45201

Определение и структура прямых затрат

Контрольная

Экономическая теория и математическое моделирование

Стоимость материальных ресурсов франко-приобъектного склада отпускная цена транспортные расходы Оплата труда рабочих согласно ежемесячной статистике Учреждения статистики Стоимость эксплуатации машин: Эм = А Р Б Отм Э С Г П где: А – амортизационные отчисления на полное восстановление Р – затраты на ремонт и технич.оборудование Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей Отм – оплата труда машинистов Э – затраты на...

Русский

2013-11-16

14.53 KB

5 чел.

Вопрос 4

Определение и структура прямых затрат

Прямые затраты – затраты, учитывающие стоимость трудовых, материальных и технических ресурсов, необходимых и достаточных для качественного выполнения строительных и специально-строительных работ, работ по монтажу оборудования, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ.

• Цена материальных ресурсов:

- отпускная От (заводская цена + тара)

-сметная М ( отпускная цена От + транспортные расходы Тр + заготовительно-складские расходы Зскл)

• Заготовительно-складские расходы Зскл= (Пскл х Мфскл)/100%, где:

Пскл – процент заг.-скл. расходов, определяющийся от стоимости ресурсов франко-приобъектного склада:

-по строит.материалам, изделиям и конструкциям (за искл. металлоконструкций) – 2%

-по металлоконструкциям – 0, 75%

-по оборудованию – 1,2%

Мфскл – стоимость материальных ресурсов франко-приобъектного склада (отпускная цена + транспортные расходы)

• Оплата труда рабочих (согласно ежемесячной статистике «Учреждения статистики»)

• Стоимость эксплуатации машин:

Эм = А + Р + Б + Отм + Э + С + Г + П, где:

А – амортизационные отчисления на полное восстановление

Р – затраты на ремонт и технич.оборудование

Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей

Отм – оплата труда машинистов

Э – затраты на энергоносители

С – затраты на смазочные материалы

Т – затраты на гидравлич.жидкость

П – затраты на перебазировку


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6333. Менеджмент програмних проектів 327.5 KB
  Менеджмент програмних проектів Процес розробки Моделі розробки додатків Модель водоспаду Спіральна модель Універсальний процес Етапи Фази Ітерації Компромісний трикутник Принципи моделі ...
6334. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин 31.77 KB
  Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин. Фізіологія як наука. Про здоров'я і хворобу. Механізми регуляції фізіологічних функцій. Гомеостаз. Ритмічність фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин. Ф...
6335. Соціальна лінгвістика і її предмет 133 KB
  Соціальна лінгвістика і її предмет Визначення соціолінгвістики та її предмета. Проблеми сучасних соціолінгвістичних досліджень. Напрямки соціолінгвістичних досліджень. Історія становлення соціолінгвістики. Методи соціол...
6336. Історія України та її місце в системі вузівського навчання 22.77 KB
  Місце вітчизняної історії у системі вузівського навчання. 2 Предмет, завдання, методологічні принципи вивчення історії України. 3 Основні джерела вивчення історії України. 4 Наукова періодизація історії України. 1 Місце вітчизняної історії у...
6337. Праісторія українських земель. Ранньоісторичні племена які населяли територію України 33.94 KB
  Праісторія. Передісторія українських земель. Кіммерійці, скіфи, сармати на території Північного Причорномор'я. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Теорії походження слов...
6338. Київська Русь, утворення розвиток та прийнеття Християнства 73 KB
  Київська Русь 1 Передумови утворення давньоруської держави та теорії її походження. 2 Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі. 3 Соціально-економічний розвиток Київської Русі. 4 Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі...
6339. Ситема вищої освіти України 131.5 KB
  Ситема вищої освіти України План Вища освіта України: сутність та мета. Система вищої освіти України: Сутність та основні принципи побудови. Структура вищої освіти (освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні). Основні тип...
6340. Визначні етичні вчення 43.5 KB
  Визначні етичні вчення План Сутність етичного вчення Будди. Сутність етичного вчення Конфуція. Сутність етичного вчення Мойсея та Ісуса Христа. Етичні вчення XIX - XXстоліття Великі моральні пророки - Конфуцій, Бу...
6341. Джерела та основні принципи трудового права 217.5 KB
  Джерела та основні принципи трудового права Поняття джерел трудового права України, їх класифікація Суспільні відносини, що виникають при використанні праці, потребують правового регулювання, яке здійснюється прийняттям відповідних юридичних но...