45800

СЕРТИФІКАЦІЯ ІМПОРТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Сертифікат має бути виданий українським органом з сертифікації, який також може визнати і зарубіжний сертифікат. За відсутності оригіналу сертифіката подається копія, завірена нотаріусом або органом, що видав сертифікат, консультантом України.

Украинкский

2014-12-19

96.5 KB

15 чел.

ЛЕКЦІЯ 7, 8

СЕРТИФІКАЦІЯ ІМПОРТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Депортаментом з сертифікації постійно виявляються у торговельній мережі фальсифіковані товари і продукти, вживаються попереджувальні заходи з метою запобігання появі таких товарів на ринку України.

Серед такої продукції, насамперед, лікеро-горілчані вироби, бо саме їх фальсифікація надає можливість для отримання величезних прибутків. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.98 № 1809 "Про додаткові заходи щодо недопущення імпорту неякісних лікеро-горілчаних виробів" передбачено проведення сертифікації імпортної лікеро-горілчаної продукції з атестацією виробництва, згідно з правилами, чинними для вітчизняних товаровиробників.

Підставою для дозволу ввезення товару на територію України є сертифікат відповідності, поданий разом з вантажною митною декларацією до митних органів.

Сертифікат має бути виданий українським органом з сертифікації, який також може визнати і зарубіжний сертифікат. За відсутності оригіналу сертифіката подається копія, завірена нотаріусом або органом, що видав сертифікат, консультантом України.

Сертифікат (свідоцтво про визнання) вважається дійсним за умови наявності напису «Ввезення в Україну дозволяється» заповнення органом з сертифікації усіх реквізитів документів, який має бути завірений підписом керівника та печаткою органу з сертифікації, що видав сертифікат (свідоцтво про визнання). Будь-які виправлення в тексті не допускаються.

При ввезенні імпортних товарів на територію України повинні забезпечуватися: безпека й екологічна чистота товару; функціональні властивості товару; впевненість в об’єктивності і компетентності оцінки товару при його сертифікації; оперативність сертифікації; визнання зарубіжних сертифікатів і протоколів випробувань повинно бути взаємним.

Основні принципи сертифікації імпортованої продукції погоджені з міжнародною практикою, правилами і рекомендаціями розробленими міжнародними організаціями з питань торгівлі, стандартизації, сертифікації, що забезпечується єдністю правил і процедур для вітчизняних та імпортних товарів у системі УкрСЕПРО.

Гармонізована система сертифікації – необхідна умова для укладання двосторонніх і багатосторонніх угод Держстандарту України з відповідними органами зарубіжних країн щодо взаємного визнання або визнання сертифікатів і результатів випробувань.

Ці положення також важливі для сертифікації експортованої продукції, а також для виконання обов’язкових умов ГАТТ/СОТ у рамках Угоди про технічні бар’єри в торгівлі.

Обов’язковій сертифікації підлягає продукція, що імпортується, яка входить до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

До неї належать: електропобутове та аналогічне  обладнання і комплектуючі; світлотехнічна продукція і комплектуючі до неї; апаратура радіоелектронна побутова; засоби обчислювальної техніки; спеціальні засоби самозахисту; обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків; медична техніка; іграшки; засоби мийні; засобі зв’язку; посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла; дорожні транспортні засоби, їх складові та приладдя; хіміко-фотографічна продукція; товари легкої промисловості; харчова продукція та продовольча сировина; нафтопродукти; будівельні матеріали, вироби та конструкції.

Перелік формується з урахуванням товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

За наявності двосторонніх угод про взаємне визначення сертифікатів відповідності з закордонними органами з сертифікації товар, що супроводжується сертифікатом, виданим такими органами, допускається до ввезення в Україну.

Документами, що підтверджують відповідність товару встановленим вимогам, є сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання, видані за правилами Системи сертифікації УкрСЕПРО.

Сертифікація товарів, що підлягають ввезенню в Україну, повинна проводитися, як правило, до їх поставки в Україну.

