45417

Виды наказаний

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

44 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального воинского или почетного звания классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 45 УК РФ к основным видам наказания относятся: ...

Русский

2013-11-17

23 KB

0 чел.

18. Виды наказаний

В соответствии со ст. 44 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний:

- штраф;

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

- обязательные работы;

- исправительные работы;

- ограничение по военной службе;

- ограничение свободы;

- арест;

- содержание в дисциплинарной воинской части;

- лишение свободы на определенный срок;

- пожизненное лишение свободы;

- смертная казнь.

Согласно ст. 45 УК РФ наказания классифицируются на:

- основные;

- дополнительные;

- применяемые в качестве как основных, так и дополнительных.

Основные наказания — это такие виды наказаний, которые могут назначаться судом лишь самостоятельно, их нельзя присоединить в дополнение к другим видам наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ к основным видам наказания относятся:

- обязательные работы;

- исправительные работы;

- ограничение по военной службе;

- ограничение свободы;

- арест;

- содержание в дисциплинарной воинской части;

- лишение свободы на определенный срок;

- пожизненное лишение свободы;

- смертная казнь.

Дополнительные наказания — это такие виды наказаний, которые имеют вспомогательный характер и не могут назначаться самостоятельно, их только присоединяют к основным видам наказания.

К такому виду наказаний относится:

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Наказания, применяемые как в качестве основных, так и в качестве дополнительных:

- штраф;

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65228. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями 985.9 KB
  Внаслідок конвергенції взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних мереж на шляху створення універсальної мультисервісної та мультимедійної інфокомунікаційної мережі наступного покоління NGN відбувається збільшення...
65229. Технологія виправлення точкових ливарних дефектів тонкостінних елементів авіаційних деталей з високоміцних алюмінієвих сплавів дозованим наплавленням 3.04 MB
  Дослідити процеси плавлення електрода формування краплі біля торця мундштука відривання краплі під дією імпульсу газодинамічної сили та визначити умови керованого переносу на деталь електродного металу заданої маси й температури.
65230. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) 238.5 KB
  Вивчення становища польських біженців у внутрішніх губерніях Росії повязано з їх важливим місцем у соціальній історії країни в роки Першої світової війни. Лише після розпаду СРСР на теренах колишніх союзних республік внаслідок цілої низки...
65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.
65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...