45754

Критика способности суждения

Доклад

Логика и философия

Критика способности суждения нем. Кант также замечает что эстетическое не исчерпывается прекрасным нем. Помимо него существует возвышенное нем.

Русский

2013-11-18

24.5 KB

2 чел.

14.Критика способности суждения (нем. Kritik der Urteilskraft) — основной трактат Канта по эстетике. Помимо разума и рассудка Кант находит у человека третью способность — способность судить о прекрасном. Кант также замечает, что эстетическое не исчерпывается прекрасным (нем. Schönheit). Помимо него существует возвышенное (нем. das Erhobene) — чувство совершенства возникающее от созерцания беспредельного в размерах, так и по мощи.
Кант выделяет 4 модальности способности суждения:
-по качеству -прекрасное
-по количеству - возвышенное
-по отношению - трагическое
-по модальности - комическое
Далее он рассуждает об идеале. Идеал - это идея в образе, т.е. созданном поэтом представлении in concreto.
Гений - прирождённые задатки души, через которые природа даёт правила искусству. Черты гения:
-оригинальность
-образцовость
-иррациональность
-законодатель искусствам, а не науке
Классификация искусств:
-по слову (поэзия)
-по жесту (архитектура, живопись, скульптура)
-по тону (музыка, искусство красок)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

86081. Информационные системы предприятия. Основные концепции ИКИСП. Физическая и программная структуры ИКИСП 672 KB
  Особенности современных систем управления предприятием корпорацией. Свойства и значение современных ИКИСП для управления предприятием. Особенности современных систем управления предприятием корпорацией. Особенности современных систем управления предприятием привели к выделению седьмого этапа повышения...
86084. Судова влада і судова система в Україні. Принципи організації і діяльності суддів 207 KB
  Завданням суду при здійсненні правосуддя є забезпечення: захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина; захисту прав і законних інтересів юридичних осіб; інтересів суспільства і держави.
86085. Предмет, система, метод і основні поняття навчальної дисципліни 219.5 KB
  Навчальна дисципліна «Судоустрій України» ставить за мету ознайомлення студентів із сучасною судовою системою України, яка забезпечує право на справедливий суд, із засадами організації та діяльності судів, з правовими основами статусу суддів, а також підготувати їх до вивчення процесуальних галузей права.
86087. Психологічний вплив у професійному спілкуванні працівників ОВС 145.5 KB
  У сучасній психологічній науці не існує єдиного розуміння поняття психологічного впливу. Психологічний вплив є одним із численних видів впливу, поряд з ним існують фізичний, правовий, економічний, педагогічний та будь-які інші різновиди впливів.
86089. Основні напрями виховання молодших школярів 65.37 KB
  Актуальність теми аргументується необхідністю формування духовно багатого інтелігентного самодостатнього громадянина висококваліфікованого фахівця в галузі початкової освіти який ґрунтовно володіє теорією та технологіями громадянського розумового морального виховання молодших школярів...