Випробування і сертифікація товарів, що імпортуються, якщо це необхідно, можуть здійснюватись також органами з сертифікації та випробувальними лабораторіями, що знаходяться за кордоном, акредитованими:

- Держспоживстандартом України в Системі сертифікації УкрСЕПРО, що знаходяться за кордоном;

- у Міжнародній Системі сертифікації (за винятком харчових продуктів), до якої приєдналася Україна;

- у зарубіжній національній системі сертифікації, що пройшли перевірку Держспоживстандарту України на основі двосторонньої угоди з національним органом з сертифікації;

- у системі сертифікації УкрСЕПРО, що знаходяться в Україні;

- у країні СНД – члені Міждержавної угоди з стандартизації, метрології і сертифікації за встановленими правилами і процедурами.

Усі ці лабораторії повинні бути занесені до Реєстру Системи сертифікації УкрСЕПРО.

Органи з сертифікації в Системі сертифікації УкрСЕПРО за кордоном створюються Держспоживстандартом України за погодженням з національним органом з сертифікації країни, в якій цей орган організовується, відповідно до законодавства.

Для одержання дозволу на ввезення в Україну імпортних товарів, що подаються на сертифікацію, повинна бути представлена інформація українською мовою про товар і правила його застосування (на етикетках, в інструкціях щодо застосування, іншій супровідній документації).

Правилами проведення сертифікації в Україні встановлено, що сертифікація вітчизняної та продукції, що імпортується проводиться за одними й тими ж правилами.

Для товарів, що імпортуються і надходять з країн далекого і близького зарубіжжя, визначений єдиний порядок митного контролю.

Винятки складають лише країни, з якими укладені угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності.

Товар, ввезений на територію України, підлягає митному контролю, що підтверджує його безпеку, шляхом:

проведення сертифікаційних випробувань і видачі українських сертифікатів уповноваженими на те органами з сертифікації;

підтвердження національних або регіональних іноземних сертифікатів, виданих органами з сертифікації країни-імпортера або іншими зарубіжними органами з сертифікації.

Для отримання сертифіката відповідності експортер товару в Україну повинен мати такі документи:

- контракт на поставку товару в Україну;

- інвойс (накладну, фактуру, квитанцію) і транспортні документи, які оформляє відправник вантажу;

- гігієнічний сертифікат (гігієнічний висновок), що оформляється Держсанепіднаглядом України;

- сертифікат якості від підприємства (фірми)-виробника;

- сертифікат безпеки, виданий уповноваженим органом країни-експортера;

- сертифікат походження, виданий Торговельно-промисловою палатою країни-експортера;

- ветеринарний сертифікат на тваринницьку продукцію від органу ветслужби країни-експортера;

- ветеринарне свідоцтво на тваринницьку продукцію від органу ветслужби України;

- фітосанітарний сертифікат на рослинницьку продукцію від органу карантинної інспекції Мінсільгоспроду;

- протокол  випробувань від акредитованої випробувальної лабораторії;

- заявку на сертифікацію в Системі УкрСЕПРО.

Якщо необхідне визнання сертифіката, то потрібний ще й сертифікат, виданий закордонним органом.

Підставою для цих вимог до експортера є: Митний кодекс України; Закон України «Про захист прав споживачів», Декрет Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію», Закони України «Про ветеринарну медицину», «Про насіння», «Про карантин рослин».

Для деяких видів продукції закордонного виробництва, як і для вітчизняного, необхідне підтвердження відповідності санітарним, ветеринарним, екологічним нормам нешкідливості для людини. Сертифікація (або визнання сертифіката) цієї продукції можлива лише за наявності гігієнічного, ветеринарного, фітосанітарного сертифікатів. Результати сертифікації свідчать, що фактично бракується від 10 до 15% імпортної продукції, яка проходить сертифікацію, а щодо імпортної харчової продукції – відсоток ще вищий.

Слід відзначити все ж таки позитивний вплив на стан споживчого ринку реалізації положень Закону України «Про безпеку та якість харчової продукції та продовольчої сировини» та Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».

На сьогодні немає юридичної відповідальності імпортера за безпеку продукції, що ввозиться і вводиться в обіг на території України.

