45022

Цели математического моделирования

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Определение факторов оказывающих существенное влияние на свойства и характеристики изучаемого объекта. Прогнозирование будущего поведения объекта дальнейшего развития процесса явления: а при варьировании условий испытания объекта влияние внешних электрических и магнитных полей вибрации колебания температуры давления наличие источника радиактивного излучения и т.; б при имитации экстремальных режимов работы исследуемого технического объекта.

Русский

2013-11-15

22 KB

0 чел.

Цели  математического  моделирования

1)  Интерпретация прошлого поведения объекта и обобщение имеющихся знаний о нем на основе выявления основных причинно-следст-венных связей. Определение факторов, оказывающих существенное влияние на свойства и характеристики изучаемого объекта.

2)  Прогнозирование будущего поведения объекта, дальнейшего развития процесса, явления:

а) при варьировании условий испытания объекта (влияние внешних электрических и магнитных полей, вибрации, колебания температуры, давления, наличие источника радиактивного излучения и т. д.);

б) при имитации экстремальных режимов работы исследуемого  технического объекта.

3)  Обновление и совершенствование ранее построенной модели на основе получения новой информации об оригинале.

4)  Оптимизация параметров системы или ее структуры.

5)  Создание алгоритма оптимального управления системой с точки зрения заданного критерия.

6)  Проектирование технического объекта, расчет режимов его функционирования, экспериментальные исследования (выбор структуры, параметров, алгоритмов управления, оценка их эффективности).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55853. Відомості із синтаксису і пунктуації 237.5 KB
  3 З досвіду роботи 4 Фотофрагменти уроків 14 Серія уроків з української мови в 5му класі за темою: Відомості із синтаксису і пунктуації. 70 Анотація Матеріали розкривають методи і прийоми роботи над науково – методичною проблемою:Самореалізація особистості учня у процесі вивчення української мови. За ці роки працювала вихователем групи продовженого дня учителем початкових класів а з 1997 року учителем української мови та літератури. Тому працюючи учителем української мови я обрала для...
55854. Дистанційне навчання як інструмент для розвитку та самовдосконалення особистості сучасного вчителя 175.5 KB
  Якісно новими характеристиками таких освітніх інформаційно-комунікаційних мережевих систем є: орієнтація на потреби професійної діяльності педагога серед яких пріоритетною є потреба у безперервному самовдосконаленні та самореалізації...
55857. Технологія організації учнівського самоврядування в школі 688 KB
  За цих умов організація учнівського самоврядування в школі є надзвичайно актуальною. Найвідчутніші результати у формуванні соціально-компетентної особистості школяра дає активна участь в роботі учнівського самоврядування.
55858. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи 107 KB
  Формування ініціативної здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління класними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.
55860. Santa’s Little Helper 287 KB
  There are lots of presents in Santa’s sleigh for children around the world. Now they are off! Santa leaves a present for good boys and girls. He eats one mince pie. Then two… three… four! Amy is asleep at home. Santa climbs down the chimney with Amy’s present. But oh dear… he is too fat. He can’t move!
55861. Вибір професії 54.5 KB
  Prior to this lesson your task was to visit my teacher's website and read the materials that would help you in work on the topic of our project. Raise your hands, those who visited the site and looked through the materials. So, what was your homework?