45123

My profession

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Graduates from different law school can work at the Bar, in the organs of the Prosecutor’s Office, in different court, in notary office, in legal advice offices, in organs of militia, as well as in different firms, etc

Английский

2013-11-15

23 KB

3 чел.

My profession.

One of the most popular professions among the young people of our country is the profession pf a lawyer.

Graduates from different law school can work at the Bar, in the organs of the Prosecutor’s Office, in different court, in notary office, in legal advice offices, in organs of militia, as well as in different firms, etc.

They can work at as advocates, judges, notaries, investigator, prosecutors, jurisconsults, inspectors, customs officers, traffic officers, and other workers of law enforcement agencies.

To be a good specialist a lawyer should know many laws and their proper application. He study theory of state and law, civil law, civil procedure, criminal law, criminal procedure, labour law, criminalistics, criminology and many others. Besides, any lawyer is expected to know human psychology as throughout his/her career a lawyer will meet different people.

The prosecutor should supervise the correct application and observance of the law. During the trial he may call his witnesses and ask them to give evidence to prove the guilt of the accused.

The notary is to perform the notary actions with different applications of the people. This applications may be different kinds.

Legal adviser should be give to people a legal advice and render a legal help.

As for me, I would like to be an advocate.

Advocate should be defend the accused. He must be prove his innocence, that is accuse is not guilty.

Advocate can call his evidence in trial and ask them to give evidence, which can prove innocence of the accuse.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64757. Введение в психологию 55 KB
  Основные разделы психологии как науки. Основные направления современной психологии. Развитие психологии как самостоятельной науки начинается с XIX века.
64758. Основы социального государства 3.22 MB
  Социалистическое государство характеризуется следующими основными чертами: принудительная отмена частной собственности и обобществление средств производства; формальное юридическое равенство граждан...
64761. ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 159 KB
  За своїм змістом означені детермінанти мають властивість формувати світоглядні переконання визначати систему цінностей впливати на стан свідомості в тому числі і релігійної. Окреслені тенденції стають підґрунтям трансформації релігійної свідомості...
64762. Моделювання та розрахунки очищення води фільтруванням зі швидкістю, що спадає 296.5 KB
  Одним з основних методів визволення води від зважених і колоїдних домішок є фільтрування її через пористе середовище. Фільтрувальні споруди можуть застосовуватися в якості другого ступеня освітлення в схемах з відстійниками...
64763. СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЯХ 161 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю подальшого вдосконалення процесу здійснення влади в державі. Одна з причин – невитриманість обсягу повноважень та важелів впливу кожної з гілок влади на інші. Ситуація з практичним застосуванням системи стримувань та противаг...