Водночас у більшості розвинених країн світу це передбачено законодавством. Зауважимо, що до національного законодавства країн ЄС включено вимоги Директиви ЄС 85/374 «Про відповідальність постачальника за випуск і реалізацію дефектної продукції».

Для встановлення умов добросовісної конкуренції між вітчизняним виробником та імпортером, створення механізму нагляду і контролю на споживчому ринку України, надання можливості постачальнику застосувати декларацію про відповідність його продукції вимогам нормативних документів Держстандартом були розроблені проекти Законів України «Про відповідальність постачальника за випуск та реалізацію неякісної та небезпечної продукції» і «Про порядок утилізації та вивезення небезпечної продукції».

Подальший розвиток державної Системи сертифікації бачиться у розвитку законодавства стосовно відповідальності виробника і постачальника за випуск і реалізацію дефектної продукції, широкого використання декларації постачальника про відповідність вимогам нормативних документів. З огляду на це, корисним є найшвидше впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог Директиви ЄС 93/465 про введення додаткових схем сертифікації.

Визнання іноземних сертифікатів у країнах Європи є складною проблемою. І хоча багато зроблено для того, щоб уніфікувати законодавства країн-учасниць ЄС, проблема взаємного визнання національних сертифікатів залишається не розв’язаною.

Виняткове право на визнання результатів сертифікації продукції на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів України, підтверджених іншими державами, має Система сертифікації УкрСЕПРО.

Об’єктами визнання є протоколи випробувань, сертифікати (знаки) відповідності та інші свідоцтва відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації за затвердженим переліком товарів та послуг.

У Системі УкрСЕПРО встановлено порядок визнання сертифікатів та результатів випробувань, що проводяться іноземними сертифікаційними органами.

Відповідно до цієї процедури визнання можливе за умови підписання угоди на підставі рішення про визнання.

Україною підписані угоди з понад 30 країнами світу про співробітництво в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, в яких є розділи, присвячені визнанню робіт з сертифікації продукції.

Ця діяльність має здійснюватись на взаємній основі, і обидві країни, що підписали таку угоду, рівною мірою повинні визнавати результати сертифікаційних робіт кожної з них.

Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується в Україну, здійснюється на підставі підтвердження відповідності продукції обов’язковим вимогам, встановленим у законодавчих актах і нормативних документах, міжнародних та національних стандартах інших держав, що діють в Україні, шляхом укладання угод або прийняття рішення про визнання.

Якщо стандарти Системи УкрСЕПРО містять вимоги, які доповнюють або відрізняються від тих, на відповідність яким отримано сертифікат, товар, що ввозиться підлягає випробуванням на відповідність цим вимогам.

Підставою для визнання можуть бути документи, що свідчать про підтвердження відповідності товару в міжнародних (регіональних) системах сертифікації, до яких приєдналась Україна; а також двосторонні та багатосторонні угоди про взаємне визнання результатів випробувань, в яких Україна бере участь. У таких випадках визнання здійснюється за правилами цих систем і угод.

Процедура визнання сертифіката здійснюється до початку поставки товару на територію України.

Визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується головним чином стосується:

- визнання сертифіката (знака) відповідності продукції (сертифіката на систему якості);

- визнання результатів випробування продукції випробувальної лабораторії.

Для визнання сертифіката відповідності заявник продукції країни-експортера має надати органу з сертифікації конкретного виду продукції Системи УкрСЕПРО таку документацію:

- заявку на визнання; сертифікат (знак) відповідності;

- стандарт (технічні умови) на продукцію і процедури сертифікації;

- атестат акредитації випробувальної лабораторії (за наявності);

- протокол випробувань;

- сертифікат систем якості;

- атестат виробництва виробника (за наявності);

- документ, що засвідчує країну походження товару;

- товаросупровідну документацію.

У разі відсутності відповідного органу з сертифікації конкретного виду продукції Системи УкрСЕПРО, документи подаються до Держстандарту України, який призначає організацію для виконання функцій органу з сертифікації цієї продукції та визнання результатів сертифікації.

Орган з сертифікації має право запитати додаткові матеріали, що залежать від особливостей товару.

Це можуть бути схеми, фотографії, протоколи випробувань за показниками, які не є об’єктами обов’язкової сертифікації.

Усі надані документи повинні бути виконані мовою оригіналу (можливий додаток перекладу на українську, англійську, французьку).

Процедура визнання результатів сертифікації продукції передбачає такі основні етапи:

- розгляд заявки та аналіз документації, що подаються на визнання результатів сертифікації продукції (системи якості);

- прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання;

- оформлення та реєстрація сертифікатів відповідності або свідоцтв,

- внесення їх до Реєстру Системи УкрСЕПРО і видача заявнику;

- технічний нагляд за імпортованою продукцією згідно з рішенням про визнання результатів сертифікації продукції (системи якості).

Схема процедури визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, згідно з ДСТУ 3417-96.


Міжурядові угоди про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації укладені Україною з Білоруссю, Вірменією, Грузією, Киргизстаном, Молдовою, Росією та Узбекистаном

Рис. 1. 1 Схема визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, згідно з ДСТУ 3417-96

Завдання аналізу документації – не лише встановити можливість визнання, але й визначити необхідність додаткових випробувань, оцінки стабільності виробництва, інспекційного контролю.

У разі незначного розходження під час оцінки документації щодо показників (характеристик) продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, орган з сертифікації конкретного виду продукції рекомендує проведення додаткових процедур з сертифікації зразків продукції за цими показниками (характеристиками) у випробувальних лабораторіях Системи УкрСЕПРО.

Після здійснення додаткових процедур з сертифікації орган з сертифікації конкретного виду продукції оформляє сертифікат відповідності, в якому підставою для видачі сертифіката є процедури з сертифікації, проведені в Системі УкрСЕПРО, та визнання закордонного сертифіката відповідності.

У випадку значних розходжень під час оцінки документації щодо показників продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, орган з сертифікації продукції рекомендує здійснення повних випробувань зразків продукції у випробувальних лабораторіях УкрСЕПРО.

У разі необхідності додаткових або повних випробувань зразків продукції укладається договір на здійснення відповідних процедур.

У договорі вказуються терміни та місце випробувань, кількість зразків (розмір проби), порядок їх доставки і наступні заходи; терміни для перевірки виробництва, характер і зміст інспекційного контролю, а також вартість усіх робіт, які оплачує заявник. Усі роботи, що увійшли до договору, повинні проводитись відповідно до передбаченого Системою УкрСЕПРО порядку.

Рішення про визнання зарубіжного сертифіката приймає орган з сертифікації однорідної продукції. Якщо закордонний сертифікат визнається, то орган з сертифікації оформляє український сертифікат українською мовою, реєструє його в Державному реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО і протягом трьох днів передає його заявникові. Якщо орган з сертифікації не визнає зарубіжний сертифікат, заявникові повідомляються причини невизнання.

Термін чинності сертифіката немає перевищувати трьох років, але в кожному конкретному випадку його встановлює орган з сертифікації з урахуванням терміну дії закордонного сертифіката, що визнається; тривалості періоду поставки товару; терміну дії сертифіката на систему якості.

Отримання сертифіката в Системі УкрСЕПРО дає право заявникові маркувати продукцію українським знаком відповідності. Якщо ж визнання проводилось за правилами міжнародної (регіональної) системи, то застосовується знак даної системи.

Згідно з порядком Системи сертифікації УкрСЕПРО має місце технічний нагляд за сертифікованою продукцією. Предметом його є перевірка стабільності параметрів продукції, які підлягали сертифікації або в процесі виробництва, або при реалізації.

Як правило, технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатом відповідності, під час виготовлення продукції здійснює орган, який видав сертифікат.

За пропозицією органу з сертифікації продукції, нагляд може проводитись органами з сертифікації систем якості або територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації.

До участі у проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнагляду, охорони праці тощо для забезпечення вірогідності інформації щодо спеціальних питань контролю. За виявлення тих чи інших порушень при проведенні технічного нагляду орган з сертифікації продукції може зупинити або припинити дію сертифіката відповідності.

Усі роботи з визнання від подання заявки до технічного нагляду оплачує заявник (як правило, у валюті своєї країни).

Щодо визнання результатів сертифікації систем якості, проведених в інших країнах, то нині не існує загальноприйнятої процедури визнання сертифікатів на систему якості, не визначені об’єкти та критерії визнання тощо. Згідно з міжнародною програмою QSAR, робота щодо цієї проблеми здійснювалася впродовж останніх років, а у теперішній час зупинена.

В Європі діє організація IQNet, яка претендує на статус міжнародної. До її складу входять 16 органів європейських країн-членів ЄС, а декілька органів з інших країн світу є асоційованими членами цієї організації. Україна не є учасником IQNet. Члени цієї організації визнають результати сертифікації систем якості інших країн-учасниць. Проте така робота здійснюється на підставі двосторонніх угод між країнами-учасницями IQNet за певною процедурою, яка не виключає інспекцію системи якості з боку експертів з інших країн-учасниць.

Фірми розвинених країн з метою забезпечення визнання сертифікатів на систему якості здійснюють сертифікацію в органах, які мають акредитацію у кількох національних системах країн світу. До таких фірм належать, наприклад, «Бюро Верітас» (18 акредитацій у різних країнах), «Ллойд» (6 акредитацій), акредитовані в кількох країнах Британська організація стандартизації (BSI) та Т UV.

Деякі сертифікаційні органи (наприклад, «Бюро Верітас») відкривають свої відділення в Україні з метою проведення сертифікаційних робіт (у тому числі і з сертифікації систем якості) на підприємствах, забезпечуючи визнання їх сертифікатів на продукцію в тих країнах, де вони акредитовані.

Українські підприємства, в поставках продукції яких зацікавлені закордонні фірми, вже мають сертифікати на системи якості різних органів з сертифікації. Так, наприклад, Нижньодніпровський трубний завод отримав сертифікати на систему якості, виданий Американським нафтовим інститутом та німецькою фірмою TUV, Київське підприємство «Катех-електро» сертифікувало свою систему якості у Системі УкрСЕІТРО та німецькому Т UV.

Таким чином, визнання робіт з сертифікації систем якості є досить складною і неоднозначною проблемою. Тому використання взаємних угод є важливим засобом її розв’язання і відповідає змісту угоди про технічні бар’єри в торгівлі COT.

Порядок ввезення на митну територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов’язковій сертифікації, введений в дію Наказом Державного митного комітету України і Державного комітету з стандартизації, метрології та сертифікації України № 107/126 від 10 травня 1994 р. Порядок застосовується до продукції, яка імпортується в Україну і наведена в Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому Наказом Держстандарту від 30 червня 1993 р. № 95.

Пропуск митними органами на митну територію України продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, здійснюється за умови подання відповідному митному органу сертифіката або свідоцтва про визнання, виданого відповідними органами з сертифікації України.

Сертифікат або свідоцтво про визнання подається митниці декларантом або одержувачем товару і перевіряється до перепустки товару через митний кордон. При заповненні вантажної митної декларації на товар, що сертифікувався, декларант зазначає стисле найменування органу з сертифікації, що видавав сертифікат (свідоцтво про визнання), номер і дату видачі сертифіката (свідоцтва про визнання), термін його чинності, якщо він встановлений.

Сертифікат (свідоцтво про визнання) може бути перевірено на справжність.

Справжність вважається сертифікат за умови наявності:

- напису «Ввезення в Україну дозволяється» та заповнення органом з сертифікації усіх реквізитів документа.

- підпису і печатки органу з сертифікації, що видавав сертифікат (свідоцтво про визнання);

- номера і дати реєстрації сертифіката в Державному Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО;

- коду за ТНЗЕД.

Додатково перевіряють:

- термін чинності сертифіката;

- найменування, тип, вид і марку товару;

- найменування і адресу підприємства-виробника;

- кількість виробів у партії, що ввозиться, її номер або номер виробу.

