45190

Определение затрат на строительство и разборку временных зданий и сооружений

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Определение затрат: на строительство и разборку временных зданий и сооружений дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время резерв на непредвиденные работы и затраты. Склады вспомогательные здания и сооружения необходимые для производства и обслуживания работников строительства временная столовая и т. зданий и сооружений ГСН 8105012001 для стрва и сборнике сметных норм затрат на стрво временных зданий и сооружений ремонтные работы ГСНр 8105012001 Нормативы приводятся в и считаются от сметной стоимости...

Русский

2013-11-15

15.38 KB

1 чел.

19. Определение затрат: на строительство и разборку временных зданий и сооружений,  дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, резерв на непредвиденные работы и затраты.

(галава8) Склады, вспомогательные здания и сооружения, необходимые для производства и обслуживания работников строительства, временная столовая и т.д.

Размер средств на строительство и разбор временных зданий и сооружений можно определить двумя способами:

1) По расчетам данных ПОС

2)По нормативам приведенных в сборниках сметных норм затрат на стр-во врем. зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 (для стр-ва) и сборнике сметных норм затрат на стр-во временных зданий и сооружений ремонтные работы ГСНр 81-05-01-2001

Нормативы приводятся в % и считаются от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-7сводно –сметного расчета

Одновременное использование указанных способов не рекомендуется.

(глава 9) Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определяются в % от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав с 1-8 по сборнику доп. затрат при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 и сборнику доп. Затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время  ГСНр 81-05-02-2001

(глава 12) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который предназначен для компенсации затрат, которые возникают в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в % от итога глав с 1-12  от полной стоимости строит. Уточнение  объемов работ по рабочим чертежам, разработанных после проектной документации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61117. ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 50 KB
  Невеликий архітектурний комплекс Вірменського катедрального собору є питомим фрагментом Львова без якого той не був би самим собою. Мікросвітові собору притаманна аура у якій народжуються емоції здатні народжуватися тільки тут.
61118. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ. ПОЯВА УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ 46.5 KB
  Мета: познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу а саме звязку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови...
61119. СКЛАДЕНИЙ ДІЄСЛІВНИЙ ПРИСУДОК 382 KB
  Складений дієслівний присудок Творча трансформація Замінити прості присудки складеними дієслівними. Дослідити з яких частин складаються ці присудки. Трансформовані речення записати виділити в них присудки.
61120. Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон 59.5 KB
  Мета: дати уявлення про природно-кліматичні умови Дворіччя містадержави Месопотамії; розглянути господарське життя суспільний устрій Вавилона в період його піднесення і розквіту; ознайомити учнів із першим в історії людства збірником законів...
61121. СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДОК 151 KB
  Виписати складені іменні присудки. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи Дослідження характеристика на основі опрацювання опорної схеми Розглянувши схему проаналізувати складені іменні присудки з опрацьованого тексту...
61122. Ассирія. Фінікія 70.5 KB
  Мета: розглянути Ассирію в період розквіту і зясувати причини падіння Ассирійської держави; показати неминучість загибелі держави створеної за допомогою жорстокості й насильства. Розглянути особливості господарського життя і суспільного устрою Фінікії...
61123. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ 86.5 KB
  Правопис: тире між підметом і присудком. Пояснити наявність або відсутність тире. Виписати лише ті у яких між підметом і присудком ставиться тире.
61124. Давньоєврейське царство. Халдейське царство 68 KB
  Мета: розглянути історію переселення євреїв виникнення Ізраїлю періоди правління Давида й Соломона розпад Давньоєврейського царства; ознайомити учнів з історією утворення Халдейського царства його розвитком у період економічного і культурного розквіту...
61125. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). ВИВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ 74.5 KB
  Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Головні члени двоскладного речення»; перевірити знання й уміння щодо ролі підмета і присудка в мовленні; з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів з метою усунення їх; ознайомити восьмикласників з вивчальним різновидом читання текстів мовчки...