45368

Индивидуализация и дифференциация обучения. Формы и методы индивидуализации и дифференциации

Реферат

Педагогика и дидактика

Модели дифференциации: Модель потоков. Продвинутые средние низкие потоки Модель гибкого состава класса. Некоторые пары вместе Модель разнородных классов. Всё время разные дети на один предмет Интерактивная модель.

Русский

2013-11-16

24 KB

19 чел.

40. Индивидуализация и дифференциация обучения. Формы и методы индивидуализации и дифференциации.

План

 1.  Индивидуализация
  1.  Определения
  2.  Нужно учитывать
  3.  Цель
  4.  Формы
 2.  Дифференциация
  1.  Определение
  2.  Модели
  3.  Виды

Индивидуализация – организация учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпов обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, учёт индивидуальных особенностей в процессе обучения.

Нужно учитывать:

- Обучаемость

- Обученность

- Развитие учебных умений и навыков

- Познавательные интересы

- Состояние здоровья

- Половые, возрастные отличия

Цель индивидуализации – повышение усвоения знаний, умений, навыков, повышение мотивов и познавательных интересов, развитие индивидуальности ребёнка.

Формы индивидуализации:

- Прохождение учебного курса в индивидуальном темпе (Акселерация и ретардация)

- Внутриклассная индивидуализация (Индивидуальные задания разного вида)

Дифференциация как вид индивидуализации – это учёт индивидуальных особенностей учащегося и деление учащихся на группы для обучения их по специальным программам.

Модели дифференциации:

- Модель потоков. (Продвинутые, средние, низкие потоки)

- Модель гибкого состава класса. (Некоторые пары вместе)

- Модель разнородных классов. (Всё время разные дети на один предмет)

- Интерактивная модель. (Разнородные группы, учитель делит на группы и отслеживает индивидуально прогресс каждого ребёнка)

Есть внешняя и внутренняя дифференциации:

- Внешняя – на уровне школ и классов.

- Внутренняя – дифференциация на уроке, когда учитель  может делить детей на группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47999. Основи класичної фотографії 269.5 KB
  Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. На сучасному етапі розвитку фотографія з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.Можливість отримання геометрично точного...
48000. Основи метрології 1.46 MB
  Метрологією metron міра і logos – поняття вчення називають науку про вимірювання фізичних величин і про способи забезпечення єдиності і необхідної точності цих вимірювань. Лансберг у передмові до першого тому “Елементарного підручника фізики†писав що будьяка властивість яка вводиться у фізиці дістає конкретний зміст тільки тоді коли з нею пов’язується прийом спостереження й вимірювання без якого ця властивість не може застосовуватися в дослідженні реальних фізичних явищ. Отже вимірювання роблять властивості фізичних об’єктів такими що до...
48003. Основи екологічного та земельного права України 169.5 KB
  Екологічна права та обов’язки громадян. Загальна характеристика земельного права: поняття відносини та предмет правового регулювання. Гарантії права на землю.
48004. Основи права 372.5 KB
  Конституційне право України. Конституція України. Конституційне право України являє собою систему правових норм що регулюють відносини народовладдя. Через них забезпечується організаційна й функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи.
48005. Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація 451.5 KB
  Приступаючи до вивчення цього питання слід перш за все з’ясувати що являє собою соціологія як наука Поява соціології як самостійної науки була зумовлена розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці ХVIII на початку ХIХ ст. У цей час світ зазнав глибоких соціальних змін пов’язаних з переходом від традиційного до сучасного індустріального суспільства. статистика Розвиток і функціонування суспільства Предмет соціології Соціальна поведінка Соціальна структура Структурні особливості соціології як науки в єдності її предмета і...
48006. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НАУКА 388 KB
  Теорія літератури як наука. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін. Предмет теорії літератури як науки.
48007. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК СИСТЕМИ ЗНАНЬ І СВІТОГЛЯДУ 1.26 MB
  Філософія і світогляд. Філософія як ядро філософського типу світогляду. Філософія історії. Філософія.