45517

Правила Джексона для перехода от модели Чена к реляционной модели

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Растут деревья на участках леса: Дерево Участок Площадь Сосна Бор 1 Береза Роща 2 Осина Лиственный лес 3 Если 1о:1н то для представления информации необходимо 2 таблицы отдельная таблица для необязательного класса принадлежности. Тогда 1 таблица описывает участки 2 таблица описывает породы деревьев 3 таблица является связующей она содержит информацию о том на каком участке какое дерево растет. Первая таблица описывает первый объект вторая таблица описывает второй объект а третья таблица описывает связь. Если nобъектных...

Русский

2013-11-17

46.5 KB

1 чел.

Правила Джексона для перехода от модели Чена к реляционной модели.

  1.  7 правил Джексона.

Из модели Чена, используя эти правила, сразу можно получить нормальную форму.

  •  Если отношения 1о:1о (индекс о означает обязательный класс принадлежности), то достаточно 1 таблицы, чтобы представить данное отношение.

Пример.

Растут деревья на участках леса:

  Дерево

Участок

Площадь

Сосна

Бор

1

Береза

Роща

2

Осина

Лиственный лес

3

  •  Если 1о:1н, то для представления информации необходимо 2 таблицы, отдельная таблица для  необязательного класса принадлежности.

Например, если в предыдущий пример добавить еще один участок паленину, на которой ничего не растет ,но которая занимает некоторую площадь 4.

Участки

Площадь

Бор

1

Роща

2

Лиственный лис

3

Паленина

4

 

Дерево

Участок

Сосна

Бор

Береза

Роща

Осина

Лиственный лес

  •  Если 1н:1н, то потребуется 3 таблицы.

Например, есть деревья, которые нигде не растут и есть участки, на которых ничего не растет.

Тогда 1 таблица описывает участки, 2 таблица описывает породы деревьев, 3 таблица является связующей, она содержит информацию о том, на каком участке какое дерево растет.

  •  Если 1о или нн, то потребуется 2 таблицы.   

В 1 таблицу записываем те объекты, которые относятся к типу связи М. Во вторую таблицу записываем собственно связь.

  •  Если 1нн, то потребуется три таблицы.

Первая таблица описывает первый объект, вторая таблица описывает второй объект, а третья таблица описывает связь.

  •  Если М:М, то всегда потребуется три таблицы.
  •  Если n-объектных таблиц, и их надо связать, то всегда потребуется n+1 таблица, n таблиц отдельно описывают объекты, а n+1 таблица описывает связь между ними.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64912. МЕТАФОРА І МЕТОНІМІЯ ЯК ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 180.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлена: 1 відсутністю в українському мовознавстві монографічних досліджень метафори й метонімії як чинників творення та розвитку сучасних українських технічних термінів; 2 потребою виявити та схарактеризувати семантичні процеси в сучасній технічній термінології української мови...
64913. Мікроплазмове напилення з використанням дротових матеріалів 1.85 MB
  Таким чином створення способу МПН з використанням дроту що забезпечує можливість уникнути зазначених недоліків є актуальним і являє собою наступний етап розвитку цієї технології. Технологічний процес розпилення дроту плазмовим струменем з метою отримання сфероідізованих порошків металу почав...
64914. Сухі будівельні суміші та жаро-корозійностійкі мурувальні розчини на їх основі 1.94 MB
  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: визначити ефективність використання ШЛЦ в розчинах за критеріями стійкості в умовах сумісного впливу високої температури та агресивного сульфатного середовища; визначити оптимальний склад комплексної добавки що забезпечує ефекти...
64915. Організаційно-економічні аспекти формування і управління логістичною системою товароруху підприємств АПК 256.5 KB
  Актуальність розвитку функцій логістичного управління товарорухом АПК багаторазово зросла в умовах переходу до ринкових відносин. Це пов'язано з інтенсифікацією і розширенням товарногрошових відносин з динамічним збільшенням...
64916. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 197.5 KB
  Бурхливий розвиток українських територій поступова трансформація економіки до утвердження капіталістичних відносин в усіх її сферах зміни у внутрішній політиці науці й освіті зокрема аграрній усе це сприяло становленню вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи.
64917. Механізми формування водоефективної політики з урахуванням вимог екологічної безпеки 183 KB
  У зв’язку з цим одним із пріоритетних напрямів сучасної державної політики України мають стати забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства збереження навколишнього природного середовища раціональне використання природних ресурсів поліпшення...
64918. Принципи оцінки та ефективність селекції норок кольорового типу пастель за відтінками забарвлення хутра 428 KB
  Однак їх дослідження здебільшого були спрямовані на вивчення цих ознак при схрещуванні норок різного забарвлення хутра без урахування його відтінків. Це значно стримувало подальший процес удосконалення селекційної роботи з породами та типами звірів з метою покращання якості хутра...
64919. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 360.5 KB
  З усіх галузей сучасної науки і техніки, телекомунікації розвиваються найбільш стрімкими темпами. Сучасне суспільство вже неможливо представити без тих досягнень, які були зроблені в цій галузі за останній час. Відмітною особливістю сучасного етапу їх розвитку є необхідність підвищення...
64920. Програмно-апаратна організація GRID-систем на основі технології віртуальних мереж 1.49 MB
  В основному, ці роботи спрямовані на розробку інфраструктури GRID-системи, програмного забезпечення проміжного рівня, нових і вдосконаленню відомих методів планування задач в GRID-системах. При цьому більшість відомих методів планування не враховують динаміку змін обсягу ресурсів GRID-системи.