45490

Моделирование систем массового обслуживания

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Моделирование систем массового обслуживания Понятия СМО: каналы: горячие тут же подключаются холодные нужен переходный период источник заявок заявки клиенты очереди ограниченные неограниченные дисциплина обслуживания FIFO первым пришел первым ушел LIFO последним пришел первым ушел KB короткие вперед отказы поток обслуженных заявок нетерпеливые заявки стояли но ушли Система должна функционировать в определенных интересах: клиента владельца Судить о результатах работы СМО можно по показателям....

Русский

2013-11-17

50.5 KB

17 чел.

2. Моделирование систем массового обслуживания

Понятия СМО:

 •  каналы:
  •  горячие (тут же подключаются)
  •  холодные (нужен переходный период)
 •  источник заявок
 •  заявки (клиенты)
 •  очереди
  •  ограниченные
  •  неограниченные
 •  дисциплина обслуживания
  •  FIFO (первым пришел, первым ушел)
  •  LIFO (последним пришел, первым ушел)
  •  KB (короткие вперед)
 •  отказы
 •  поток обслуженных заявок
 •  нетерпеливые заявки (стояли, но ушли)

Система должна функционировать в определенных интересах:

 •  клиента
 •  владельца

Судить о результатах работы СМО можно по показателям.

Пример: АЗС (автозаправочная станция)

Характеристики СМО:

 •  поток заявок
 •  поток отказов
 •  очередь из двух мест
 •  2 канала обслуживания
 •  1, 2- пропускная способность (шт/ч)
 •  1, 2 - поток обслуживания клиентов

Метод исследования СМО

В данном случае применим принцип последовательной проводки заявок - заявку от входа до

выхода проводят через всю систему, а затем берутся за другую.

Строим временную диаграмму работы СМО, отражая на каждой линейке состояние отдельного элемента системы. Для генерации времени прихода заявок используем формулу вычисления

интервала между моментами прихода заявок здесь величина потока должна

быть задана, r - случайное равномерно распределенное число от 0 до 1. Время обслуживания в

канале тоже случайное и вычисляется по аналогичной формуле, где роль интенсивности играет величина потока обслуживания 1 или 2.

Анализ.

Вырезаем первые заявки как нехарактерные, протекающие во время процесса установления

работы системы.
T
н = 5 часов
Подсчитываем из диаграммы количество обслуженных заявок, времена простоя и другие

величины. В результате можем подсчитать ряд показателей, характеризующих СМО.

1. Вероятность обслуживания:

2. Пропускная способность системы:

3. Вероятность отказа:

4. Вероятность занятости одного канала:
Tзан - время занятости только одного канала (1 или 2)

5. Вероятность занятости двух каналов:

6. Среднее количество занятых каналов: N=0*P0+1*P1+2*P2=2

7. Вероятность простоя одного канала:

8. Вероятность простоя двух каналов одновременно:

9. Вероятность простоя всей системы:

10. Среднее количество заявок в очереди:

(вероятность того, что в очереди одна заявка)
(вероятность того, чтоб оба места в очереди заняты)

11. Среднее время ожидания заявки в очереди:

(сложить все времена нахождения заявок в очереди и разделить на их количество)

12. Среднее время обслуживания заявки:

13. Среднее время нахождения заявки в системе:
сист = ожидания + обслуживания = 4.4 (ч)

14. Среднее количество заявок в системе: определяем статистическим методом по графику,

считая количество заявок в каждом предварительно определенном интервале.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22682. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Зеємана 340.5 KB
  Суть: розщеплення спектральних ліній обумовлене взаємодією атомів з магнітним полем. Розщеплення спектральних ліній в магнітному полі є наслідком розщеплення енергетичних рівнів. простий ефект : правила відбору: три лінії:лінія двікомпоненти Складний ефект: розглянемо основний і перший збуджений...
22683. Теорія молекули водню. Обмінна взаємодія 72 KB
  Тоді рня Шредінгера для електронів при фіксованих ядрах: Нульове наближення: V΄=0атоми віддалені: R= тоді V=V1 V2 . та теж буде розв΄язком: Ени нерозрізненні тоді тоді буде: сим. Тоді будуть поправки до енергії різні для сим.
22684. Принцип роботи прискорювачів заряджених частинок 42 KB
  2 R радіус орбіти частинки в магнітному полі m маса чки c швидкість світла H напруження магн. Металева сфера заряджена до великого потенціалу і частинки виходять з неї через трубку; енергія частинок десь 28 Мев. Підвищення енергії частинки частинки майже вдвічі можливе при використанні каскадних електростатичних прискорювачів. Циклотрон складається з секторних електродів дуантів перпендикулярно до яких прикладено сильне однорідне магнітне поле яке потрібне для задання циклічної траєкторії частинки.
22685. Сучасні уявлення про ядерні сили. Моделі атомного ядра 43.5 KB
  Моделі атомного ядра. де І момент інерції повний момент ядра враховує деформацію ядра при обертанні. В основі моделі лежить припущення про те що нуклони рухаються в самоузгодженому полі задача стає одночастинковою самоузгодження сили взаємодії між нуклонами замінюють на загально силовий центр тобто вводять середнє для всіх нуклонів ядра поле. Спектр ядра розбитий на групи близьких рівнів з великими проміжками між групами.
22686. Міжнародні комерційні операції 36.5 KB
  Проблеми: відбувається неодночасно тобто одна сторона в багатьох випадках кредитує іншу сторону внаслідок чого виникають ризикові ситуації фірми ризикують отримати непотрібні їм товари. Наприклад Україна експортує до Китаю товари. Китай сплачує ці товари якщо Україна закупить на певну суму виручки товари в Китаї. офсет подібний до зустрічної закупівлі тим що одна сторона погоджується придбати товари і послуги за певний суми виторгу від початкового продажу.
22687. Принципи ЗЕД 26 KB
  Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва що полягає у праві субєктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні звязки; праві субєктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будьяких формах які прямо не заборонені чинними законами України; виключному праві власності субєктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності. Принцип юридичної рівності і недискримінації що полягає у рівності перед законом всіх субєктів...
22688. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 209 KB
  ІНВЕСТИЦІЯ - це актив, яким володіє підприємство з метою збільшення капіталу через розподіл доходу (наприклад, відсотків, роялті, дивідендів та ренти), для зростання вартості капіталу або для інших вигод.
22689. Сальдо платіжного балансу України 30 KB
  обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростали. З початку 2001 року темпи надходження прямих іноземних інвестицій в Україну уповільнилися. Слід окремо наголосити на тому що значна частина інвестицій надійшла з офшорних зон.
22690. Операції з давальницькою сировиною (толінг) 29.5 KB
  Важлива підстава для віднесення операції до толінгу: сировину яка ввозиться або купується на території країни переробки переробне підприємство вносить під безмитний режим. Основні схеми толінгу: іноземний постачальник сировини оплачує вітчизняному виробникові її переробку стає власником одержаного продукту вивозить його за межі країни і продає на закордонних ринках. давальницька сировина переробляється на підприємстві даної країни з наступним експортом продукту переробки під митним контролем. Толінг: зовнішній внутрішній сировина...