45736

Диалектика просвещения. Философские фрагменты

Доклад

Логика и философия

В книге описывается саморазрушение просвещения и его возвращение к мифологии с которой оно боролось столетиями. Первый называется Понятие просвещения.

Русский

2013-11-18

23 KB

5 чел.

«Диалектика просвещения. Философские фрагменты» («Dialektic der Aufklaerung. Philosophische Fragmente») – это совместная работа немецкого философа, социолога, культуролога и музыкального критика Теодора Адорно(1903-1968) и философа и социолога Макса Хоркхаймера(1895-1973), которую они начали писать в годы Второй мировой войны и впервые опубликовали в 1947 году и переиздали в 1969. Многие проблемы, обсуждаемые в этой книге и сегодня актуальны, и не кажутся устаревшими. Авторы анализируют «путь разума», следуя развитию которого, человек стремится подчинить себе природу. В результате «мировое господство над природой оборачивается против самого мыслящего субъекта». Действие отдельного человека обуславливается общими законами индустриального общества. В книге описывается саморазрушение просвещения и его возвращение к мифологии, с которой оно боролось столетиями. Она состоит из нескольких фрагментов. Первый называется «Понятие просвещения». В нем связывается рациональность существования общества с господством над природой. Просвещение рассматривается как цель для избавления от страха перед непонятными явлениями в природе. Далее, ссылаясь на работы И.Канта, де Сада и Ницше, авторы показывают, как просвещение влияет на моральные устои. В разделе «Культуриндустрия» рассматривается вопрос о том, как средства массовой информации подавляют инициативу и творчество. В «Элементах антисемитизма» высказывается опасение о возможности возврата просвещенной цивилизации к варварству. «Не просто идеальная, но практическая тенденция к самоуничтожению присуща рациональности с самого начала» - предупреждают Адорно и Хоркхаймер, но не делают конкретных указаний как с этим бороться.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70247. Товари та послуги в маркетинговій діяльності. Економічна сутність товара і послуги 282 KB
  Класичне визначення товару залишається безсумнівно справедливим і в маркетингу. З розвитком та ускладненням економічних відносин наповнялося новим змістом і поняття товару. При цьому існуючі розходження в розумінні сутності товару пов’язані з тим з якої позиції він розглядається.
70248. Ціна в системі ринкових характеристик товару. Значення ціни в системі ринкових відносин 275 KB
  Важливою й актуальною проблемою для будьякого підприємства є встановлення раціональної ціни на вироблені і або реалізовані товари та послуги. Суть цілеспрямованої цінової політики в маркетингу полягає в тому щоб установлювати на товари підприємства такі ціни і так варіювати ними залежно...
70249. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці. Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці 215.5 KB
  Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці Термін маркетинг від англ. Початок розвитку маркетингу як прикладної наукової дисципліни пов’язують з Пенсильванським університетом США де в 1905 році В. Ватлер почав вести постійний курс âМетоди маркетингуâ в університеті Вісконсіна США.
70250. Товарні марки та упаковка. Товарна марка як частина товару 526.5 KB
  Такі складові товарної політики як розробка товарної марки і управління марочним капіталом стали постійним і важливим елементом стратегічного маркетингу виробників і продавців. Посилення комунікативного впливу на споживачів завдяки автоматичній рекламі товару в міру...
70251. Життєвий цикл товару. Економічний зміст життєвого циклу товару 228 KB
  З поняттям життєвий цикл товару пов’язують концепцію що характеризує економічний цикл життя товару від його розробки до моменту вилучення з продажу. З точки зору маркетингу більш актуальний цикл життя товару на ринку який за періодом часу коротший за економічний цикл оскільки не містить...
70252. Планування нової продукції і розробка товару. Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств 341.5 KB
  Відновлення може виявитися також у новій конструкції товару у новому виробничому процесі у новому маркетинговому підході до системи просування товару на ринок. Розвиток нових технологій не тільки активізує процес створення нових товарів але й веде до істотного скорочення життєвого циклу товару.
70253. Цільовий ринок товару і методика його вибору. Зміст маркетингової діяльності щодо дослідження ринку 295 KB
  Ефективні та виважені маркетингові рішення в рамках товарної політики підприємства можуть бути прийняті лише на основі достовірних маркетингових досліджень. Загальне завдання системи маркетингових досліджень можна конкретизувати в наступних трьох завданнях: допомога в розумінні ринку...
70254. Формування попиту на ринку окремого товару. Потреби, попит та пропозиція, їх економічна сутність 272.5 KB
  Маркетинговий підхід до рішення завдань товарної політики які постають перед підприємствами і підприємцями заснований на вивченні формуванні і задоволенні потреб тих економічних суб’єктів що обрані як потенційні споживачі. Таким чином потреби можна розглядати із самих різних боків...
70255. Ринок товарів і послуг. Сучасна ринкова економіка, її складові та механізм функціонування 216.5 KB
  Ринок - це те за чим пізнають лад та безладдя в стані господарства. Таке визначення ринку дозволяє розглянути його як складову частину єдиного простору економічного життя підприємств галузей регіонів та народного господарства в цілому показати що він завжди зумовлений сутністю...