45300

Спутниковые системы связи. Принцип действия, классификация. Примеры спутниковых систем связи

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Спутниковые системы связи. Примеры спутниковых систем связи. СС отличаются орбитами спутников: формой круговая эллиптическая высота над Землёй наклон к экватору экваториальные полярные наклонные. На ней несколько сотен спутников что потребовало международного регулирования.

Русский

2013-11-16

47.5 KB

21 чел.

4. Спутниковые системы связи. Принцип действия, классификация. Примеры спутниковых систем связи.

Основной принцип – размещение ретрансляторов на ИСЗ. Для связи используются идеи и принципы РРЛ. По способы ретрансляции делят на системы с пассивной и активной ретрансляцией.

На земле используется приёмник земной станции. Земные станции соединяются с узлами коммутации сети.

Для повышения качества принимаемых сигналов  применяется:

  1.  высокая мощность передатчика (5-10 кВт);
  2.  сложные антенны ЗС;
  3.  малошумящие усилители;
  4.  увеличенная девиации частоты ЧМ.

Фиксированные: Орбита-2, Экран, Москва.

СС отличаются орбитами спутников: формой (круговая, эллиптическая), высота над Землёй, наклон к экватору (экваториальные, полярные, наклонные).

Особо интересны геостационарные орбиты (36000 км). На ней несколько сотен спутников, что потребовало международного регулирования. У нас Горизонт, Экран, Экспресс, Галс, Ямал.

Ямал-100 – фиксированный, Ямал-300 – радиовещание.

На высокоэллиптическую планируется Ямал-200 для мобильной и персональной связи.

Современная тенденция – низкоорбитальные спутники (700, 1500 км).

Плюсы: меньшее запаздывание и затухание; более простой вывод на орбиту.

Минусы: требуется большее число спутников.

Низкоорбитальные – Iridium и Globalstar. Отечественные Сигнал и Гонец.

Разрабатывается Teledesic – система всемирной сети передачи данных – 840 спутников со сканирующими антенными системами поделят Землю на 20 000 зон, каждая – на 9 малых зон, внутри малой зоны скорость до 2 Мбит/с.

Конкурент TeledesicCelestri от Motorola – 70 низкоорбитальный, 1 геостационарный.

Inmarsat – 35000 км – работает. Iridium – прошла процедура банкротства. Globalstar (2 спутника).

Персональные спутниковые системы: ISO, Iconet, Skybridge, Elipso.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20471. Безпека програмного забезпечення 16.55 KB
  Проблеми хто потенційно може здійснити практичне впровадження програмних дефектів деструктивного впливу в програмний код які можливі мотиви дій суб'єкта що здійснює розробку таких дефектів як можна ідентифікувати наявність програмного дефекту як можна відрізнити навмисний програмний дефект від програмної помилки які найбільш імовірні наслідки активізації деструктивних програмних засобів при експлуатації комп'ютерних систем Меоди та концепції захисту Для захисту програм від дослідження необхідно застосовувати методи захисту від...
20472. Методологiя структурного програмування 17.08 KB
  Метою структурного програмування є створення ієрархічно впорядкованих модульних програм в яких застосовуються стандартні керуючі конструкції. Одним із шляхів вдосконалення структурного програмування є введення стандартів що регламентують процес програмування. Необхідність стандартизації програмування обумовлена: необхідністю підвищення експлуатаційних характеристик програм що створюються; прагненням зробити систему достатньо простою доступною для сприйняття програмістом який знайомий з відповідними стандартами; вимогою зробити систему...
20473. Клієнт-сервер (англ. Client-server) 16.26 KB
  Clientserver обчислювальна або мережева архітектура в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг сервісів званими серверами і замовниками послуг званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями так і програмним забезпеченням.Багаторівнева архітектура клієнтсерверБагаторівнева архітектура клієнтсервер різновид архітектури клієнтсервер в якій функція обробки даних винесена на один або декілька окремих серверів. Це...
20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування створення правильної програми і лише другий її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 обєктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.
20475. Абсолютна величина і норма матриці 139 KB
  За абсолютну величину модуль матриці будемо вважати матрицю де модулі елементів матриці . Якщо і матриці для яких операції і мають сенс то: а б в число. За норму матриці вважаємо дійсне число що задовольняє умови: а причому тоді і тільки тоді коли =0; б число і зокрема ; в ; г і матриці для яких відповідні операції мають сенс.
20476. Біном Ньютона 31 KB
  Запишемо його у вигляді добутку пронумерувавши дужки: Кожний доданок містить n множників: k множників a і nk множників b тобто має вигляд akbnk де k≤n k≥0.
20477. Візуальні мови проектування специфікацій 36 KB
  Складність сучасних обчислювальних систем а також висока вартість створення якісного та надійного програмного забезпечення ЕОМ стимулюють розвиток теоретично обгрунтованих методів та засобів розробки програмних систем. Особливо актуальним є застосування таких методів та засобів при об'єктноорієнтованому підході до створення програмних систем. Формалізовані візуальні мови набули широкого використання при проектуванні та розробці складних програмних систем. Об'єктноорієнтовані методи розробки програмного забезпечення широко застосовують...
20478. Властивості сполучень (Трикутник Паскаля) 25.5 KB
  Ряди трикутника Паскаля умовно пронумеровані згори починаючи з нульового й числа в нижньому ряді відносно чисел у попередньому ряді завжди розміщені ступінчасто й навскіс. Кожне число в кожному ряді одержуємо додавши два числа розміщені вгорі зліва і справа. Наприклад перше число в першому ряді 0 1 = 1 тоді як числа 1 і 3 в третьому ряді утворюють число 4 в четвертому ряді: 1 3 = 4. Правило Паскаля стверджує: якщо kй біноміальний коефіцієнт в біноміальному ряді для x yn тоді для будьякого додатного цілого n і будьякого...
20479. Графічний метод відокремлення коренів 39.5 KB
  Найчастіше в додатках використовуються трансцендентні рівняння. Для відокремлення коренів можна ефективно використати ЕОМ. Проте слід памятати що дане твердження справедливе лише за умов монотонності на заданому відрізку і виборі достатньо малого кроку приросту аргументу з врахуванням характеристик. Слід аналізувати три можливості що можуть виникнути а саме: Якщо рис.