45201

Определение и структура прямых затрат

Контрольная

Экономическая теория и математическое моделирование

Стоимость материальных ресурсов франко-приобъектного склада отпускная цена транспортные расходы Оплата труда рабочих согласно ежемесячной статистике Учреждения статистики Стоимость эксплуатации машин: Эм = А Р Б Отм Э С Г П где: А амортизационные отчисления на полное восстановление Р затраты на ремонт и технич.оборудование Б затраты на замену быстроизнашивающихся частей Отм оплата труда машинистов Э затраты на...

Русский

2013-11-16

14.53 KB

6 чел.

Вопрос 4

Определение и структура прямых затрат

Прямые затраты – затраты, учитывающие стоимость трудовых, материальных и технических ресурсов, необходимых и достаточных для качественного выполнения строительных и специально-строительных работ, работ по монтажу оборудования, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ.

• Цена материальных ресурсов:

- отпускная От (заводская цена + тара)

-сметная М ( отпускная цена От + транспортные расходы Тр + заготовительно-складские расходы Зскл)

• Заготовительно-складские расходы Зскл= (Пскл х Мфскл)/100%, где:

Пскл – процент заг.-скл. расходов, определяющийся от стоимости ресурсов франко-приобъектного склада:

-по строит.материалам, изделиям и конструкциям (за искл. металлоконструкций) – 2%

-по металлоконструкциям – 0, 75%

-по оборудованию – 1,2%

Мфскл – стоимость материальных ресурсов франко-приобъектного склада (отпускная цена + транспортные расходы)

• Оплата труда рабочих (согласно ежемесячной статистике «Учреждения статистики»)

• Стоимость эксплуатации машин:

Эм = А + Р + Б + Отм + Э + С + Г + П, где:

А – амортизационные отчисления на полное восстановление

Р – затраты на ремонт и технич.оборудование

Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей

Отм – оплата труда машинистов

Э – затраты на энергоносители

С – затраты на смазочные материалы

Т – затраты на гидравлич.жидкость

П – затраты на перебазировку


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80297. Правове становище та види суб’єктів господарювання 267.5 KB
  Поняття підприємства в цивільному праві та господарському праві. товариства державні комунальні та інші підприємства створені відповідно до ГК а також ін. Підприємства окрім тих що не мають за мету отримання прибутку. Підприємства всіх видів.
80298. Правове регулювання майнових відносин у сфері господарювання (підприємництва) 230.5 KB
  Похідні від права власності правові титули майна: право довірчої власності право господарського відання право оперативного управління право користування. Проблемні питання правового режиму майна господарського товариства. Особливості правового режиму окремих видів майна військового майна основних фондів майна творчих спілок видавництв підприємств книгорозповсюдження редакцій ЗМІ Національної академії наук України земельних ділянок державної та комунальної власності. Правове регулювання економіки базується сьогодні на Конституції...
80299. Проблеми правового регулювання банкрутства 251.5 KB
  Захист прав боржника і кредиторів через судові процедури. Проблеми застосування Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Особливості банкрутства державних підприємств...
80300. Актуальні питання відшкодування шкоди 239 KB
  Актуальні питання відшкодування шкоди Поняття шкоди її види та способи відшкодування. Відшкодування моральної шкоди у договірних зобовязаннях. Відшкодування шкоди завданої малолітніми і неповнолітніми. Особливості відшкодування шкоди за участю органів прокуратури.
80301. Позовна давність. Наслідки спливу позовної давності 108 KB
  У цивільному праві цей інститут має на меті стабілізацію цивільного обороту, зміцнення фінансової та господарської дисципліни, ліквідацію невизначеності у відносинах економічних субєктів, стимуляцію їх до здійснення належних їм прав та виконання обовязків, оскільки відсутність розумних часових обмежень для примусового захисту цивільних
80302. Зобов’язання у сфері господарювання 116 KB
  Особливості господарського договору. Порядок укладення виконання та припинення господарського договору. Відмова від договору та розірвання договору. Роль договору не обмежується тим що він впливає на динаміку цивільних чи господарських правовідносин встановлює змінює припиняє відносини а й визначає зміст конкретних прав і обовязків сторін.
80303. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності 127.5 KB
  Цивільноправовий захист права інтелектуальної власності. Загальні положення про цивільноправовий захист права інтелектуальної власності. Правопорушення у сфері інтелектуальної власності їх особливості. Проблемні питання цивільноправового захисту авторських прав.