45196

Определение стоимости проектных работ

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Определение стоимости проектных работ Расчет на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства на территории Самарской области 2я редакция Спр=Срасчед Уарх К1арх.КnобщSобщ 100 где Срасч ед стоимость строительства единицы мощности площади объёма объектов различного функционального назначения из журнала укрупнённых показателей стоимости строительства Уарх Уконстр. удельный показатель стоимости отдельных разделов проектаПриложение 2 таблица 3 и повышающих коэффициентов к ним табл. учитывающий...

Русский

2013-11-15

19.42 KB

3 чел.

25. Определение стоимости проектных работ

Расчет на основании «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства на территории Самарской области

(2-я редакция)»

Спррасчед *(Уарх *К1арх*...Кnархконстр*К1констр**...Кnконстр+..)*К1общ...Кnобщ*Sобщ*/100%

где Срасч ед -стоимость строительства единицы мощности( площади, объёма) объектов  различного функционального назначения (из журнала укрупнённых показателей  стоимости строительства)

Уарх, Уконстр... -удельный показатель стоимости отдельных разделов проекта(Приложение 2, таблица 3) и повышающих коэффициентов к ним (табл. 7 часть 1)

Кn-повышающие коэф. учитывающий требования заказчика к стоимости в целом основных проектных работ.

К1арх,констр..Кnконстр..-повышающие коэф. требования заказчика к разраб. по отдельным разделам проекта. влияют на отдельные разделы проекта стр.17 табл.7 справочника

S-общая площадь объекта (или его мощность)

α-процент стоимости проектных работ к стоимости  ств-ва по видам объекта (табл. 1 справочника

Виды документации     │  Процент от базовой цены  │

├──────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Проектная документация    │            40 %            │

│Рабочая документация      │            60 %            │

├──────────────────────────┼───────────────────────────┤

(Письмо Минрегиона РФ № 19088-СК/08 от 22.06.2009 г.);

Расчет на основании «Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве»

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется по формуле:

                           C = (a + bx) x K ,

                                           i

"a"  и  "b" - постоянные величины для определенного интервала основного

показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.(В соответствии таблицей 1, п.2 Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве)

x - основной показатель проектируемого объекта(площадь, объём);

Ki  - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на

момент определения цены проектных работ для строительства объекта.(приложение 2 к письму Минрегиона от 15.07.2011 № 18769-АП 108


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...
65222. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів 276.5 KB
  Особливу увагу привертають ішемічні пошкодження головного мозку які складають більшу частку цереброваскулярної патології що зумовлює медикосоціальне значення ішемії мозку Т.Черевко 2003 підкреслює важливість глибокого знання патогенезу...
65223. ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАПРУЖЕНЬ ТА МІСЦЕВИХ ПІДКРІПЛЕНЬ 5.58 MB
  Проблема вдосконалення корпусних конструкцій багато в чому залежить від раціонального використання полегшуючих вирізів з однієї сторони й заходів щодо їхнього підкріплення з іншої.
65224. Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів 203.5 KB
  Сьогодні вітчизняні та іноземні підприємства які займаються виготовленням спеціального одягу для працівників сфери послуг пропонують досить широкий асортимент виробів для перукарів однак ця продукція не задовольняє їх потреби через те що не повною мірою відповідає...
65225. Правові основи здійснення управління місцевими фінансами України 157 KB
  Задля нормального функціонування органів місцевого самоврядування, здійснення покладених на них завдань і функцій, а також ефективного надання публічних послуг населенню, вказані органи потребують належної фінансової бази.
65226. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул 348 KB
  Результатами досліджень є спеціалізовані програмні комплекси для візуалізації просторових моделей молекул. Для підготування зображень просторових моделей молекул можна скористатися також послугами дизайнагентств але в цьому випадку...
65227. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ЗАРИБЛЕННЯ РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 253 KB
  Проблема вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу залишається однією з актуальних протягом всієї історії рибництва. Збільшення ставових площ, підвищення щільностей посадки при інтенсифікації ставового рибництва...
65228. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями 985.9 KB
  Внаслідок конвергенції взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних мереж на шляху створення універсальної мультисервісної та мультимедійної інфокомунікаційної мережі наступного покоління NGN відбувається збільшення...