Якщо імпортний товар не відповідає відомостям, зазначеним у сертифікаті (свідоцтві про визнання), здійснюють догляд товару, що ввозиться.

У ряді випадків вимагається проведення ідентифікації товару за асортиментною належністю, а за наявності в імпортних харчових продуктах добавок – встановлення їх відповідності українським стандартам або іншим НТД.

Імпортні товари, безпека яких підлягає підтвердженню, за відсутності сертифікатів (свідоцтв) через митницю не пропускають і направляють на зберігання відповідно до правил, встановлених митним законодавством. По закінченні встановленого терміну зберігання незапитані товари передають до власності України.

За відсутності сертифіката (свідоцтва) на товари, що імпортуються одержувач може у встановлений термін подати заявку до територіального органу Держстандарту України або органу з сертифікації однорідної продукції на проведення робіт з сертифікації або визнання іноземного сертифіката відповідно до правил Системи УкрСЕПРО.

Для проведення сертифікаційних випробувань декларант або одержувач має право взяти зразки товарів, що знаходяться під митним контролем. Зразки беруть у кількості, необхідній для проведення випробувань. Орган з сертифікації письмово звертається до митного органу за дозволом на видачу зразків під зобов’язання про їх повернення.

Якщо сертифікація передбачає проведення випробувань руйнівними методами, орган з сертифікації повідомляє про це митний орган з поданням акта про знищення зразків. При цьому кількість товару в сертифікаті (свідоцтві про визнання), якщо він видається, а також у митних документах зазначається з урахуванням знищених зразків.

Сертифікат втрачає чинність по закінченні означеного в сертифікаті терміну чинності або при відміні його Товариством з сертифікації в Європі у разі, коли умови щодо видачі сертифіката не можуть бути виконані.

Сертифікат і доповнення до нього визнаються справжнім лише в незмінному вигляді. Для часткової публікації сертифіката необхідний дозвіл Товариства з сертифікації в Європі.

При позитивних результатах сертифікації або визнанні іноземного сертифіката одержувач подає сертифікат (свідоцтво) митниці, що не пропустила товар. Рішення про перепустку затриманих товарів приймає митниця після перевірки відповідних документів.

Митне оформлення товарів, для яких вимагається підтвердження безпеки, проводиться митним органом, у зоні діяльності якого розташований одержувач цих товарів.

Імпортні товари, безпека яких не підтверджується при проведенні випробувань, не пропускаються через митний кордон. При цьому можливі два рішення:

- імпортний товар забирає відправник;

- імпортний товар розміщується під митний режим знищення.

Знищення – митний режим, за якого імпортні товари і транспортні засоби знищуються під митним контролем, включаючи приведення їх до стану, непридатного для використання, без стягнення мита, податку на додану вартість, акцизів, інших податків, стягнення яких покладене на митні органи, а також без вжиття заходів економічної політики (квотування, ліцензування тощо).

Під митний режим знищення можуть бути розміщені:

- імпортні товари, що ввозяться, і транспортні засоби, які фактично перетнули кордон України;

- імпортні товари і транспортні засоби, що ввезені на митну територію України і розміщені під митні режими транзиту, митного складу, магазини безмитної торгівлі, переробки на митній території або під митним контролем, тимчасового ввезення, вільної митної зони, вільного складу, реекспорту, а також умовно випущені товари і транспортні засоби.

Знищення товару або транспортних засобів здійснюється зацікавленою стороною за власний рахунок і не потребує витрат з боку держави. У процесі знищення повинні бути дотримані вимоги про охорону навколишнього природного середовища.

Знищення може здійснюватись:

- шляхом термічного, хімічного, механічного або іншого впливу, в результаті якого товар і транспортні засоби повністю знищуються;

- шляхом демонтажу, розкладання, механічного пошкодження, включаючи пробивання дірок, розривів, нанесення пошкоджень іншими засобами за умови, що такі пошкодження виключають наступне відновлення товарів та транспортних засобів і можливість їх використання в первинному вигляді.

Про фактичне знищення товару і транспортних засобів складається акт за встановленою формою, що подасться до митного органу в терміни, що визначаються цим органом.

