45736

Диалектика просвещения. Философские фрагменты

Доклад

Логика и философия

В книге описывается саморазрушение просвещения и его возвращение к мифологии с которой оно боролось столетиями. Первый называется Понятие просвещения.

Русский

2013-11-18

23 KB

5 чел.

«Диалектика просвещения. Философские фрагменты» («Dialektic der Aufklaerung. Philosophische Fragmente») – это совместная работа немецкого философа, социолога, культуролога и музыкального критика Теодора Адорно(1903-1968) и философа и социолога Макса Хоркхаймера(1895-1973), которую они начали писать в годы Второй мировой войны и впервые опубликовали в 1947 году и переиздали в 1969. Многие проблемы, обсуждаемые в этой книге и сегодня актуальны, и не кажутся устаревшими. Авторы анализируют «путь разума», следуя развитию которого, человек стремится подчинить себе природу. В результате «мировое господство над природой оборачивается против самого мыслящего субъекта». Действие отдельного человека обуславливается общими законами индустриального общества. В книге описывается саморазрушение просвещения и его возвращение к мифологии, с которой оно боролось столетиями. Она состоит из нескольких фрагментов. Первый называется «Понятие просвещения». В нем связывается рациональность существования общества с господством над природой. Просвещение рассматривается как цель для избавления от страха перед непонятными явлениями в природе. Далее, ссылаясь на работы И.Канта, де Сада и Ницше, авторы показывают, как просвещение влияет на моральные устои. В разделе «Культуриндустрия» рассматривается вопрос о том, как средства массовой информации подавляют инициативу и творчество. В «Элементах антисемитизма» высказывается опасение о возможности возврата просвещенной цивилизации к варварству. «Не просто идеальная, но практическая тенденция к самоуничтожению присуща рациональности с самого начала» - предупреждают Адорно и Хоркхаймер, но не делают конкретных указаний как с этим бороться.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48446. Попит, пропозиція, ринкова ціна у функціонуванні економіки. Конспект уроку з економіки 66.5 KB
  Попит пропозиція ринкова ціна у функціонуванні економіки Завдання уроку: дати означення попит пропозиція визначити принципи функціонування ринку та встановлення ринкової ціни. Ринковий попит і ринкова пропозиція Ринкова рівновага та її порушення. Добрий день Сьогодні у нас нова тема Попит пропозиція ринкова ціна у функціонуванні економіки. Суть ринкових відносин зводиться до відшкодування витрат продавців товаровиробників і...
48447. ФОНЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ 55.06 KB
  Співвідношення звуків і букв. Ключові поняття: Фонетика фонологія фонема звук класифікація звуків їх зміни в потоці мовлення орфографія орфограма орфоепія орфоепічна норма. Модифікації звуків у потоці мовлення. До них належать: ЗВУК найменший елемент усного мовлення; комплекс артикуляційних рухів і їхній певний акустичний ефект що формує звукову оболонку значущих одиниць мови; СКЛАД частина слова один звук або сполучення звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря; ТАКТ або ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО частина мовного...
48448. Філософія і медицина Стародавнього світу 85.83 KB
  Філософія і медицина Стародавнього світу План: Огляд індійських філософських вчень Загальна характеристика китайської філософії Антична філософія: періодизація проблеми особистості Рекомендована література Філософія: Навчальний посібник Л. Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. літра по філософії Давньої Греції і Риму Зміст лекції В історії філософської думки існує проблема існування індійської філософії т. актуальним є питання:Чи можна взагалі Для розуміння ролі філософії в індійській...
48449. Загальна характеристика підприємництва 38.3 KB
  за згодою партнерів; ліквідується в разі смерті або виходу з бізнесу одного з партнерів строк дії необмежений якщо корпорація не ліквідується за рішенням відповідних державних органів ...
48451. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНА ПІДПРИЄМЕЦЬ 35.94 KB
  Адам Сміт 1768 Підприємець власник підприємства який простує на економічний ризик із метою реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку плануючи та організовуючи для цього виробництво. Сей 1803 Підприємець це людина яка вміє поєднувати та комбінувати чинники виробництва. Френсіс Уокер 1876 Підприємець це особа не обов’язково власник що створює підприємство й управляє його діяльністю для отримання доходу.
48452. Теорія ймовірностей 467.82 KB
  Функція розподілу випадкової величини та її властивості. Статистична функція розподілу Лекція 11 Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу. Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу. Поняття статистичної гіпотези. Функція розподілу випадкової величини та її властивості.
48453. Популяція як елементарна еволюційна одиниця. Елементарний еволюційний матеріал 85.34 KB
  При вивченні еволюційного процесу важливе значення має дослідження генофонду популяції сукупність генотипів усіх особин. Таким чином виникає генетична гетерогенність популяції. Завдяки панміксії вільному схрещуванню складна генетична структура популяції знаходиться в стані динамічної рівноваги. Разом з тим не завжди навіть усередині популяції панміксія буває повною.
48454. Лекція як форма викладення навчального матеріалу 240.5 KB
  Лекція - це логічно викладений, системно послідовний комплекс усних методів навчання (інформаційне повідомлення, пояснення, розповідь, бесіда), спрямований на реалізацію студентами репродуктивної або продуктивної творчої активності.