45057

Розрахунок шкали ноніусу для наступних даних

Контрольная

Математика и математический анализ

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Украинкский

2013-11-15

79 KB

2 чел.

Мiнiстерство освiти, науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра «Приладобудування»

Контрольна робота №1

з МіЗВМВ

Виконав:

студент групи РП-41

Стельмах Ігор

Перевірив:

Дубиняк Т. С.

Тернопіль, 2011

Контрольна робота №1

Задача 1

Задача 1 Розрахувати шкалу ноніусу для наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки

Ціна поділки с, мм

Модуль ноніуса у

3

0.1

5

при довжині ділення основної шкали 0,1 мм шкала ноніусу має 25 поділок, що відповідають 24 діленням основної шкали або 12 мм, то:

(1)

Довжині L відповідає () поділок основної шкали з довжиною :

(2)

Звідки довжина ділення ноніуса

 (3)

Ціна ділення ноніусу визначаємо за формулою

 (4)

В рівняннях (2) і (3) коефіцієнт γ називають модулем ноніусу. Зі збільшенням модуля довжина ділень ноніусу зростає, що полегшує зняття відліку.

З рівнянь(2) і (3) випливає, що ціна ділення ноніусу не залежить від модуля.

Рисунок 1 - Відлік по ноніусу з ціною ділення: а- 0,1 мм, б – 0,02 мм.

При виборі ціни ділення ноніусу слід враховувати, що:

  •  при знятті показів по ноніусу з ціною ділення – 0,05 мм значення похибки наближається до повної ціни ділення, тобто 0,05 мм;

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Задача 2

Розрахувати шкалу відлікового пристрою приладу по наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки 

Xmax

Xmin

ΔХ

Тип шкали

3

0

360

0.5

кругова

Вихідними даними для розрахунку і вибору типу відлікового пристрою є :

  •  границі зміни вимірюваної величини ;
  •  відповідний цим межам кут повороту  валика виконавчого елемента (BE) приладу;
  •  призначення і клас точності приладу і відповідні їм допустимі значення похибок приладу  і ;
  •  довжина ділення шкали b, мм;
  •  орієнтований кут αш, радіан, і діаметр шкали Dш, мм.

Розрахунок кругової шкали 

- ціна поділки,

- число ділень,

 

, мм - довжина шкали,

, мм - діаметр шкали.

Вибираємо стандатрнк значенн 100 мм

Уточнимо вибравши з ряду нормальних діаметр:

Оскільки  то використовуємо дугову шкалу,що безпосередньо з валиком виконавчого елементу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1522. Патриархально-патерналистская концепция государства Конфуция 32.92 KB
  Социально-политические представления древневосточных обществ. Конфуцианское решение проблемы. Самая краткая формулировка учения Конфуция. Изначальное значение понятия порядок (ли) как нормы конкретных отношений, действий, прав и обязанностей в эпоху династии Западных Чжоу.
1523. Теория программирования на языке Oracle 164 KB
  Архитектура Oracle. База данных. Физические и логические сегменты. Создание базы данных Oracle. Управляющие файлы. Создание, удаление и перемещение (переименование) управляющих файлов. Файлы данных. Создание, перемещение (переименование) файлов данных. Изменение состояния файлов данных. Использование CPU для нужд Oracle.
1524. Инновационный проект по разработке модели термопластавтомата 196.23 KB
  Характеристика инновационного проекта по разработке модели термопластавтомата на предприятии ООО Имид. Назначение и техническое описание инновационного проекта. Оценка эффективности инновационного проекта. Расчет затрат на электроэнергию по проекту. Анализ показателей эффективности инновационного проекта. Анализ чувствительности проекта и оценка рисков.
1525. Расчет экономических показателей деятельности предприятия 130.41 KB
  Расчет показателей динамики и состояния основных производственных фондов. Анализ влияния факторов на прирост объема произведенной продукции. Оценка влияния отдельных факторов на изменение прибыли от реализации продукции. Оценка влияния отдельных факторов на рентабельность производства.
1526. Аппарат для непрерывного преобразования значения гидростатического давления 76.5 KB
  Использование ЖКИ в диапазонах температуры окружающего воздуха. Шифр преобразователя, код модели, максимальный верхний предел измерений, ряд верхних пределов измерений, пределы допускаемых основных приведенных погрешностей преобразователей. Поверку АИР-20/М2 проводят органы Государственной метрологической службы.
1527. Финансовый и налоговый контроль 187 KB
  Понятие финансов, финансовой системы и финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Компетенция государственных и муниципальных органов в области финансового контроля: представительных органов, исполнительных органов власти. Компетенция Счетная Палата РФ в сфере финансового контроля. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
1528. Расчет материальных затрат предприятия 67.99 KB
  Расчет расходов по освоению изделия и на специальную технологическую оснастку. Расчет заводской себестоимости и полной себестоимости агрегата. Структура основных материалов в черном весе турбоагрегата. Расчет стоимости реализуемых отходов.
1529. Логіка і методологія 166.5 KB
  РОБИТЬСЯ СПРОБА РОЗГЛЯНУТИ ПИТАННЯ, ЧИ ЛОГІКА Є МИСТЕЦТВОМ, ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ Й ПОДІЛУ МИСТЕЦТВА ВЗАГАЛІ. СТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО ЛОГІКА Є МИСТЕЦТВО, І ВІДКИДАЄТЬСЯ ТЕ, ЩО ЗАПЕРЕЧУЄ ЦЮ ДУМКУ. ПИТАННЮ, ЧИ ГІДНА ЛОГІКА НАЗИВАТИСЬ НАУКОЮ, ПЕРЕДУЄ РОЗВІДКА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ НАУКИ ВЗАГАЛІ. ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ, ЩО ЛОГІКА Є НАУКОЮ У ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ СЛОВА, Й ВІДКИДАЮТЬСЯ АРГУМЕНТИ ПРОТИВНИКІВ У ЦЬОМУ ПИТАННІ.
1530. Приспособление для сверления отверстий и фрезерования поверхностей детали 94.69 KB
  Деталь Щит представляет собой литой корпус. Метод получения заготовки – литье в кокиль. Деталь изготавливается из алюминиевого сплава АЛ7ч(АЛ9). АЛ9 – конструкционный герметичный сплав, отличается высокими литейными свойствами и герметичностью изготовленных из них отливок, обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью.