45424

Понятие и признаки объективной стороны преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие и признаки объективной стороны преступления Объективная сторона преступления это основной элемент состава преступления характеризующийся как внешнее проявление общественно опасного посягательства протекающего в определенных условиях месте и времени и причинившего вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. При анализе объективной стороны различают следующие признаки: общественно опасное деяние в форме действия или бездействия; общественно опасное последствие; причинная связь между деянием и последствием; ...

Русский

2013-11-17

24 KB

1 чел.

8.Понятие и признаки объективной стороны преступления

Объективная сторона преступления — это основной элемент состава преступления, характеризующийся как внешнее проявление общественно опасного посягательства, протекающего в определенных условиях, месте и времени, и причинившего вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

При анализе объективной стороны различают следующие признаки:

- общественно опасное деяние в форме действия или бездействия;

- общественно опасное последствие;

- причинная связь между деянием и последствием;

- место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления.

Общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и причинная связь между ними являются обязательными признаками объективной стороны состава преступления. Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления являются факультативными (необязательными) признаками состава преступления.

Факультативные признаки влияют на квалификацию и становятся обязательными только в том случае, если прямо указаны в законе (диспозиции статьи). В противном случае, они учитываются судами при определении наказания и для установления причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Объективная сторона преступления имеет важное значение для квалификации. Именно по признакам объективной стороны проводится разграничение преступлений друг от друга. Например, кража и грабеж отличаются друг от друга лишь способом завладения имуществом, тогда как остальные признаки: объект, субъект и субъективная сторона у них совпадают.

Признаки объективной стороны позволяют определить преступность либо не преступность деяния.

Способ совершения преступления – это совокупность приёмов и методов, которыми пользуется лицо при совершении деяния. По своей сути способ является уголовно-правовой характеристикой деяния. Способ не существует вне деяния, однако не ограничивается только деянием. Он определяется ещё и используемыми орудиями и средствами, а также обстановкой совершения преступления.

Средства совершения преступления – это предметы, устройства, механизмы, приспособления, используемые в процессе совершения преступления. Средства применяются для выполнения каких-либо операций, обеспечивающих или облегчающих совершение преступления.

Орудия совершения преступления – это предметы или устройства, которые используются для разрушающего воздействия на предмет преступления или для причинения физического вреда.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23417. Дослідження роботи суматора 375 KB
  Мета роботи: Ознайомитися з роботою суматора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці відповідності суматора. Зібрати схему для дослідження 4розрядного суматора за рис.
23418. Исследование работы оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 948 KB
  Матрица состоит из 16 ячеек памяти mem_i. Схема элемента матрицы одной ячейки памяти приведена на рис. Каждая ячейка памяти адресуется по входам XY путём выбора дешифраторами адресных линий по строкам Ах0Ах3 и по столбцам Ау0Ау3. При этом в выбранной ячейке памяти срабатывает двухвходовой элемент И U1 рис.
23419. Дослідження роботи логічних елементів «НІ», «І», «І-НІ», «АБО», «АБО-НІ» 474 KB
  В цій схемі два двопозиційні перемикачі А і В подають на входи логічної схеми І рівні 0 контакт перемикача в нижньому положенні або 1 контакт перемикача у верхньому положенні. Подайте на входи схеми всі можливі комбінації рівнів сигналів А і В і для кожної комбінації зафіксуйте рівень вихідного сигналу Y. Заповніть таблицю істинності логічної схеми І 7408. Подайте на входи схеми всі можливі комбінації рівнів вхідних сигналів і спостерігаючи рівні сигналів на входах і виході за допомогою логічних пробників заповніть таблицю істинності...
23420. Дослідження роботи тригерів 74.5 KB
  Зберіть схему рис. Увімкніть схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали: S=0 R=1; S=0 R=0; S=1 R=0; S=0 R=0. Зберіть схему рис.
23421. Дослідження роботи лічильників 107.5 KB
  Дослідження лічильника що підсумовує. Подаючи на вхід схеми тактові імпульси за допомогою ключа С і спостерігаючи стан виходів лічильника за допомогою індикаторів складіть часові діаграми роботи лічильника що підсумовує. б Визначте коефіцієнт перерахунку лічильника. Зверніть увагу на числа сформовані станами інверсних виходів лічильника.
23422. Дослідження роботи регістрів 172 KB
  Завантаження інформації в регістр провадиться синхронно з позитивним перепадом тактового імпульсу якщо на входах М N є напруги низького рівня логічного 0. Якщо на одному із цих входів напруга високого рівня після приходу позитивного тактового перепаду в регістрі повинні залишитися попередні дані. Якщо на входи G2 G1 подано напругу активного низького рівня дані що утримуються в регістрі відображаються на виходах 1Q.4Q присутність хоча б однієї напруги високого рівня на входах дозволу G2 і G1 викликає Z стан розмикання для вихідних...
23423. Виртуальная компания – реальность XXI века 120.12 KB
  Для участников виртуальной организации присущи не только определенные роли но и статусы. Статус гарантирует предоставление возможности по доступу к контенту различный уровень анонимности конформность поведения определенных участников виртуальной компании групповую идентичность. Принципы формирования виртуальных компаний[1] Управление виртуальной компанией базируется на представлениях инициаторов проекта работодателей разработчиков. Архитектура сети выбирается с учетом максимальной эффективности деятельности виртуальной компании в...
23424. ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 1.08 MB
  По мере роста общего количества пользователей Интернета а среди них числа владеющих английским языком эти ограничения всё в большей степени снимаются что закономерно ведёт к уменьшению спроса на услуги журналистов. electronic mail технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений называемых письма или электронные письма по распределённой в том числеглобальной компьютерной сети. Акадо российский телекоммуникационный холдинг оказывающий услуги доступа в...
23425. Сообщения SIP 27.68 KB
  Реферат Протокол SIP разрабатывался с расчетом на возможность использования любых транспортов но тем не менее наиболее предпочтительным является использование UDPпакетов это позволяет повысить производительность по сравнению с использованием протокола TCP но требует использования дополнительных механизмов проверки доставки сигнальных сообщений. Так как телефония с использованием протокола SIP позволяет использовать большое количество разнообразных сервисов помимо передачи голоса возможна...