Порядок митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997р. № 1211. Він визначає механізм митного оформлення імпортних товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні і ввозяться на митну територію України суб’єктами підприємницької діяльності з метою їх продажу або обміну.

Підставою митного оформлення товару для вільного використання на митній території України є:

- сертифікат відповідності товару (продукції) або його копія, видані Держстандартом або уповноваженим ним органом з сертифікації;

- свідоцтво про визнання іноземного сертифіката та його копія, видані Держстандартом або уповноваженим ним органом з сертифікації;

- наявність товару (продукції) в Єдиному реєстрі сертифікованої в Україні продукції.

Порядок не поширюється на імпортні товари, що ввозяться:

- як подарунки;

- у режимі тимчасового ввезення (вивезення);

- як гуманітарна та технічна допомога;

- як інвестиції до статутного фонду суб’єктів підприємницької діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність;

- для проведення виставок;

- на митні ліцензійні склади;

- у режимі імпорту для подальшого реекспорту в порядку, затвердженому Держмитслужбою.

Номер і дата видачі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання) зазначаються у вантажній митній декларації (ВМД). Ксерокопії зазначених документів залишаються у справах митного органу, що здійснив митне оформлення товару.

Якщо для проведення сертифікації необхідно відібрати проби чи зразки товару, який перебуває під митним контролем, власник звертається до митного органу з письмовою заявою про надання дозволу на видачу зразків. У разі коли сертифікація передбачає проведення випробувань руйнівними методами, власник товару письмово повідомляє про це митний орган і подає акт про знищення зразків під час випробувань. Акт складається органом з сертифікації. У ВМД кількість товару зазначається з урахуванням виданих зразків.

Кабінетом Міністрів України прийнято підготовлену Держстандартом постанову від 08.11.2000 № 1672 «Про внесення змін до «Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції)», що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні». Зміни передбачають користування сертифікатами, які видані імпортерам на серійну продукцію українськими органами з сертифікації, без проведення повторної сертифікації або додаткового оформлення копій сертифікатів.


Заявник

(виробник або повноважний представник)

а відсутності ОС

Заявка в ОС

Про визнання результатів сертифікації продукції

Аналіз документації

Сертифікат (знак) відповідності

Стандарт (ТУ) на продукцію і процедури сертифікації

Атестат акредитації ОС

Протоколи сертифікаційних випробувань

Сертифікат на систему якості, атестат виробництва (за наявності)

Документ, що підтверджує країну походження продукції

Товаросупроводжувальна документація

Технічна документація (за необхідністю)

До аналізу залучаються (за необхідністю) аудитори Системи, спеціалісти та експерти СЕС та інших організацій

Рішення про можливість видачі сертифіката (знака) відповідності або свідоцтва про визнання

Прийняття рішення з процедури визнання результатів сертифікації

Угода про визнання між відповідальними особами двох сторін

Повне визнання сертифікатів (знаків) відповідності без випробувань

(у випадку ідентичності правил сертифікації і гармонізації НД)

Часткове визнання результатів сертифікації

(за наявності незначних розходжень під час аналізу документації щодо показників/ характеристик/ продукції, яка підлягає обов’язковій документації)

Сертифікація продукції згідно з ДСТУ 3413-96

(у випадку виявлення значних розходжень під час аналізу документації щодо показників/ характеристик/ продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації)

Надання зразків та їх ідентифікація

Надання зразків та їх ідентифікація

Надання зразків та їх ідентифікація

Оформлення свідоцтва про визнання або сертифіката (знака) відповідності

Проведення додаткових випробувань, зразків продукції у ВЛ

Проведення чинних сертифікаційних випробувань зразків продукції у ВЛ

Аналіз результатів випробувань

Процедури згідно з ДСТУ 3413-96

Реєстрація у Реєстрі Системи

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Видача сертифіката (свідоцтва) заявнику

