45693

Разговорная речь в СМИ

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Просторечие РР Публицистический стиль РР находится между просторечием и публицистическим стилем Особенности РР. Терминологический аппарат разработанный для книжной речи не подходит для изучения РР. Ее природа отлична от письменной книжной речи поэтому ее выводят из классификации стилей речи. Используется много слов которые вообще не имеют словоформ Междометноглагольные формы бряк шмяк туту Высказывания выражающие оценку Так себе не ахти ничего Словареакции релятивы Ерунда Подумать только Какое там Ну и что...

Русский

2013-11-17

27.5 KB

15 чел.

89.Разговорная речь в СМИ.

Существует преимущественно в устной форме, кроме того: бытовая переписка, дневники, граффити и в виде прямого цитирования в других жанрах.

РР осуществляется в непринужденном неофициальном общении литературно говорящих людей.

Просторечие – РР – Публицистический стиль (РР находится между просторечием и публицистическим стилем)

Особенности РР.

Не исследовалась до 20-ых годов, хотя в языке по объему примарна как раз разговорная речь. Терминологический аппарат, разработанный для книжной речи, не подходит для изучения РР.

РР – в наибольшей степени устная. Ее природа отлична от письменной книжной речи, поэтому ее выводят из классификации стилей речи.

Основное отличие РР – РР допускает широкую вариативность норма русского языка.

В фонетике:

Фонетические стяжки(деформации стыков слов, на которые падает ударение)

Важные по смыслу слова при произнесении растягиваются

В морфологии:

Чаще всего используются существительные в Именительном падеже. Это усиление черт аналитических языков (английского, немецкого) в синтетическом русском.  Используется много слов, которые вообще не имеют словоформ

Междометно-глагольные формы «бряк», «шмяк», «ту-ту»)

Высказывания, выражающие оценку (Так себе, не ахти, ничего)

Слова-реакции (релятивы) (Ерунда! Подумать только! Какое там! Ну и что? Скажешь тоже!)

Тем не менее в РР в большом количестве используются предлоги («На когда ты взял билет?» «Об отдохнуть не может быть и речи»

В синтаксисе: синтаксис РР не поддается научному описанию, так РР спонтанна и не структурирована. Ей свойственны перебивы и самоперебивы, повторы, нахлест смыслов, бормотание. Поэтому можно двояко трактовать конситуативные высказывания РР (высказывания, непонятные вне контекста).

Использование РР является одним из источников экспрессии в публицистической речи.  Разговорность в публицистическом тексте – средство установление диалога с читателем. Также РР в рамках цитирования может указывать на социальный статус героя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66410. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ҐРУНТУ ГРЕЙФЕРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ 2.65 MB
  Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності процесів розробки ґрунту грейферними робочими органами за рахунок оснащення їх центральним гвинтовим якорем. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: дослідити закономірності процесу...
66411. ВПЛИВ СТЕНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ ТА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА ПОДАЛЬШИЙ ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАННЯ 179.5 KB
  Підвищити ефективність лікування і контролю за перебігом ішемічної хвороби серця на підставі аналізу клінікофункціональних показників та оцінки якості життя пацієнтів до і після стентування коронарних артерій. Завдання дослідження: Дослідити поширеність факторів ризику ішемічної хвороби серця...
66412. АНТИКООПЕРАТИВНІСТЬ ПРИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННІ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК І ДНК У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ 473 KB
  Енгельгардта РАН старший науковий співробітник відділу ДНКбілкових взаємодій м. Низькомолекулярні біологічно активні сполуки БАС що виявляють свою медикобіологічну дію шляхом звязування з ДНК є однією з найбільш перспективних груп лікарських препаратів які застосовуються...
66413. СУФІЗМ ТА ІСЛАМІЗМ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 175 KB
  Вивчення суфізму що репрезентує традиційні ісламські цінності й водночас є впливовою течією ісламу та ісламізму який є яскравим політичним феноменом сучасності дозволить спрогнозувати тенденції розвитку української умми та попередити або мінімізувати можливі проблеми...
66414. Формування технологічних маршрутів у аерокосмічному виробництві на основі інформаційного аналізу функціональних взаємозв’язків у виробничій системі 6.02 MB
  Серед першочергових заходів технологічного характеру відзначимо необхідність удосконалення процесів технологічної підготовки виробництва ТПВ як основного етапу що забезпечує успішний випуск нової продукції. Незважаючи на широке розроблення методів ТПВ у тому числі й автоматизованих до цього часу...
66415. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КРИМУ 168.5 KB
  Проте питання підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до професійної діяльності в полікультурному просторі і зокрема у полікультурному середовищі Криму не знайшли свого висвітлення в науковопедагогічних дослідженнях.
66416. СУДОВЕ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 136.5 KB
  На сучасному етапі дослідження питань правозастосування та правозастосовчого процесу знаходять розвиток у працях таких вітчизняних дослідників як О. Проблематика судового правозастосування в вітчизняній юридичній літературі на превеликий жаль майже не досліджена.
66417. МАЛІ КОЛИВАННЯ ЗЧЛЕНОВАНИХ ГІРОСТАТІВ 407 KB
  У цьому випадку дуже характерні і задачі про малі коливання зчленованих гіростатів. Розроблено підхід який оснований на використанні теорії операторних матриць що діють у гільбертовому просторі і який дозволяє перейти від вихідної початково крайової задачі для гідромеханічної системи...
66418. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам 1.65 MB
  Питання удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам виникло у зв'язку зі збільшенням обсягів прецизійних вимірювань у яких здійснюється порівняння нерівнономінальних некратнодесятинних мір.