45214

Социальные проекты общественных объединений: маркетинговый потенциал, технологии, этапы разработки, условия реализации

Доклад

Маркетинг и реклама

Характеристика аудитории проекта. Обоснование целей и определение задачи проекта. Инструментальное оснащение проекта. Бюджет проекта.

Русский

2013-11-16

24 KB

2 чел.

60. Социальные проекты общественных объединений: маркетинговый потенциал, технологии, этапы разработки, условия реализации.

Социальный проект - это последовательность мероприятий и акций, целью которых является: предупреждение, минимизация или разрешение проблем, обусловленных дефицитами социально-культурной интеграции, адаптации, реабилитации, социализации, инкультурации и самореализации личности. Созданная на основе анализа ситуации взаимосвязанная последовательность мероприятий, действий и акций, обеспеченная в нормативно-правовом, экономическом и кадровом отношении, должна обеспечить изменение ситуации и создание условий, способствующих разрешению противоречий и трудностей личностного развития; оптимизации социально-культурной и социально-психологической среды обитания человека.

Этапы разработки проектов общественных объединений.

1) Характеристика аудитории проекта.

2) Обоснование целей и определение задачи проекта.

З) Инструментальное оснащение проекта.

4) Бюджет проекта.

5) Ресурсное обеспечение проекта.

Технологии: 1) Анализ ситуации: проблемы, ресурсы. Анализ проблем. Характеристика проблемного поля.

2) классификация проблем по характеру и по сферам проявления. По элементам ситуации.

3) ранжирование проблем.

4) установление причинно-следственных связей.

5) позиционирование проблем. Выявление, характеристика и формирование аудитории проекта Позиционирование Референтация.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17526. Реалізація системи автоматичного регулювання 123.51 KB
  Тема: Реалізація системи автоматичного регулювання. Мета: Ознайомлення з роботою систем автоматичного регулювання зі зворотнім звязком. Завдання:Реалізувати систему регулювання вихідної напруги активного аналогового фільтра нижніх частот другого порядку з ча
17527. Робота з базами даних в Java з використанням OR/M Hibernate 76.5 KB
  Лабораторна робота №1 Тема: Робота з базами даних в Java з використанням OR/M Hibernate. Мета: Навчитись виконувати основні операції при роботі з базами даних в Java використовуючи OR/M Hibernate. Ознайомитись з середовищем програмування Eclipse. Хід роботи: Теоретичні відомості: O/RM ...
17528. Java Servlet та JSP 86 KB
  Лабораторна робота №2 Тема: Java Servlet та JSP. Мета: Навчитись створювати та виконувати Java Servlet та JSPсторінки всередині серверу Tomcat. Хід роботи: Теоретичні відомості: Сервлет Javaобєкт що працює всередині спеціальної програми сервлетконтейнера і застосовується
17529. Розробка Java-програм з Web-інтерфейсом, що працюють з базами даних, на основі фреймворка Spring та Java Persistence API (JPA) 305.5 KB
  Лабораторна робота №3 Тема: Розробка Javaпрограм з Webінтерфейсом що працюють з базами даних на основі фреймворка Spring та Java Persistence API JPA. Мета: Навчитись використовувати шаблон проектування MVC та фреймворк Spring при створенні Javaпрограм з Webінтерфейсом. Навчитись вико...
17530. Робота з базами даних в Java з використанням JDBC 51.5 KB
  Лабораторна робота №1 Тема: Робота з базами даних в Java з використанням JDBC. Мета: Навчитись виконувати основні операції при роботі з базами даних в Java використовуючи JDBC API. Теоретичні відомості Таблиці. В бібліотеці javax.swing є клас JTable який представляє таблицю. Для
17531. Робота зі збереженими процедурами баз даних 25 KB
  Лабораторна робота №3 Тема: Робота зі збереженими процедурами баз даних. Мета: Навчитись створювати та викликати збережені процедури. Завдання: Створити Firebirdбазу даних в якій є дві таблиці що знаходяться у відношенні одиндобагатьох masterdetail. Створити збережену...
17532. Базові поняття С++ 184.5 KB
  Лабораторна робота №1 Базові поняття Мета роботи вивчити правила синтаксису мови програмування С особливості використання різних типів даних операції потокового введення / виведення. Теоретичні положення 1.1 Правила синтаксису Множина символів ...
17533. Реалізація розгалужених обчислювальних процесів в С++ 109 KB
  Лабораторна робота №2 Реалізація розгалужених обчислювальних процесів. Мета роботи вивчити особливості використання: умовного оператора; стандартних математичних функцій. Умовний оператор Умовний оператор має наступний формат: ...
17534. Дослідження операторів ітерації (циклів) в С++ 58 KB
  Лабораторна робота №3 Дослідження операторів ітерації циклів Мета Набути практичних навичок щодо використання циклів у програмного коду. Теоретичні відомості Цикл оператор ітерації це різновид керуючої конструкції яка призначена для організації багат