45056

Нрафик работы и отдыха водителей, производящих автомобильные перевозки грузов по маршруту Екатеринбург-Эрзурум (Турция)-Анталья (Турция)

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

При производстве работ одним водителем время на дорогу занимает 253:48 часа. Два рабочих дня время управления достигает 10 часов. Среднее время управления в неделю 9 часов за смену. При управлении двумя водителями общее время на доставку груза составляет 197:44 часа.

Русский

2013-11-15

493.5 KB

1 чел.

Содержание.

  1.  Задание ……………………………………………………………
  2.  Карта маршрута…………………………………………………..

2.Схема маршрута……………………………………………………

3.График выполнения работ одним водителем…………………….

4.График выполнения работ двумя водителями…………………...

5.Вывод……………………………………………………………….
6.Список использованных источников……………………………..
                                                         Задание.

 Согласно варианта №16 разработать график работы и отдыха водителей , производящих автомобильные перевозки грузов по маршруту Екатеринбург-Эрзурум (Турция)-Анталья (Турция). На основании графика сделать вывод о применении варианта организации работы водителй.

Рис. 1

Карта маршрута.

Рис.2

Схема маршрута.Заключение.

   При производстве  работ одним водителем время на дорогу занимает 253:48 часа.  Два рабочих дня  время управления достигает 10 часов.

Среднее время управления  в неделю 9 часов за смену.

   При управлении двумя водителями общее время на доставку груза составляет 197:44 часа. Только у одного водителя  в один день время управления приближается к  10 часам. Среднее время управления в неделю  по 7 часов за смену.

 Для безопасной и быстрой доставки грузов по данному маршруту  лучше использовать труд двоих водителей.


Список использованных источников..

1. Д.В.Демидов  Методическое пособие «Организация международных перевозок»  УГЛТУ  каф.автомобильного транспорта. Екатеринбург 2012г.

2. Сайт : www.ati.su/Trace/


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18115. Об’єктно-реляційні перетворення (O/RM – Object-relational mapping) 83 KB
  Обєктнореляційні перетворення O/RM Objectrelational mapping //Реляційні бази даних; проблеми звязку реляційних БД з ООПпрограмами} Обєктноорієнтовані бази даних і СУБД ODBMS Object database management system Поряд з реляційними базами даних РБД в яких інформація зберігається у вигл...
18116. Поняття бізнес-логіки. Java EE 70.5 KB
  Тема 1: Поняття бізнеслогіки. Java EE Поняття бізнеслогіки Загальна задача роботи програми роботи з базою даних читати з бази даних інформацію і показувати її користувачеві часто в обробленому вигляді і записувати в базу інформацію введену користувачем часто в обро
18117. Технологія Java Servlet 52.5 KB
  Тема 2: Технологія Java Servlet Сервлет Javaобєкт що працює всередині спеціальної програми сервлетконтейнера і застосовується для динамічного генерування даних. Кожен сервлет описується в окремому класі який реалізує інтерфейс Servlet. В більшості сервлети використовуються...
18118. JSP (Java Server Pages ) 97 KB
  Тема 3: JSP Java Server Pages Технологія Java Server Pages JSP є складовою частиною єдиної технології створення програм на основі технології J2EE з використанням webінтерфейсу. JSP це альтернативна технології Java Servlet методика розробки програм що динамічно генерують відповідь на ті або інш...
18119. Вступ до технології Enterprise JavaBeans 50 KB
  Тема 4: Вступ до технології Enterprise JavaBeans Java Platform Enterprise Edition чи Java EE раніше відома як Java 2 Platform Enterprise Edition чи J2EE до версії 1.5 це програмна платформа частина Javaплатформи для розробки і запуску розподілених Javaпрограм з багаторівневою архітектурою що базуються на ком
18120. Транзакції в мові SQL 88.5 KB
  Тема 5: Транзакції в мові SQL Що таке транзакція Транзакція transaction може бути визначена як логічна послідовність операцій над даними яка розглядається як окрема цілісна частина роботи. У транзакції робляться або всі зміни або жодної. Транзакції підтримують ACIDвластиво
18121. Збережені процедури в Interbase/Firebird 52.5 KB
  Тема 6: Збережені процедури в Interbase/Firebird Збережені процедури Stored procedures це програми які зберігаються в метаданих бази даних і виконуються на сервері. Прикладні програми можуть викликати stored procedure для виконання заданих в них операцій. Є два види збережених процеду
18122. Java Persistence API 77.5 KB
  PAGE 1 Тема 7: Java Persistence API Java Persistence API забезпечує object/relational mapping для роботи з реляційними даними в Javaпрограмах. Java Persistence складається з трьох частин: Java Persistence API Мови запитів Query language Метаданих для object/relational mapping Entities Entity це легковісний ...
18123. JavaServer Faces (JSF) 174 KB
  Тема 8: JavaServer Faces JSF Технологія JavaServer Faces це серверний framework для webпрограм що розробляються на Java. Основні компоненти JavaServer Faces такі: API для представлення UIкомпонентів і керування їх станом; обробки подій; серверної валідації; конверсії даних; визначення навігації по