45057

Розрахунок шкали ноніусу для наступних даних

Контрольная

Математика и математический анализ

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Украинкский

2013-11-15

79 KB

2 чел.

Мiнiстерство освiти, науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра «Приладобудування»

Контрольна робота №1

з МіЗВМВ

Виконав:

студент групи РП-41

Стельмах Ігор

Перевірив:

Дубиняк Т. С.

Тернопіль, 2011

Контрольна робота №1

Задача 1

Задача 1 Розрахувати шкалу ноніусу для наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки

Ціна поділки с, мм

Модуль ноніуса у

3

0.1

5

при довжині ділення основної шкали 0,1 мм шкала ноніусу має 25 поділок, що відповідають 24 діленням основної шкали або 12 мм, то:

(1)

Довжині L відповідає () поділок основної шкали з довжиною :

(2)

Звідки довжина ділення ноніуса

 (3)

Ціна ділення ноніусу визначаємо за формулою

 (4)

В рівняннях (2) і (3) коефіцієнт γ називають модулем ноніусу. Зі збільшенням модуля довжина ділень ноніусу зростає, що полегшує зняття відліку.

З рівнянь(2) і (3) випливає, що ціна ділення ноніусу не залежить від модуля.

Рисунок 1 - Відлік по ноніусу з ціною ділення: а- 0,1 мм, б – 0,02 мм.

При виборі ціни ділення ноніусу слід враховувати, що:

  •  при знятті показів по ноніусу з ціною ділення – 0,05 мм значення похибки наближається до повної ціни ділення, тобто 0,05 мм;

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Задача 2

Розрахувати шкалу відлікового пристрою приладу по наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки 

Xmax

Xmin

ΔХ

Тип шкали

3

0

360

0.5

кругова

Вихідними даними для розрахунку і вибору типу відлікового пристрою є :

  •  границі зміни вимірюваної величини ;
  •  відповідний цим межам кут повороту  валика виконавчого елемента (BE) приладу;
  •  призначення і клас точності приладу і відповідні їм допустимі значення похибок приладу  і ;
  •  довжина ділення шкали b, мм;
  •  орієнтований кут αш, радіан, і діаметр шкали Dш, мм.

Розрахунок кругової шкали 

- ціна поділки,

- число ділень,

 

, мм - довжина шкали,

, мм - діаметр шкали.

Вибираємо стандатрнк значенн 100 мм

Уточнимо вибравши з ряду нормальних діаметр:

Оскільки  то використовуємо дугову шкалу,що безпосередньо з валиком виконавчого елементу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64794. Організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації промислового підприємства 335.5 KB
  Процеси приватизації, вторинного перерозподілу власності, утворення нових і переформування крупних корпоративних структур, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність врахування вартості ділової репутації під час оцінки вартості підприємств як цілісних майнових комплексів.
64795. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 355.5 KB
  Дослідження влади та управління неможливе без аналізу діяльності політичних партій у владних структурах. Тому аналіз впливу інституту політичних партій на державну політику та управління важливий для підвищення їх результативності.
64796. АЛГОРИТМИ АРХІВАЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ШТЕРНА-БРОКО 18.8 MB
  Для зберігання великих обсягів інформації для прискорення передачі файлів по мережі а також при не значних обємах носіїв даних використовуються алгоритми попереднього стиснення з подальшою можливістю відновлення і обробки.
64797. Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих з хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні 285.5 KB
  Це диктує необхідність вивчення характеру дисфункції локальної імунної системи у хворих на хронічну механічну травму СОПР що дозволить предметніше зясувати порушення місцевого імунологічного барєру. Тому представляється актуальним визначення характеру змін статевих гормонів...
64798. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИН НА ШЕЛЬФІ 376 KB
  Одним з істотних аспектів проблеми безаварійного судноводіння є забезпечення необхідного рівня точності вимірювання глибин при плаванні судна в стислих умовах. Оскільки заходи направлені на зниження аварійності судноводіння є актуальним і перспективним...
64799. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕКЦІЙНОГО ВАГОНУ-ПЛАТФОРМИ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ 3.64 MB
  Мета даної роботи поліпшення технічних характеристик секційного вагонуплатформи за рахунок удосконалення конструкції з урахуванням зниження металоємності. Для досягнення поставленої мети необхідно: провести огляд існуючих конструкцій спеціалізованих вагонівплатформ...
64800. ДЕРЖАВНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 240 KB
  Основою державного контролю економічної концентрації є такі принципи як єдність економічного простору вільне переміщення товарів послуг і фінансових засобів підтримка конкуренції недопущення економічної діяльності спрямованої на монополізацію і несумлінну конкуренцію.
64801. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 364 KB
  Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження для України обумовлена обєктивними причинами що повязані із вирішенням загальної проблеми забезпечення сталого економічного розвитку держави.
64802. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 559.5 KB
  Метою роботи є підвищення стабільності транспортування тари на лініях розливу та підвищення продуктивності шляхом переходу на двопотокове позиціювання з розробкою удосконаленого пристрою з подільником потоку та обґрунтування динамічних та кінематичних характеристик...