45268

Протоколы сети GSM. Общая структура

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Уровень 1 физический уровень который использует структуры канала рассмотренные выше по воздушному интерфейсу. Уровень 2 уровень звена передачи данных по Um интерфейс уровень звена передачи данных это модифицированная версия LPDпротокола используемого в ISDN; она называется LPDm. Уровень 3 сигнальный протокол из GSM использующий также модифицированную версию LPD; самостоятельно разделен на 3 подслоя.

Русский

2013-11-16

37.5 KB

10 чел.

14.Протоколы сети GSM. Общая структура.

Взять рисунок

Основное описание протоколов сети GSM дано в документах ETSI. Эти документы представляют некоторые группы, расположенные по версиям.

Рассмотренные выше функции регистрации (registration), аутентификации (authentication), маршрутизации вызова (call routing) и обновление координат местоположения, механизм передачи соединения (handover) выполняются подсистемой сети главным образом с использованием протоколов системы мобильной связи, основанных на протоколах системы сигнализации ОКС № 7. Структура этих протоколов показана на рис. 2.1.

Сигнальный протокол в GSM разделен на три уровня в зависимости от интерфейса, как показано на рис. 2.1.

Участок "мобильная станция — базовая станция" работает со следующими уровнями. Уровень 1 — физический уровень, который использует структуры канала, рассмотренные выше, по воздушному интерфейсу. Уровень 2 — уровень звена передачи данных по Um интерфейс, уровень звена передачи данных — это модифицированная версия LAPD-протокола, используемого в ISDN(!); она называется LAPDm. Уровень 3 — сигнальный протокол из GSM, использующий также модифицированную версию LAPD; самостоятельно разделен на 3 подслоя.

Управление радиоресурсами (RRM — Radio Resources Management) управляет установкой, обслуживанием и оконечным устройством, радио- и фиксированными каналами, включая хэндовер.

Управление передвижением (MM — Mobility Management) управляет обновлением местоположения и процедурами регистрации, так же как защитой и аутентификацией.

Управление соединением (Connection Management) обрабатывает общий процесс управления установлением соединения и сигнализацией и управляет дополнительными услугами, а также службой передачи коротких сообщений.

При взаимодействии базовой телефонной станцией (BTS) и контроллером базовой станции (BSC) используется интерфейсный протокол сообщение трансивера (приемопередатчика) базовой станции (BTSM — Base Transceiver Station Message). он также называется интерфейс Abis.

Передача сигналов между различными объектами в фиксированной части сети (интерфейс A) использует протоколы на уровне 1 MTP1 (Message Transfer Part — подсистема передачи сообщений) на уровне 1 и на уровне 2 — SCCP (Signaling Connection Control Part — система управления соединением каналов сигнализации), принадлежащие системе сигнализации ОКС № 7. На уровне 3 применяют перечисленные выше протоколы GSM — MM и CM.

Подсистема 3 уровня BSSMAP прикладная система управления базовой станцией предназначена для связи контроллера базовой станции (BSS) с центром коммутации мобильной связи (MSC).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69063. Розподiлена архітектура компонентних систем 1.78 MB
  Архітектура – це набір значущих рішень з приводу організації системи програмного забезпечення, набір структурних елементів та їх інтерфейсів, за допомогою яких компонується система, разом з їх поведінкою, обумовленою у взаємодії між цими елементами, компонування елементів у підсистеми, що поступово...
69064. Архітектура веб-застосувань ASP.NET. Розробка веб-застосувань на платформі .NET 273.54 KB
  Вона містить безліч готових елементів керування застосовуючи які можна швидко створювати інтерактивні webсайти.NET Frmework і фактично є платформою для створення вебзастосувань і вебсервісів що працюють під керуванням IIS. Також істотно скорочується обсяг коду написаного уручну за рахунок...
69065. Основи технології ASP.NET 604 KB
  Принципи розробки користувацького інтерфейсу Інтернет-застосувань. Питання побудови користувацького інтерфейсу є одними з найважливіших у процесі розробки застосування. У разі розробки Веб-застосування, вони є особливо актуальними, оскільки процес створення користувацького інтерфейсу...
69066. Архітектура ADO.NET 351 KB
  На початку 1990 років існувало декілька постачальників баз даних, кожен з яких мав власний інтерфейс. Якщо застосуванню було необхідно підключатися до кількох джерел даних, для взаємодії з кожною з баз даних був необхідний нестандартний код.
69067. Основи технології ADO.NET. Автономні дані 269.5 KB
  Коли застосовується цей підхід, дані виключають будь-які операції з ними у сховище в момент їх вилучення. Код застосування повністю відстежує всі дії користувача, зберігання інформації та визначення того, коли нова команда повинна бути сгенерирована і виконана.
69068. Основи прив’язки даних 872.5 KB
  Прив’язка даних – це засіб, який дозволяє асоціювати джерело даних з елементом керування з метою автоматичного відображення даних у цьому елементі керування. Ключовою характеристикою прив’язки даних є її декларативний, а не програмний характер.
69069. Користувацькі елементи керування 263 KB
  Він охоплює елементи керування інкапсулює базові HTMLдескриптори і елементи керування що забезпечують багату високорівневу модель такі як календар TreeView і елементи керування даними. Але навіть самий багатий набір елементів керування не в змозі задовольнити потреби кожного розробника.
69070. Крос-платформне програмування 286.5 KB
  Крос-платформність (багатоплатформність) — можливість виконувати програмне забезпечення (ПЗ) без переписування його коду на різних апаратних платформах та під управлінням різних операційних систем (інакше кажучи, на платформах різних ОС).
69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...