45728

Рото- и гортаноглотка, строение, назначение и иннервация, возможные заболевания

Доклад

Медицина и ветеринария

Ротоглотка - это щелевидное пространство спереди которой располагается зев, который образован сверху мягким небом и передней и задней дужками по бокам, передняя небно-язычная мышца, между ними располагаются небные миндалины.

Русский

2014-03-31

16.18 KB

5 чел.

Рото- и гортаноглотка, строение, назначение и иннервация, возможные заболевания.

Ротоглотка = это щелевидное пространство спереди которой располагается зев, который образован сверху мягким небом и передней и задней дужками по бокам, передняя небно-язычная мышца, между ними располагаются небные миндалины.

Нижняя стенка ротоглотки условно соответствует плоскости проходящей через подъязычную кость ,к которой крепится корень языка.

Задняя стенка ротоглотки является передней стенкой позвоночника, под слизистой оболочкой ротоглотки располагаются ее задние мышцы ,которые отделяются от позвоночника фасцией. Между фасцией и мышцами глотки располагается так называемое заглоточное пространство в котором возможны воспалительные процессы.

На задней стенке глотки часто возникают так называемые фоликулы -это скопление лимфоцитов ,которые выполняют функцию именной ткани, т.е воспаляются при воспалительном процессе в небных миндалинах. Воспаление задней стенки глотки называется фаренгит ,оно сопровождается сухостью глотки, болезненными ощущениями при глотании ,покраснением слизистой оболочки, особенно фоликул. Фаренгит часто сопровождает хронический танзилит и ангина. Поэтому надо полоскать рот различными антисептиками, а в длительном случае фоликулы прижигают ляписом(азотно-кислое серебро).

Гортаноглотка =располагается на уровне гортани, т.е позади ее. Гортань восходит в глотку и занимает ее большую часть ,поэтому гортаноглотка очень узкая часть глотки.

Условно она начинается на уровне подъязычной кости. Главную роль в гортаноглотке играет надгортанник (хрящ) гортани, который опускает, закрывает вход в гортань во время глотания и пища стекает по язычной поверхности надгортанника и опускается в так называемую грушевидную ямку, которая располагается по сторонам от боковой поверхности надгортанника, а из грушевидных ямок проходит в пищевод.

У новорожденных и маленьких детей глотка широкая и короткая 3 си и растет она постоянно до периода полового созревания ,в связи с короткой глоткой у маленьких детей гортань располагается очень высоко, а надгортанник виден даже выше корня языка.

Иннервация гортани осуществляется посредством двух ветвей блуждающего нерва—верхнего гортанного нерва и нижнего гортанного нерва.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.
65509. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ МАЛОЦИКЛІЧНИХ РЕЖИМІВ ХОЛОДНОЇ ВАЛКОВОЇ ПРОКАТКИ І ПРАВКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ З РЕГЛАМЕНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 254 KB
  До безшовних теплообмінних труб які отримують на станах типу ХПТ, ставляться підвищені вимоги щодо точності розмірів, якості поверхні, механічних і структурних властивостей металу. Зазвичай, вони виготовляються у багатоциклічних технологічних процесах, які включають прокатку, термічну обробку та правку.