45856

Этапы автоматизации производственных процессов. Понятия автомат и полуавтомат

Доклад

Производство и промышленные технологии

Машина полуавтомат тех борудование которое в рамках определеноь заданного алгоритма работы для выполнения определенного технологического цикла работает автономно определенный период времени и выполняет все операции в автоматическом режиме но требует участия человека для осуществления след операций: Пуск оборудования перед изготовлением каждой детали или группы Выполнение операций загрузки заготовок в рабочую зону оборудования и их выгрузки Периодически контроль наладка подналадка и обслуживание оборудования Контроль...

Русский

2013-11-18

14.47 KB

15 чел.

121. Этапы автоматизации производственных процессов. