45097

Исследование процесса аналого–цифрового преобразования радиолокационных эхо-сигналов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Исследование спектрально-корреляционных свойств радиолокационных сигналов и помех Временная реализация процесса: Автокорреляционная функция процесса: Спектр процесса: Исследование характеристик аналого-цифрового преобразования Исследование влияния на ошибки квантования спектры квантованного сигнала и сигнала ошибки выбора величины динамического диапазона АЦП Спектры квантованного сигнала и сигнала ошибки выбора величины динамического диапазона АЦП: А Д А=Д А Д При уменьшении амплитуды сигнала от D до...

Русский

2013-11-15

1.21 MB

7 чел.

Федеральное агентство образования РФ

РГРТУ

Кафедра РТС

 

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Техника цифровой обработки сигналов»

Исследование процесса аналого–цифрового преобразования  радиолокационных эхо-сигналов

                                                                                                        Выполнил:

студент 514 группы                                                                                                      Андреев Р.Н.                                                                                                         Проверил:

Сальников Н.И.

Рязань 2009

Цель работы: 

Изучить основные спектрально-корреляционные свойства радиолокационных эхо-сигналов, искажения, возникающие в процессе их временного и амплитудного квантования, параметры и характеристики аналого-цифровых преобразователей.

Выполнение работы

  1.  Исследование спектрально-корреляционных свойств радиолокационных сигналов и помех

Временная реализация процесса:

Автокорреляционная функция процесса:

Спектр процесса:

  1.  Исследование характеристик аналогово-цифрового преобразования

Исследование влияния на ошибки квантования, спектры квантованного сигнала и сигнала ошибки выбора величины динамического диапазона АЦП

Спектры квантованного сигнала и сигнала ошибки выбора величины динамического диапазона АЦП:

А>Д

А=Д

А<Д

         При уменьшении амплитуды сигнала от A>D до A=D ошибка квантования уменьшается при дальнейшем уменьшении амплитуды по отношению к динамическому диапазону ошибка остаётся постоянной.

Исследование влияния соотношения частоты сигнала и частоты дискретизации АЦП

         Сектры квантованного сигнала и сигнала ошибки при изменении соотношения частоты синусоидального сигнала (f) и частоты дискретизации АЦП (F):

F>2f

F=2f

F<2f

При F=2f происходит попадание выборок в нулевые точки.

         Исследовали влияние временного сдвига частоты дискретизации на уровень квантованного сигнала и на устранение эффекта попадания выборок в «нулевые точки»:

Временной сдвиг-0,055

Временной сдвиг-0,09

Исследование влияния числа разрядов квантования на уровень сигнала ошибки и его спектр в двух режимах: усечения и округления результатов квантования

Режим усечения:

4 разряда

5 разрядов

Режим округления:

4 разряда

 

5 разрядов

         Мы видим что при увеличении числа разрядов квантования спектр сигнала и ошибки изменяется незначительно.

Исследование влияния дифференциальных искажений на сигнал ошибки и его спектр в двух режимах: усечения и округления результатов квантования

Режим усечения:

F=5%

F=50%

F=100%

Режим округления:

5% отклонения по уровню                                         50% отклонения по уровню

100% отклонения по уровню     

                             


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23216. Класична німецька філософія 36.5 KB
  Попершевсіх представників німецької класичної філософії об'єднує розуміння ролі філософії в історії людства і в розвитку світової культури. Подруге представники німецької класичної думки надали філософії вигляду широко розробленої та диференційованої спеціальної системи дисциплін ідей понять та категорій. Враховуючи ці основні риси німецької класичної філософії можна виділити також і основні проблеми дослідження яких перебуває в центрі уваги цього періоду розвитку світової філософії: проблема науковості філософії онтології...
23217. Своєрідність філософії українського духу 30.5 KB
  Філософія Укр.1 українська філософія створює оригінальне вчення про духовність. 3українська філософія створює оригінальну ідею сродної праці€. Українська філософія класична тим що сама має оригінальний екзистенціональний вимір і включає в себе філософію віри надії любові які заключаються в свободі.
23218. Марксистська філософія:сучасне осмислення нових положень 33.5 KB
  Згідно із матеріалістичним розумінням історія розвитку людства класифікується як суспільнофрмаційний процес. Під суспільноекономічною формацією марксизм розуміє історичний етап розвитку людства який визначається взаємодією співвідношення економічного базиса з політичною надбудовою. марксизм визначає джерело розвитку суспільноекономічної формації і цим джерелом є класова боротьба. Маркс дає цілком працездатне визначення комунізму як мети соціального розвитку стверджуючи що комунізм це такий етап розвитку людства таке...
23219. Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії 34 KB
  €œФілософська антропологія€ як напрямок сучасної філософії сутність антропологічного підходу зводиться до спроби визначити специфіку основи та сфери власне людського буття людської індивідуальності творчих можливостей людини виходячи із самої людини і через неї пояснити її власну природу та природу навколишнього світу. філософська антропологія в широкому значенні це філософське вчення про природу і сутність людини. історія суспільство та його установи це форми доповнення біологічної недостатності людини. в антисуспільній...
23220. Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми 37 KB
  Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми. Хоч історичні корені екзистенціалізму сягають Давньої Греції як філософське вчення він був уголос артикульований починаючи з епохи Просвітництва. На основі їхніх славетних ключових працьБуття і час 1927 таБуття і ніщо 1943 можна вивести головні принципи екзистенціалізму. Можливо головний парадокс екзистенціалізму полягає в тім що екзистенціалісти відчувають себе здатними виробляти в рамках цього доситьтаки похмурого погляду на умови людського буття більш позитивні настанови.
23221. Філософія життя – формування нової філософської парадигми 35 KB
  Філософія життя€ – формування нової філософської парадигми. Одним із основних джерел філософії життя є ірраціоналістичнопесімістична філософія Шопенгауєра. Філософія мислення€ замінюєфілософія життя€. Основа життя за концепцією Ніцше– це воля.
23222. Філософські ідеї психоаналізу 39 KB
  Психоаналітичний підхід є однією із найвидатніших теорій особистості. У анатомії особистості він виділяв три взаємодіючі компоненти: 1. Філософські ідеї психааналізу: 1Позитивні моменти: положення про складність та багатоплановість структури особистості; про свідоме та несвідоме; про внутрішні суперечності розвитку особистості. Далі виникла потреба у подоланні біологізаторських поглядів на особистість у соціалізації фрейдистської теорії особистості що і було здійснено неофрейдистами: К.
23223. Герменевтика як напрям сучасної філософії 31.5 KB
  Герменевтика як напрям сучасної філософії Принципове положення про історичну конкретність теоретичної діяльності та про облік широкого контексту різноманітного практичного життя суб'єкта в рамках теорії пізнання було вперше чітко сформульовано в марксистськоленінській філософії. Критикуючи вузький методологізм попередньої буржуазної філософії К. Одне з найбільш впливових в сучасної буржуазної філософії напрямків герменевтична філософія претендує на не менш ніж справді адекватне критичне розуміння наукового nізнання і самої проблеми...
23224. Структуралізм 58.5 KB
  Структуралізм методологія гуманітарних наук яка намагається аналізувати певну специфічну галузь наприклад міфологію як складну систему взаємопов'язаних частин. Таким чином структуралізм став не просто методом а інтелектуальним рухом який в 60х роках XXго століття прийшов на заміну екзистенціалізму. В 1970х роках структуралізм потрапив під вогонь критики. Проте чимало теоретиків структуралізму таких як Мішель Фуко йЖак Лакан продовжують впливати на європейську філософію .