45057

Розрахунок шкали ноніусу для наступних даних

Контрольная

Математика и математический анализ

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Украинкский

2013-11-15

79 KB

2 чел.

Мiнiстерство освiти, науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра «Приладобудування»

Контрольна робота №1

з МіЗВМВ

Виконав:

студент групи РП-41

Стельмах Ігор

Перевірив:

Дубиняк Т. С.

Тернопіль, 2011

Контрольна робота №1

Задача 1

Задача 1 Розрахувати шкалу ноніусу для наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки

Ціна поділки с, мм

Модуль ноніуса у

3

0.1

5

при довжині ділення основної шкали 0,1 мм шкала ноніусу має 25 поділок, що відповідають 24 діленням основної шкали або 12 мм, то:

(1)

Довжині L відповідає () поділок основної шкали з довжиною :

(2)

Звідки довжина ділення ноніуса

 (3)

Ціна ділення ноніусу визначаємо за формулою

 (4)

В рівняннях (2) і (3) коефіцієнт γ називають модулем ноніусу. Зі збільшенням модуля довжина ділень ноніусу зростає, що полегшує зняття відліку.

З рівнянь(2) і (3) випливає, що ціна ділення ноніусу не залежить від модуля.

Рисунок 1 - Відлік по ноніусу з ціною ділення: а- 0,1 мм, б – 0,02 мм.

При виборі ціни ділення ноніусу слід враховувати, що:

  •  при знятті показів по ноніусу з ціною ділення – 0,05 мм значення похибки наближається до повної ціни ділення, тобто 0,05 мм;

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Задача 2

Розрахувати шкалу відлікового пристрою приладу по наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки 

Xmax

Xmin

ΔХ

Тип шкали

3

0

360

0.5

кругова

Вихідними даними для розрахунку і вибору типу відлікового пристрою є :

  •  границі зміни вимірюваної величини ;
  •  відповідний цим межам кут повороту  валика виконавчого елемента (BE) приладу;
  •  призначення і клас точності приладу і відповідні їм допустимі значення похибок приладу  і ;
  •  довжина ділення шкали b, мм;
  •  орієнтований кут αш, радіан, і діаметр шкали Dш, мм.

Розрахунок кругової шкали 

- ціна поділки,

- число ділень,

 

, мм - довжина шкали,

, мм - діаметр шкали.

Вибираємо стандатрнк значенн 100 мм

Уточнимо вибравши з ряду нормальних діаметр:

Оскільки  то використовуємо дугову шкалу,що безпосередньо з валиком виконавчого елементу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70269. Визначення ризику портфеля цінних паперів 95 KB
  Для дохідності як випадкової величини варіація що оцінює ступінь відхилення можливих конкретних значень або очікуваної дохідності слугує мірою ризику пов’язаного з даною дохідністю. Формула для визначення варіації дохідності го активу записується наступним чином...
70271. Разрезы 549.57 KB
  Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, называют разрезом. Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.
70272. Избранные лекции по экономике (для медицинских Вузов). Учебно-методическое пособие 2.59 MB
  Название «экономика» произошло от греческих слов: oikos – дом и nomos – закон, иначе управление домашним хозяйством. Домашнее хозяйство является моделью функционирования, как многих организаций (потому, что они перерабатывают редкие экономические ресурсы и производят товары и услуги...
70273. Экономика предприятия (Экономика фирмы): Курс лекций 992.5 KB
  Если предприятие производит быстро устаревающую морально продукцию то оно заинтересовано в скорейшей замене своих ОС а поэтому заинтересовано в ускоренной амортизации чтобы быстрее сформировать необходимые средства на замену оборудования машин...
70274. Аппаратное обеспечение ПК. Архитектура ПК 89 KB
  Положения фон Неймана: Компьютер состоит из нескольких основных устройств арифметико-логическое устройство управляющее устройство память внешняя память устройства ввода и вывода. Для ввода и вывода информации используются устройства ввода и вывода.
70275. УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ЛЕКЦИИ 2.51 MB
  Уголовное право как одна из отраслей права представляет собой совокупность принятых государством правовых норм, которые устанавливают и регулируют определенные общественные отношения в соответствии с интересами и потребностями общества.
70276. Methods of teaching English as a science and its relation to other sciences 27 KB
  Pedagogics is the science concerned with general teaching and education. It would be impossible to develop language habits and speech skills without information about the ways of forming them, the influence of formerly acquired habits on the formation of new ones which is supplied by Psychology.
70277. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА. ЦЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 220.5 KB
  Под бюджетированием в управленческом учете понимают процесс планирования. Планирование – одна из функций управления, процесс определения действий, которые должны быть выполнены в будущем. При рассмотрении планирования деятельности предприятия речь ведут о краткосрочном...