45154

Попытки реорганизации советской системы управления во второй половине 1980-х гг

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Попытки реорганизации советской системы управления во второй половине 1980х гг. Начало перемен в области управления осуществленных М. Возникло своеобразное двоевластие союзного и республиканского российского центра со своими органами управления и самое главное с разными идейно-политическими ориентирами.

Русский

2013-11-15

12.34 KB

3 чел.

37. Попытки реорганизации советской системы управления во второй половине 1980-х гг.

в1985г. Генеральным секретарем ЦК КПСС становится М.С. Горбачев.Он сразу создал новую команду управленцев. Начало перемен в области управления, осуществленных М.С. Горбачевым в 1986—1987 гг., воодушевило всю страну. План экономических реформ предусматривал поэтапный переход к регулируемой рыночной экономике. Единственно, в чем режим Горбачева—Рыжкова достиг заметных результатов, — это кадровая политика. Однако все кадровые и иные перестановки и преобразования не могли обеспечить экономический эффект. На XIX партконференции, состоявшейся в конце июня 1988 г., были приняты решения о преобразовании всей государственной системы, о развертывании гласности, борьбы с бюрократизмом, о перестройке. Впервые сформулированы понятия «правовое государство» и «гражданское общество» применительно к СССР. Состоявшийся в июле 1990 г. последний XXVIII съезд КПСС выявил полный раскол партийных рядов. Политбюро лишилось части своих полномочий и превратилось в представительский орган. Возникло своеобразное двоевластие — союзного и республиканского — российского центра со своими органами управления и, самое главное, с разными идейно-политическими ориентирами. В рамках суверенной России оформилась самостоятельная компартия, лидеры которой — Полозков и Сер геев — заняли позицию полного неприятия идей горбачевской перестройки и политики союзного центра во главе с Президентом СССР, объективно подрывая и без того робкие усилия Горбачева по сохранению Союза.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80038. Формування інформаційної компетентності особистості в шкільній бібліотеці 72 KB
  Сьогодні шкільна бібліотека володіє значними можливостями щодо вдосконалення освітнього процесу. Нові навчальні програми, нові концепції, різноманітність навчальних курсів, зростаючий інтелектуальний рівень читачів висувають нові вимоги до якості інформаційного забезпечення навчально–виховного процесу.
80039. Школа Успіху, або формуємо компетентності 68.5 KB
  Завдання проекту Виявлення ключових проблем які гальмують підвищення якості освіти та надання рекомендацій щодо розв’язання основних проблем змісту освіти. Створення системи моніторингу формування ключових компетентностей на всіх ступенях освіти дітей.
80040. Довкілля – казка чарівна! 55 KB
  Мета: вчити оцінювати негативне і бездумне ставлення до природи; формувати інтерес до навколишнього середовища; поглиблювати знання про довкілля рідного краю; розвивати комунікативні, творчі здібності, вміння робити висновки, відстоювати свою, думку, презентувати свої дослідження...
80041. Край, у якому ти живеш. Україна – наша Батьківщина 417.5 KB
  Мета: збагачувати знання учнів про Україну, а також активний словниковий запас учнів; пробудити інтерес до вивчання рідного краю; розширити знання народні, історичні та культурні символи українського народу; сприяти формування національної свідомості, осмисленню себе як частини...
80042. Н.В.Гоголь и Т.Г.Шевченко: две судьбы, две личности, два пути великих сыновей украинского народа 134.5 KB
  В своих исследованиях, представленных на конференции по заявленной теме, учащиеся проследили, как среда и время определили разницу в судьбах и литературных путях двух великих украинцев Н.Гоголя и Т.Шевченко. Прилагается электронная презентация темы в формате Pover Point.
80043. Декоративна таця 473 KB
  Необхідність таці люди зрозуміли дуже давно, саме тому її почали використовувати як столове приладдя вже в стародавні часи. Перші таці були зроблені не з каменя, як можна було припустити, а з обпаленої глини, оскільки їм не була потрібна міцність. Представляла вона собою напівкулю.
80044. ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ – ОСНОВА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКА 211.5 KB
  З учнями: діагностика: Виявлення характерних рис дитини Виявлення нахилів і здібностей школярів Виявлення спрямованості учнів 811 класів; анкетування: Мої успіхи і невдачі Формування життєвої компетентності особистості Настрій і його зображення Розуміння почуттів іншої людини...
80045. Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів 74 KB
  Виховання адаптованої людини, тобто людини, здатної пристосуватися до вимог суспільства. Прищеплення дітям з раннього віку національних цінностей: патріотизм, людяність, працелюбство, соціальна справедливість, правосвідомість.
80046. Я И МИР ПРОФЕССИЙ 62.5 KB
  Формирование у школьников представлений о мире профессий и о факторах, обуславливающих рациональный выбор профессии; активизация учащихся в профессиональном самоопределении; познакомить учащихся с учебными заведениями города...