45057

Розрахунок шкали ноніусу для наступних даних

Контрольная

Математика и математический анализ

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Украинкский

2013-11-15

79 KB

2 чел.

Мiнiстерство освiти, науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра «Приладобудування»

Контрольна робота №1

з МіЗВМВ

Виконав:

студент групи РП-41

Стельмах Ігор

Перевірив:

Дубиняк Т. С.

Тернопіль, 2011

Контрольна робота №1

Задача 1

Задача 1 Розрахувати шкалу ноніусу для наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки

Ціна поділки с, мм

Модуль ноніуса у

3

0.1

5

при довжині ділення основної шкали 0,1 мм шкала ноніусу має 25 поділок, що відповідають 24 діленням основної шкали або 12 мм, то:

(1)

Довжині L відповідає () поділок основної шкали з довжиною :

(2)

Звідки довжина ділення ноніуса

 (3)

Ціна ділення ноніусу визначаємо за формулою

 (4)

В рівняннях (2) і (3) коефіцієнт γ називають модулем ноніусу. Зі збільшенням модуля довжина ділень ноніусу зростає, що полегшує зняття відліку.

З рівнянь(2) і (3) випливає, що ціна ділення ноніусу не залежить від модуля.

Рисунок 1 - Відлік по ноніусу з ціною ділення: а- 0,1 мм, б – 0,02 мм.

При виборі ціни ділення ноніусу слід враховувати, що:

  •  при знятті показів по ноніусу з ціною ділення – 0,05 мм значення похибки наближається до повної ціни ділення, тобто 0,05 мм;

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Задача 2

Розрахувати шкалу відлікового пристрою приладу по наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки 

Xmax

Xmin

ΔХ

Тип шкали

3

0

360

0.5

кругова

Вихідними даними для розрахунку і вибору типу відлікового пристрою є :

  •  границі зміни вимірюваної величини ;
  •  відповідний цим межам кут повороту  валика виконавчого елемента (BE) приладу;
  •  призначення і клас точності приладу і відповідні їм допустимі значення похибок приладу  і ;
  •  довжина ділення шкали b, мм;
  •  орієнтований кут αш, радіан, і діаметр шкали Dш, мм.

Розрахунок кругової шкали 

- ціна поділки,

- число ділень,

 

, мм - довжина шкали,

, мм - діаметр шкали.

Вибираємо стандатрнк значенн 100 мм

Уточнимо вибравши з ряду нормальних діаметр:

Оскільки  то використовуємо дугову шкалу,що безпосередньо з валиком виконавчого елементу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4809. Проектирование технологических котлетоформовочных машин 258 KB
  Котлетоформовочная машина: Диаметр бункера D=0,265 м Max=0,130 м, Min=0,035 м (расстояние от оси вращения до рабочих точек лопасти) Частота вращения формовочного стола n1=0,2 с-1 Частота вращения лопасти n=0,60 с-1 Диаметр фо...
4810. Боевые искусства древней Греции 93.5 KB
  Введение Единоборство в широком смысле (т.е. в том, который выходит за рамки понятий честной схватке один на один) является неким способом, позволяющим уцелеть в бою, достигнуть поставленных целей – по обороне или нападению. Боевое искусство ...
4811. Биосфера. Воздействие человека на биосферу 82.5 KB
  С возникновением человеческой цивилизации появился новый фактор, влияющий на судьбу живой природы и окружающей среды. Он достиг огромной силы в текущем столетии и особенно в последнее время. С появлением и развитием человечества процесс ...
4812. Определение минимально необходимой совокупности контролируемых параметров 370.21 KB
  Задание: определение минимально необходимой совокупности контролируемых параметров. Функционально-логическая модель объекта контроля представлена на бланке задания. Функционально-логическая модель объекта контроля. Таблицу функций не...
4813. Cоставление таблицы функций неисправностей для одиночных отказов функциональных элементов модели 206 KB
  Задание: составить таблицы функций неисправностей для одиночных отказов функциональных элементов модели. Функционально-логическая модель объекта контроля представлена на бланке с заданием. При составлении таблицы будем исходить из того, что входные ...
4814. Определение режимов движения жидкости 189 KB
  Определение режимов движения жидкости Цель работы Визуальное наблюдение ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости. Освоение расчетного метода определения режима течения. Общие сведения Практическое исследование движения капел...
4815. Разработка активного сабвуфера для ПК 1.91 MB
  Средства multimedia одно из интересных направлений развития микропроцессорной техники. Курсовой проект на тему Разработка активного сабвуфера для ПК является актуальным. Курсовой проект состоит: теоретической части и расчетной. В расчетн...
4816. Дожимная насосная станция 112 KB
  Описание и характеристика технологического объекта управления. Общая характеристика дожимной насосной станции (ДНС). ДНС служит для разгазирования и предварительной подготовки нефти, поступающей с кустов скважин Пермяковского месторождения. Проектна...
4817. Отчетность коммерческих банков 172 KB
  Отчетность коммерческих банков Сущность и цели подготовки банковской отчетности Система банковской финансовой отчетности Вопрос 1. Сущность и цели подготовки банковской отчетности Банковская отчетность - это единая система количест...