44973

Дискретные системы управления. Классификация

Доклад

Математика и математический анализ

Для импульсных систем в основном применяют 3 вида квантования сигнала по времени: амплитудноимпульсная модуляция амплитуда импульса  входному сигналу Широтноимпульсная модуляция широта импульса  входному сигналу Фазоимпульсная модуляция фаза импульса  входному сигналу Во всех случаях период чередования импульсов является постоянным В случае амплитудноимпульсной модуляции рис б длительность каждого импульса постоянна имеет одинаковое значение и обозначается Т 0  1. Амплитуда импульсов принимает значения x[nT]  =...

Русский

2013-11-15

795 KB

11 чел.

21. Дискретные системы управления. Классификация.

К дискретным системам относятся – импульсные, цифровые и релейные.

В импульсных системах производится квантование сигнала по времени.

В релейных осуществляется квантование по уровню.

В цифровых и по времени и по уровню.

Для описания дискретных систем используются разностные уравнения.

Дискретные системы отличаются от обычных систем, тем, что в их состав помимо обыкновенных звеньев входят звенья осуществляющие одно или несколько квантований.

Линейная импульсная система состоит из одного или нескольких элементов и непрерывной части.

Для описания дискретных сигналов применяют решётчатую функцию.

НЭ – импульсный элемент.

Для импульсных систем в основном применяют 3 вида квантования сигнала по времени:

  1.  амплитудно-импульсная модуляция (амплитуда импульса входному сигналу)
  2.  Широтно-импульсная модуляция (широта импульса входному сигналу)
  3.  Фазоимпульсная модуляция (фаза импульса входному сигналу)

Во всех случаях период чередования импульсов является постоянным

В случае амплитудно-импульсной модуляции (рис б) длительность каждого импульса постоянна, имеет одинаковое значение и обозначается Т    (0 < < 1). Амплитуда импульсов принимает значения x[nT]

= им / T – скважность

Для единичного импульса, помещённого в начало координат  и имеющего длительность Т можно записать

S1(t) = 1(t) – 1(t - T)

Выходная величина импульса будет определятся значением x[nT].

Аргумент (t - nT) означает сдвиг каждого импульса на величину nT

от начала координат.

В случае широтно-импульсной модуляции изменяется ширина импульса.

n = ax[nT]

nT – не должна превышать значение периода Т.        аМ 1,   х(t) < М

Величина импульса с остается постоянной и для “+” и для ”-”.

S1(t) = 1(t) – 1(t - nT) – широтно-импульсная модуляция.(рис. г)

Фазоимпульсная модуляция.

При фазоимпульсной модуляции амплитуда импульса с и длительностью Т остаются постоянными. При этом вводится переменный сдвиг импульса по времени относительно каждого периода.

n = ах[nT]             aM 1 -        

 

В цифровых системах управления к квантованию по времени добавляется ещё и квантование по уровню. Если обозначим за h – размер одной ступеньки квантования по уровню, тогда величина каждого значения решётчатой функции будет представляться числом ступеней:   y[nT] = k*h*sign x[nT]

k – число ступеней h (целое)

Значение решётчатой функции y[nt] запоминается на весь период квантования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6022. Технологія складання оптичних деталей 62.5 KB
  Вивчити зміст роботи та конструкцію приладу для центрування лінз, що склеюються. Розрахувати граничну величину (число m поділів) переміщення центра сітки коліматора за шкалою сітки окуляра для заданого допуска С на децентрування склеєних лінз з урахуванням їх фокусної відстані.
6023. Інсталювання та налагодження сервера операційної системи Windows NT 126.5 KB
  Інсталювання та налагодження сервера операційної системи WindowsNT Мета роботи: Навчитись інсталювати ОС WindowsNTServer 3.51 Під-час інсталяції навчитись виявляти параметри, що пропонуються за замовчуванню і визн...
6024. Операційний контроль форми полірованих поверхонь 308 KB
  Операційний контроль форми полірованих поверхонь Мета роботи: вивчити методи контролю форми плоских поверхонь практично виміряти відступ від площини. Завдання 1. Вивчити інтерференційні методи контролю форми плоских полірован...
6025. Управління обліковими записами користувачів та групами користувачів у Windows NT 98 KB
  Управління обліковими записами користувачів та групами користувачів у WindowsNT. Мета роботи: навчитись створювати та видаляти обліковий запис користувача у Windows NT Server. Навчитись створювати групи користувачів у Windows NT...
6026. Інсталяція сервера Novell Netware 4.x 146 KB
  Інсталяція сервера NovellNetware 4.x Мета роботи: провести процесс інсталяції сервера операційної системи NovellNetware на программі-емуляторі і зрозуміти призначення кожного кроку. Порядок виконання роботи. Запустити файл Install....
6027. Налаштування та принципи функціонування робочої станції Novell NetWare 4.x 84.5 KB
  Налаштування та принципи функціонування робочої станції Novell Net Ware 4.x Мета роботи: Вивчити структуру, налаштування та принципи функціонування робочої станції Novell Netware 4-х Порядок виконання роботи. Ознайомитись з теоре...
6028. Кореляційний аналіз сигналів 289 KB
  Кореляційний аналіз сигналів Метароботи: набути навичок кореляційного аналізу сигналів у середовищі MatLAB. Порядокроботи 1. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 1 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати сигнал випадкового б...
6029. Створення обєктів Novell Netware 4.x 93.5 KB
  Створювати і змінювати користувальницькі об'єкти й об'єкти ресурсів. Зрозуміти призначення об'єктів-контейнерів у дереві каталогів. Створення шаблонів користувачів в об'єктах-контейнерах. Створювати і змінювати користувальницькі об'єкти й об'єкти ресурсів. Керування повноваженнями доступу..
6030. Робота з файловою системою NetWare 185.5 KB
  Робота з файловою системою NetWare Мета роботи: освоїти роботу з засобами управління файлами і каталогами утиліти Netware Administrator і утиліти текстового режиму FILER, а також інші команди роботи з каталогами і файлами. Файлова система ОС No...