45300

Спутниковые системы связи. Принцип действия, классификация. Примеры спутниковых систем связи

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Спутниковые системы связи. Примеры спутниковых систем связи. СС отличаются орбитами спутников: формой круговая эллиптическая высота над Землёй наклон к экватору экваториальные полярные наклонные. На ней несколько сотен спутников что потребовало международного регулирования.

Русский

2013-11-16

47.5 KB

20 чел.

4. Спутниковые системы связи. Принцип действия, классификация. Примеры спутниковых систем связи.

Основной принцип – размещение ретрансляторов на ИСЗ. Для связи используются идеи и принципы РРЛ. По способы ретрансляции делят на системы с пассивной и активной ретрансляцией.

На земле используется приёмник земной станции. Земные станции соединяются с узлами коммутации сети.

Для повышения качества принимаемых сигналов  применяется:

  1.  высокая мощность передатчика (5-10 кВт);
  2.  сложные антенны ЗС;
  3.  малошумящие усилители;
  4.  увеличенная девиации частоты ЧМ.

Фиксированные: Орбита-2, Экран, Москва.

СС отличаются орбитами спутников: формой (круговая, эллиптическая), высота над Землёй, наклон к экватору (экваториальные, полярные, наклонные).

Особо интересны геостационарные орбиты (36000 км). На ней несколько сотен спутников, что потребовало международного регулирования. У нас Горизонт, Экран, Экспресс, Галс, Ямал.

Ямал-100 – фиксированный, Ямал-300 – радиовещание.

На высокоэллиптическую планируется Ямал-200 для мобильной и персональной связи.

Современная тенденция – низкоорбитальные спутники (700, 1500 км).

Плюсы: меньшее запаздывание и затухание; более простой вывод на орбиту.

Минусы: требуется большее число спутников.

Низкоорбитальные – Iridium и Globalstar. Отечественные Сигнал и Гонец.

Разрабатывается Teledesic – система всемирной сети передачи данных – 840 спутников со сканирующими антенными системами поделят Землю на 20 000 зон, каждая – на 9 малых зон, внутри малой зоны скорость до 2 Мбит/с.

Конкурент TeledesicCelestri от Motorola – 70 низкоорбитальный, 1 геостационарный.

Inmarsat – 35000 км – работает. Iridium – прошла процедура банкротства. Globalstar (2 спутника).

Персональные спутниковые системы: ISO, Iconet, Skybridge, Elipso.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84488. Механізми і закономірності передачізбудження в центральних синапсах 44.76 KB
  Аксосоматичні Аксоаксональні Аксодендритні Дендродендритичні Збудливі Гальмівні Хімічні Електричні Механізм передачі збудження через центральний аксосоматичний хімічний синапс полягає в наступному: ПД поширюється по мембрані аксона далі по мембрані пресинаптичній підвищення проникності пресинаптичної мембрани для іонів С2 вхід їх в нервове закінчення за градієнтом концентрації вихід медіатора в синаптичну щілину дифузія медіатора до постсинаптичної мембрани взаємодія з мембранними циторецепторами збільшення...
84489. Види центрального гальмування. Механізми розвитку пре- та постсинаптичного гальмування 43.78 KB
  Механізми розвитку пре та постсинаптичного гальмування. Гальмування – активний фізіологічний процес. Гальмування в ЦНС Постсинаптичне Пресинаптичне За локалізацією За електрофізіологічною природою Гіперполяризаційне Деполяризаційне За будовою нейронних ланцюгів Зворотнє Пряме Постсинаптичне гіперполяризаційне гальмування.
84490. Сумація збудження і гальмування нейронами ЦНС 48.02 KB
  Взаємодія збудження та гальмування на тілі кожного окремого нейрона відбувається шляхом сумації просторової та часової. В залежності від переважання сумації ЗПСП чи ГПСП нейрон може перебувати в трьох станах: збудження – характеризується генерацією ПД на мембрані аксонного горбика в результаті переважання сумації ЗПСП деполяризація мембрани дійшла до критичного рівня: чим інтенсивніше протікає сумація ЗПСП тим швидше деполяризація доходить до Екр тим частіше ПД в РРН тобто тим сильніше збудження нейрона. Таким чином за допомогою...
84491. Рухові рефлекси спинного мозку, їх рефлекторні дуги, фізіологічне значення 45.37 KB
  У складі задніх рогів спинного мозку переважають вставні нейрони. Біла речовина спинного мозку представлена волокнами висхідних та низхідних шляхів. Контроль на рівні спинного мозку Рецептори шкіри Вісцерорецептори ангіорецептори.
84492. Провідникова функція спинного мозку. Залежність спінальних рефлексів від діяльності центрів головного мозку. Спінальний шок 43.05 KB
  Біла речовина спинного мозку передні бокові та задні канатики складається з нервових волокон які формують провідні шляхи. Основними висхідними шляхами є: 1. Шлях Голя – розташований в медіальній частині заднього канатика. Шлях Бурдаха – розташований в латеральній частині заднього канатика.
84493. Рухові рефлекси заднього мозку, децеребраційна ригідність 48.79 KB
  Вони носять назву надсегментарних утворень так як впливають на м’язи не прямо а через мотонейрони сегментарних структур – рухові ядра спинного мозку і черепномозкових нервів. Задній мозок отримує і переробляє всю аферентну інформацію що надходить від спинного мозку оскільки всі специфічні висхідні шляхи від спинного мозку входячи в стовбур мозку задній та середній мозок віддають коллатералі гілочки до ретикулярної формації тут продовжується обробка аферентної інформації. В задньому мозку розміщені 4 вестибулярні ядра медіальне...
84494. Рухові рефлекси середнього мозку, їх фізіологічне значення 44.55 KB
  Середній мозок СрМ за участі сітчастої речовини опрацьовує аферентну інформацію яка поступає в спинний та задній мозок. Нова інформація поступає в СрМ від зорових та слухових рецепторів. На основі опрацьовання інформації від усіх цих рецепторів СрМ здійснює контроль за станом зовнішнього та внутрішнього середовища організма. Важливими надсегментарними руховими ядрами СрМ є: 1 червоні ядра – від них інформація від нейронів спинного мозку передається по шляхах що перехрещуються руброспінальні шляхи – елемент ЛНС; 2 ретикулярна формація;...
84495. Мозочок, його функції, симптоми ураження 44.3 KB
  Від вестибулорецепторів через вестибулярні ядра – контроль за збереженням рівноваги при русі. Від всіх рухових ядер стовбуру ретикулярна формація краєві ядра. З руховими ядрами стовбуру ретикулярна формація вестибулярні ядра червоні ядра через які Мз здійснює вплив на мотонейрони і на м’язи. З базальними ядрами.
84496. Таламус, його функції 43.44 KB
  Сенсорні перемикаючі специфічні ядра – вони отримують інформацію від специфічних сенсорних шляхів переробляють її і передають в сенсорні зони КГМ. Неспецифічні – вони отримують інформацію від ретикулярної формації стовбура мозку по шляхах больової чутливості. Вони передають інформацію до всіх зон КГМ здійснюючи на неї неспецифічний активуючий вплив. Асоціативні – отримують інформацію від специфічних сенсорних перемикаючих ядер і від неспецифічних ядер таламуса.