45491

Моделирование случайных чисел с заданным

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Для этого непрерывный закон распределения вероятности события дискретизируем. hi высота iого столбца fx распределение вероятности показывает насколько вероятно некоторое событие. Если точка в пересечении этих двух координат лежит ниже кривой плотности вероятности то событие X произошло иначе нет. Метод взятия обратной функции Допустим задан интегральный закон распределения вероятности где fx функция плотности вероятности.

Русский

2013-11-17

34.5 KB

8 чел.

3. Моделирование случайных чисел с заданным

законом распределения 

1. Метод ступенчатой аппроксимации

Необходимо равномерный ГСЧ превратить в датчик с заданным законом распределения. Для этого

непрерывный закон распределения вероятности события дискретизируем. hi - высота i-ого

столбца, f(x) - распределение вероятности (показывает насколько вероятно некоторое событие).

И переходим к вероятностям. Так как сумма вероятностей всех k событий равна 1, то далее

пользуемся методом моделирования группы несовместных событий.


Фрагмент алгоритма

2. Метод усечения

Используется в случае, когда функция задана аналитически (в виде формулы). Функцию

заключают в прямоугольник. На ось Y подают случайное равномерно распределенное число из

ГСЧ. На ось Х подают случайное равномерно распределенное число из ГСЧ. Если точка в

пересечении этих двух координат лежит ниже кривой плотности вероятности, то событие X произошло, иначе нет.


Фрагмент алгоритма

3. Метод взятия обратной функции

Допустим задан интегральный закон распределения вероятности, где f(x) - функция плотности вероятности.

Тогда достаточно разыграть случайное число

равномерно распределенное в интервале от 0 до 1. Поскольку функция F тоже изменяется в

данном интервале, то случайное событие можно определить взятием обратной функции по

графику или аналитически.

 

Пример: примем экспоненциальный закон распределения вероятности случайных событий

Заменяя F на случайное число r имеем


В статическом смысле (1-r) и r - это одно и тоже, то есть

Фрагмент алгоритма


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54373. Культура Киевской Руси 24.76 KB
  Первые киевские князья (Олег, Игорь, Святослав, Владимир, Ярослав) стремились расширить территорию государства за счет присоединения не вошедших в состав Киевской Руси славянских племен
54374. Условия возникновения и факторы формирования русской культуры. Становление и развитие культуры Московской Руси 16.87 KB
  Змінна частина слова.Частина слова що стоїть після кореня і служить для утворення нових слів.Частина слова без закінчення.Частина слова що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів.
54375. Літературна гра «Мир Вам» (За творчістю Шолом - Алейхема) 33 KB
  Шолом Алейхем наче співець із цієї легендизі своїм чудовим гумором пафосом людяності й ліризмом сягнув глибин єврейського народного життя яке засіяло в його творах в його творах прозорим свіжим струменем. Кращий знавець біографії ШоломАлейхема. Команди готують афоризми ШоломАлейхема характеризують за ними його як людину.
54376. Культура России в конце XIX - начале XX века. Серебряный век в истории культуры России 23.62 KB
  Во второй половине XIX века Россия вступила на путь развития капиталистических отношений. Этому во многом способствовало осуществление государственных реформ, проведенных при правлении императоров Александра II и Александра III
54377. Особенности взаимодействия и взаимного влияния культур народов России 26.59 KB
  Бабушка сидит на земле поджав под себя ноги она лечит соседку тетю Веру. Почему Ведь в книжках которые она мне читает колдуньи злые а бабушка добрая. Бабушка занята. Как ты бабушка Да миленький совсем как я.
54378. Розвязування задач за допомогою пропорцій 1.11 MB
  Мета та задачі уроку: Закріпити поняття відношення та пропорції їх основні властивості способи запису види залежності між величинами правило знаходження невідомого члена пропорції показати звязок музики архітектури кулінарії економіки з математикою підвищувати зацікавленість учнів предметом. Продовжувати формування навичок оформлення скороченої умови задачі за допомогою таблиці формувати навички складання пропорцій та добутків розвивати вміння знаходити невідомий член пропорції розвивати життєві полікультурні мовленеві...
54379. Фізичні якості м’язів. Робота м’язів 57 KB
  Мета: Освітня продовжити формувати знання учнів про функції мязів в організмі;ознайомитись з фізичними якостями мязів тіла людини; встановити відмінності динамічної та статичної роботи мязів; визначити причини втоми; вивести правило оптимальної роботи мязів. Розвиваюча розвивати уміння порівнювати функції та фізичні якості мязів робити висновки та узагальнення.
54380. ЕКОНОМІЧНИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 54 KB
  Адже нею є формування в учнів економічного способу мислення ЕСМ. Ще 1776 року у своїй епохальній праці Дослідження про природу і багатство народів Адам Сміт розкрив ЕСМ як метод всебічного дослідження змін що відбуваються у суспільстві. Але головним дослідником і популяризатором ідеї ЕСМ згодом став американський економіст Пол Хейне. Хейне винайшов цікаву аналогію для розуміння ЕСМ: дорожній рух в години пік.
54381. Основные тенденции развития российской культуры в конце XX - начале XXI веков 20.76 KB
  Одной из особенностей развития российской культуры рубежа XX-XXI вв. является ее деидеологизированность и плюрализм творческого поиска. В элитарной художественной литературе и изобразительном искусстве пост - советской России на первый план вышли произведения авангардистского направления