44974

Импульсные системы управления

Доклад

Математика и математический анализ

Импульсные системы управления. и решетчатой функции определенную длительность Импульсные системы описываются разностными уравнениями: Δf[n] =f[n1] f[n] первая разность решетчатой функции. Передаточная функция разомкнутой цепи импульсной системы это отношение выходной величины к входной при нулевых начальных условиях. X1 = sinωt X2 = sin2ωt t=nT АФЧХ разомкнутой импульсной системы определяется аналогично обыкновенной линейной системе: WS→Wjω gt=sinωt Q=ST g[n]=sinώn...

Русский

2013-11-15

820 KB

3 чел.

22. Импульсные системы управления.

Рассмотрим импульсную систему с амплитудно-импульсн. модуляцией.

Разомкнем эту систему и расчленим условно импульсный элемент на 2 части:

 

┴  - дает решетчатую ф-ию, определенную в дискретный момент времени  nT

S1(t) придает каждому импульсу Передаточ. и решетчатой функции определенную  длительность

 

 Импульсные системы описываются разностными уравнениями: Δf[n] =f[n+1] – f[n] – первая разность решетчатой функции. Первая разность от Δf[n] называется разностью 2-го порядка или   второй разностью:  

Δ2f[n] =Δf[n+1] – Δf[n] Δkf[n] =Δk-1f[n+1] – Δk-1f[n] – разность произвольного порядка.

Всякое соотношение, связывающее решетчатую функцию f[n] и её разности до некоторого порядка «k» называются разностными урав-ми.

Передаточная функция разомкнутой цепи импульсной системы – это отношение выходной величины к входной при нулевых начальных условиях.

W*(q, ε) =   .  

В общем случае перед. ф-ия импульсной цепи  

W*(q, ε) =

В соответствии со свойствами D-преобразований, передаточная ф-ия  W*(q, ε) будет периодической вдоль мнимой оси.

q =   α + jώ т.к. ф-ия периодическая , то она будет определятся в полосе-π< ώ > π, -∞<α>∞ ,   ω=ώt – относительная частота

Передаточная ф-ия м.б. найдена и через Z-преобразования:

z=eq     (6),    

W*(Z, ε) =

Преобразование (6) отображает основную полосу -π< ώ > π на плоскости z, причем отрезок мнимой оси  q=jώ в интервале -π< ώ > π отображается в окружности единичного радиуса   z=e, а левая часть этой полосы отображается – внутрь круга.

    

X1 = a*sinωt        X2 = a*sin2ωt     t=nT

АФЧХ разомкнутой импульсной системы определяется  аналогично обыкновенной линейной системе:

W(S)→W(jω)      g(t)=sinωt

Q=ST     g[n]=sinώn      n=t/T    ώ=ωt

W*(,ε)=W*(q, ε) – для импульсной системы.

По аналогии с непрерывными системами:

A*(ώ,ε) = │W*(,ε)│          φ*(ώ,ε) = argW*(,ε)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...
65406. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 168 KB
  Магнітно-імпульсна обробка металів належить до переліку прогресивних технологій що відповідають усім вимогам сучасності: екологічна чистота економна витрата енергетичних та матеріальних ресурсів висока продуктивність.
65407. Технологія переетерифікації жирів з одержанням харчових поверхнево-активних речовин 468 KB
  Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій галузі України є проблема створення перспективних технологій одержання харчових поверхнево-активних речовин вітчизняного виробництва.
65408. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку в процесі навчання технічних дисциплін 396 KB
  Сучасне життя неможливо уявити без послуг, що надають фахівці зв’язку, проте постійні зміни технологій, величезний потік інформації безпосередньо впливають на системи механізмів та засобів діяльності зв’язківця, від якого вимагають суттєвої перебудови цільових...
65409. СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 178.5 KB
  Поступове входження України у глобальну економіку та динамічний розвиток вітчизняного фондового ринку в останні роки активізували в країні процес становлення нового сегмента фінансового ринку ринку послуг інститутів спільного інвестування ІСІ.
65410. Підвищення працездатності тягових двигунів електровозів 619 KB
  В експлуатації завжди стоїть питання про підвищення працездатності тягових електродвигунів ТЕД. У депо Козятин Південно-західної залізниці за 2006-2007 роки відбулося 308 непланових замін електродвигунів НБ418к6 електровозів ВЛ80р з них 3 по причині неякісної комутації.
65411. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ У ПРОЕКТАХ З ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ (СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ) 434.5 KB
  Складність управління проектами збирання виникає через ймовірнісний характер природних процесів якісного перетворення льонудовгунця зумовлений нестабільним станом зовнішнього проектного середовища. З огляду на це дослідження та обґрунтування систем управління...
65412. Геомеханічне обґрунтування тривалої стійкості запобіжних ціликів між транспортними тунелями 220.5 KB
  Основна ідея досліджень полягає у геомеханічному обґрунтуванні інтегрального значення коефіцієнтy запасу міцності стрічкових запобіжних ціликів на основі аналізу і співставлення діючого і граничного напружених станів з урахуванням реологічних явищ...
65413. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСТВА І ПЛОДІВНИЦТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 235.5 KB
  Географічне положення Автономної Республіки Крим є одним з чинників що формують інвестиційну привабливість для вкладення в інноваційну діяльність різних галузей що в свою чергу вимагає розробки довготривалої стратегії інноваційного розвитку на основі створення...