45368

Индивидуализация и дифференциация обучения. Формы и методы индивидуализации и дифференциации

Реферат

Педагогика и дидактика

Модели дифференциации: Модель потоков. Продвинутые средние низкие потоки Модель гибкого состава класса. Некоторые пары вместе Модель разнородных классов. Всё время разные дети на один предмет Интерактивная модель.

Русский

2013-11-16

24 KB

29 чел.

40. Индивидуализация и дифференциация обучения. Формы и методы индивидуализации и дифференциации.

План

 1.  Индивидуализация
  1.  Определения
  2.  Нужно учитывать
  3.  Цель
  4.  Формы
 2.  Дифференциация
  1.  Определение
  2.  Модели
  3.  Виды

Индивидуализация – организация учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпов обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, учёт индивидуальных особенностей в процессе обучения.

Нужно учитывать:

- Обучаемость

- Обученность

- Развитие учебных умений и навыков

- Познавательные интересы

- Состояние здоровья

- Половые, возрастные отличия

Цель индивидуализации – повышение усвоения знаний, умений, навыков, повышение мотивов и познавательных интересов, развитие индивидуальности ребёнка.

Формы индивидуализации:

- Прохождение учебного курса в индивидуальном темпе (Акселерация и ретардация)

- Внутриклассная индивидуализация (Индивидуальные задания разного вида)

Дифференциация как вид индивидуализации – это учёт индивидуальных особенностей учащегося и деление учащихся на группы для обучения их по специальным программам.

Модели дифференциации:

- Модель потоков. (Продвинутые, средние, низкие потоки)

- Модель гибкого состава класса. (Некоторые пары вместе)

- Модель разнородных классов. (Всё время разные дети на один предмет)

- Интерактивная модель. (Разнородные группы, учитель делит на группы и отслеживает индивидуально прогресс каждого ребёнка)

Есть внешняя и внутренняя дифференциации:

- Внешняя – на уровне школ и классов.

- Внутренняя – дифференциация на уроке, когда учитель  может делить детей на группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61139. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ» 82.5 KB
  Текст риторичний аспект: удосконалення будови і звязності розповідного й описового тексту використовуючи другорядні члени речення. Яким членом речення виступає порівняльний зворот.
61140. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 82 KB
  Мета: оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з розділу «Другорядні члени речення»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією...
61141. Цивільне право 2.48 MB
  Мета: ознайомити учнів зі структурою й джерелами цивільного права, розкрити роль цієї галузі у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з нормативно-правовими актами...
61142. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 292.66 KB
  Формувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях
61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.
61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.
61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.