44974

Импульсные системы управления

Доклад

Математика и математический анализ

Импульсные системы управления. и решетчатой функции определенную длительность Импульсные системы описываются разностными уравнениями: Δf[n] =f[n1] – f[n] – первая разность решетчатой функции. Передаточная функция разомкнутой цепи импульсной системы – это отношение выходной величины к входной при нулевых начальных условиях. X1 = sinωt X2 = sin2ωt t=nT АФЧХ разомкнутой импульсной системы определяется аналогично обыкновенной линейной системе: WS→Wjω gt=sinωt Q=ST g[n]=sinώn...

Русский

2013-11-15

820 KB

3 чел.

22. Импульсные системы управления.

Рассмотрим импульсную систему с амплитудно-импульсн. модуляцией.

Разомкнем эту систему и расчленим условно импульсный элемент на 2 части:

 

┴  - дает решетчатую ф-ию, определенную в дискретный момент времени  nT

S1(t) придает каждому импульсу Передаточ. и решетчатой функции определенную  длительность

 

 Импульсные системы описываются разностными уравнениями: Δf[n] =f[n+1] – f[n] – первая разность решетчатой функции. Первая разность от Δf[n] называется разностью 2-го порядка или   второй разностью:  

Δ2f[n] =Δf[n+1] – Δf[n] Δkf[n] =Δk-1f[n+1] – Δk-1f[n] – разность произвольного порядка.

Всякое соотношение, связывающее решетчатую функцию f[n] и её разности до некоторого порядка «k» называются разностными урав-ми.

Передаточная функция разомкнутой цепи импульсной системы – это отношение выходной величины к входной при нулевых начальных условиях.

W*(q, ε) =   .  

В общем случае перед. ф-ия импульсной цепи  

W*(q, ε) =

В соответствии со свойствами D-преобразований, передаточная ф-ия  W*(q, ε) будет периодической вдоль мнимой оси.

q =   α + jώ т.к. ф-ия периодическая , то она будет определятся в полосе-π< ώ > π, -∞<α>∞ ,   ω=ώt – относительная частота

Передаточная ф-ия м.б. найдена и через Z-преобразования:

z=eq     (6),    

W*(Z, ε) =

Преобразование (6) отображает основную полосу -π< ώ > π на плоскости z, причем отрезок мнимой оси  q=jώ в интервале -π< ώ > π отображается в окружности единичного радиуса   z=e, а левая часть этой полосы отображается – внутрь круга.

    

X1 = a*sinωt        X2 = a*sin2ωt     t=nT

АФЧХ разомкнутой импульсной системы определяется  аналогично обыкновенной линейной системе:

W(S)→W(jω)      g(t)=sinωt

Q=ST     g[n]=sinώn      n=t/T    ώ=ωt

W*(,ε)=W*(q, ε) – для импульсной системы.

По аналогии с непрерывными системами:

A*(ώ,ε) = │W*(,ε)│          φ*(ώ,ε) = argW*(,ε)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2399. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка. Методичні вказівки 1.47 MB
  Оцінювання стану вантажопідйомних органів та їх вибраковування. Дослідження роботи силових поліспастів. Визначення геометричних параметрів елементів гакової підвіски та їх порівняння відповідності розрахунковим значенням. Знайомсвто з конструкцією, органами керування баштового крану. Отримання практичних навиків роботи на тренажері крана КБ-403.
2400. Биология. Конспект лекций 203.41 KB
  Строение и функции ядерного аппарата клетки. Деление и размножение клетки. Основы эмбриологии. Особенности наследственности. Методы изучения наследственности и изменчивости у человека. Тератология и медицинская паразитология.
2401. Програмування модуля EEPROM пам’яті. 195.57 KB
  Специфіка програмування модуля EEPROM. Рішення задач. Створення проекту в MPLAB. Створення проекту в PROTEUS.
2402. Вступ до політології 23.58 KB
  Предметом даної дисципліни (політика і права людини) є базова цінність політичного суспільства, яка втілює найважливіші принципи спільного людського буття – права людини. Права людини виступають інструментом підтримки гармонії суспільних відносин усіх рівнів.
2403. Теоретические и методологические подходы к планированию и прогнозированию 23.41 KB
  Сущность и основные понятия планирования и прогнозирования. Структура прогноза национальной экономики, классификация прогнозов. Методологические подходы к планированию и прогнозированию, система показателей и методы.
2404. Іграшки. Урок англійської мови 23.06 KB
  Мета: Ознайомити учнів з буквами I i, T t, N n, O o та їніми звуками, закріпити вимову звуків у мовленні, увести та вчити вживати в усному мовленні прийменники місця (in, on, under), вчити описувати іграшки за допомогою структури It is, розвивати пам'ять, увагу, мислення учнів, виховувати бережливе ставлення до іграшок.
2405. Досудовий (претензійний) порядок врегулювання господарських спорів 24.28 KB
  Мета заняття: закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.
2406. Теорія та практика страхування 477 KB
  Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність. Економічна необхідність і значення медичного страхування. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.
2407. Составление программ, использующих процедуры и функции пользователя 323.99 KB
  Написать программу решения следующей задачи: Даны четыре пары чисел: A, a, B, b, C, c, D, d, - которые являются соответственно наружными и внутренними радиусами колец. Найти общую площадь этих колец.