лекцій. Основи охорони праці 528 KB
  Предмет і задачі курсу Охорона праці Місце в системі наук. Правові і організаційні питання охорони праці. Система законодавчих актів з охорони праці.
47785. Основи психологічної практики (практична психологія). Курс лекцій 130.5 KB
  сихологічна практика, натомість сприяє збагаченню індивідуального досвіду, змінює рівень свідомості й характер потреб, впливає на вибір цінностей, ставлення до соціальних норм. Для цього спершу слід упредметнити (уречевити), об’єктивувати психологічний зміст суб’єкта (людини). І тут постають два шляхи для реалізації цього завдання...
47786. Основи технологій в галузях народного господарства. Курс лекцій 739 KB
  Виробничі системи створюють для виготовлення необхідної продукції. Основні переваги – підвищення різноманітності та гнучкості виробництва на основі використання електродвигунів зростання якості продукції виробленої із сталі та інших метало продуктів стандартизація виробництва урбанізація. Основні переваги – масове виробництво серійної продукції з використанням конверсійних технологій стандартизація виробництва розселення людей у приміських зонах. Засвоєння технологічних основ виробництва різних видів продукції стану базових галузей...
47788. Основи технологій в галузях народного господарства 2.92 MB
  Ливарне виробництво Загальні відомості про ливарне виробництво Способи виготовлення відливок Контроль якості відливокСутність ливарного виробництва полягає у виготовлення деталі або заготовки шляхом заливання рідкого металу в ливарну форму порожнина якої за розмірами і конфігурацією відповідає готовій деталі. Технології ливарного виробництва забезпечують можливість: виготовлення деталей різної форми різної маси...