45057

Розрахунок шкали ноніусу для наступних даних

Контрольная

Математика и математический анализ

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Украинкский

2013-11-15

79 KB

2 чел.

Мiнiстерство освiти, науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра «Приладобудування»

Контрольна робота №1

з МіЗВМВ

Виконав:

студент групи РП-41

Стельмах Ігор

Перевірив:

Дубиняк Т. С.

Тернопіль, 2011

Контрольна робота №1

Задача 1

Задача 1 Розрахувати шкалу ноніусу для наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки

Ціна поділки с, мм

Модуль ноніуса у

3

0.1

5

при довжині ділення основної шкали 0,1 мм шкала ноніусу має 25 поділок, що відповідають 24 діленням основної шкали або 12 мм, то:

(1)

Довжині L відповідає () поділок основної шкали з довжиною :

(2)

Звідки довжина ділення ноніуса

 (3)

Ціна ділення ноніусу визначаємо за формулою

 (4)

В рівняннях (2) і (3) коефіцієнт γ називають модулем ноніусу. Зі збільшенням модуля довжина ділень ноніусу зростає, що полегшує зняття відліку.

З рівнянь(2) і (3) випливає, що ціна ділення ноніусу не залежить від модуля.

Рисунок 1 - Відлік по ноніусу з ціною ділення: а- 0,1 мм, б – 0,02 мм.

При виборі ціни ділення ноніусу слід враховувати, що:

  •  при знятті показів по ноніусу з ціною ділення – 0,05 мм значення похибки наближається до повної ціни ділення, тобто 0,05 мм;

Без достатнього навику похибка відліку, як правило, перевищує ціну ділення ноніусу. Використання лупи не підвищує точності відліку по ноніусу.

Задача 2

Розрахувати шкалу відлікового пристрою приладу по наступних даних

№ варіанту за останньою цифрою залікової книжки 

Xmax

Xmin

ΔХ

Тип шкали

3

0

360

0.5

кругова

Вихідними даними для розрахунку і вибору типу відлікового пристрою є :

  •  границі зміни вимірюваної величини ;
  •  відповідний цим межам кут повороту  валика виконавчого елемента (BE) приладу;
  •  призначення і клас точності приладу і відповідні їм допустимі значення похибок приладу  і ;
  •  довжина ділення шкали b, мм;
  •  орієнтований кут αш, радіан, і діаметр шкали Dш, мм.

Розрахунок кругової шкали 

- ціна поділки,

- число ділень,

 

, мм - довжина шкали,

, мм - діаметр шкали.

Вибираємо стандатрнк значенн 100 мм

Уточнимо вибравши з ряду нормальних діаметр:

Оскільки  то використовуємо дугову шкалу,що безпосередньо з валиком виконавчого елементу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70227. Национальная безопасность 307 KB
  Национальная безопасность - основы государственного устройства и управления, осуществляющие процесс переоценки национальных ценностей и согласования интересов личности, общества и государства, дальнейшее развития социально-экономических, политических, правовых, этнических связей и отношений.
70228. Расстройства восприятия, иллюзии, галлюцинации. Дереализация и деперсонализация 95 KB
  Показанием к срочной даже без согласия больного госпитализации являются: C 12. Психосенсорные расстройства обычно являются проявлением: D 14. В каком случае иллюзии являются безусловным признаком психоза C Галлюцинации относятся к расстройствам невротического уровня.
70230. Визвольні ідеї Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка 132 KB
  Національна природа інтелігента визначається не кількістю його декларацій про любов до Батьківщини а відповідністю власної духовної діяльності специфіці менталітету рідного народу і потребам його розвитку спричинених своєрідністю конкретної історичної ситуації.
70231. Соціально-політичні погляди М.Грушевського 49.5 KB
  Політична думка в Україні у XIX—XX ст. формувалася в умовах, коли зникав традиційний сільськогосподарський уклад життя і його змінювало індустріальне суспільство, коли відбувалися процеси національно-культурного й національно-політичного відродження України.
70232. Політична культура як засіб завоювання та здійснення влади 75.5 KB
  Політична психологія має певну структуру. Вона містить політичні потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції тощо. Політичні потреби - це ті потреби, задоволення яких пов’язано зі здійсненням влади. Вони можуть лише тим чи іншим чином стосуватися влади, а можуть виявлятися безпосередньо...
70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.