45514

Индексация. Достоинства и недостатки. Примеры

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Индекс это таблица состоящая из двух полей первое поле это ключ второе поле это ссылка на запись в БД с этим ключом индексации. Индекс позволяет выполнить две работы: Выполнить сортировку файла не перемещая физически его записи; Ускорить поиск информации. Файл а1: адреса А1 А2 А3 0 d 1 F 1 2 M 2 C 3 F 3 B 4 M 4 Z 3 M 5 I 2 F 6 J 2 M 7 k 5 M Организуем индексацию по полю А1 индекс будет плотный т. индексируются все значения ключа.

Русский

2013-11-17

45 KB

1 чел.

Индексация. Достоинства и недостатки. Примеры.

Индекс – это таблица, состоящая из двух полей, первое поле – это ключ, второе поле – это ссылка на запись в БД с этим ключом индексации.

Индекс позволяет выполнить две работы:

  •  Выполнить сортировку файла не перемещая физически его записи;
  •  Ускорить поиск информации.

Пример.

Файл а1:

адреса

А1

А2

А3

A0

d

1

F

A1

a

2

M

A2

C

3

F

A3

B

4

M

A4

Z

3

M

A5

I

2

F

A6

J

2

M

A7

k

5

M

Организуем индексацию по полю А1, индекс будет плотный, т.е. индексируются все значения ключа.

Запишем файл упорядоченный по полю А1:

B

A1

адрес

B1

A

A1

B2

B

A3

B3

C

A2

B4

D

A0

B5

I

A5

B6

J

A6

B7

K

A7

B8

Z

A4

Создадим индекс второго уровня, для этого разбиваем индекс на группы по три записи:

A1

адрес

C

B1

J

B4

z

B7

В первом столбце записан старший ключ, во втором столбце младший ключ.

Рассмотрим, например поиск записи с ключом I.

Смотрим в последнюю таблицу и ищем где ключ больший I, это J, его адрес B4, теперь обращаемся ко второй таблице, находим тройку записей, у которой младший индекс B4, это тройка D,I,J, находим в ней I, смотрим какой она имеет адрес – A5, обращаемся в первую таблицу и находим запись с адресом А5.

Индекс с инвертированными списками.

Инвертированный список хранит список ключей для каждого значения где это значение встречается.

А3

Список адресов

F

A0, A2,A5

M

A1,A3,A4,A6,A7


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64484. СТРУМИННА ТЕХНІКА В ОПАЛЮВАЛЬНО – ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 369.5 KB
  Подальший науковотехнічний прогрес який спрямований на вирішення найважливіших проблем що поставлені перед промисловістю України в першу чергу паливних енергетичних екологічних галузях є неможливим без підвищення ефективності опалювальновентиляційних систем ОВС.
64485. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 313.5 KB
  Економіко-політичні зміни трансформація законодавчої бази розширення зовнішньоекономічної діяльності викликають стрімкий розвиток ринку аудиторських послуг в Україні.
64486. Поліпшення енергетичних показників і паливної економічності бензинового двигуна в режимах повних навантажень 2.1 MB
  Актуальність теми полягає у тому що теоретичними та експериментальними дослідженнями показано як добавкою закису азоту до повітряного заряду можна одночасно покращити енергетичні показники і паливну економічність та створити сприятливі умови для роботи каталітичних нейтралізаторів.
64487. ЛЮБОМИР ВИНАР ЯК ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ 179.5 KB
  Винара що зумовлює актуальність даної теми адже науковий доробок вченого є важливим надбанням української історичної думки. Винара в дослідження проблем історії України та української історіографії.
64488. ВПЛИВ АТМОСФЕРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ 3-7-РІЧНОГО ВІКУ 248 KB
  У практиці епідеміологічних досліджень проведених серед дітей дошкільного і молодшого шкільного віку таким факторам як стать і вік приділяється недостатньо уваги; надаються неоднозначні дані щодо особливостей статевої вікової...
64489. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 227.5 KB
  Світова фінансова криза та її наслідки для економіки України з урахуванням існуючих структурних диспропорцій актуалізували потребу в детальному аналізі інноваційної складової стратегії соціально-економічного розвитку країни.
64490. Закономірності процесів оптимального повітряного охолодження плавильних реакторів скляного виробництва 1.22 MB
  Найбільш розповсюдженим способом охолодження стін варильного басейну є обдув повітрям. За рахунок охолодження реактор може проробити тривалий час навіть при невеликій залишковій товщині стінового огородження...
64491. ОЦІНКА НЕОДНОРІДНОСТІ УЩІЛЬНЕНИХ ҐРУНТІВ ШТУЧНИХ ОСНОВ 640 KB
  За цих умов геотехніка рекомендує влаштування штучних масивів з кращими будівельними властивостями ніж у природних ґрунтів. Певною проблемою при нормуванні властивостей ущільненого масиву також є невідповідність оптимальних параметрів ущільнення...