Оформлений сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 3413-96

Технічний нагляд


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31656. Методы социально-психологического обучения в деятельности педагога 57 KB
  Методы социальнопсихологического обучения это методы которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Методы социальнопсихологического обучения делятся на 3 группы: дискуссионные методы игровые методы и тренинговые методы.Дискуссионные методы.
31657. Тестирование как исследовательский метод 40 KB
  Тесты представляют собой модельные ситуации с их помощью выявляются реакции свойственные индивиду которые считаются совокупностью показателей исследуемого признака. В педагогической психологии используются все типы существующих тестов однако наиболее часто востребованы тесты достижений. Тесты позволяют дать оценку индивида в соответствии с поставленной целью исследования; удобство математической обработки; являются относительно оперативным способом оценки большого числа неизвестных лиц; обеспечивают сопоставимость информации полученной...
31658. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребенка в образовательной процессе 52 KB
  Тесты классифицируются по разным признакам. По виду свойств личности они делятся на тесты достижений и личностные. К первым относятся тесты интеллекта школьной успеваемости тесты на творчество тесты на способности сенсорные и моторные тесты. Ко вторым тесты на установки на интересы на темперамент характерологические тесты мотивационные тесты.
31659. Чотири типи темпераменту 37.5 KB
  Якщо у мами і дитини темперамент схожий вони швидше порозуміються якщо ж темпераменти різко відрізняються мама холерик малюк флегматик це веде до проблем в спілкуванні з дитиною в її вихованні тому що мама часто вимагає від дитини те на що вона не здатна бути лідером в спілкуванні з однолітками бути розкутою швидко одягатися і так далі. У цьому випадку дорослому варто підстроїтися під дитину враховувати її індивідуальні особливості контролювати свої емоції щоб не зародити у малюка комплекс неповноцінності. Вона вертка і...
31660. Поняття про здібності 62.5 KB
  Психологія заперечуючи тотожність здібностей і істотно важливих компонентів діяльності знань умінь і навичок підкреслює їхню єдність. Здібності виявляються тільки в діяльності і притім тільки в такий діяльності що не може здійснюватися без наявності цих здібностей. Не можна говорити про здібності дитини до малювання якщо його не намагаються навчати малювати якщо він не здобуває ніяких навичок необхідних для образотворчої діяльності. У чому ж виражається єдність здібностей з одного боку і умінь знань і навичок з інший Здібності...
31661. Поняття про характер 42.5 KB
  Такі психологічні особливості особистості називають рисами характеру. Історія знає багатьох політичних громадських і військових діячів які завдяки силі позитивних рис свого характеру сприяли прогресу суспільства тоді як особи з негативними рисами характеру або зі слабким характером призводили до його занепаду. Структура характеру Характер як одна з істотних особливостей психічного складу особистості є цілісним утворенням що характеризує людське Я як єдність. Розуміння характеру як єдності його рис не виключає виокремлення в ньому деяких...
31662. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 127.5 KB
  Вікова психологія галузь психологічної науки яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. Його специфіка полягає передусім у тому що протягом життя в психіці людини відбуваються різні якісні перетворення дослідження яких потребує системного з'ясування загальних закономірностей вікового розвитку. Предметом дослідження вікової психології є вікова динаміка закономірності фактори умови механізми становлення формування та розвитку особистості. Вікова психологія вивчає загальні...
31663. Психічний розвиток людини 28.5 KB
  Кожен період вік своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійкими якісними особливостями. Відомо що вікові психологічні особливості зумовлені конкретноісторичними умовами розвитку спадковістю певною мірою характером виховання особливостями діяльності та стосунків з іншими людьми що впливає передусім на специфіку переходу від одного вікового періоду до іншого. Власне тому що навчання й виховання організовує діяльність дітей поетапно керує нею на основі накопиченого досвіду прагнучи враховувати наявні...
31664. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 35 KB
  Загальна характеристика підліткового віку Підлітковий вік це один з найважливіших етапів життя людини. Вік цей нестабільний ранимий важкий і виявляється що він більше ніж інші періоди життя залежить від реальностей довкілля. Загальна характеристика підліткового віку варіює в різних теоріях залежно від їх основної ідеї. Однак всі ці і багато інших підходів об'єднує те що в них існують загальні показники які характеризують даний вік.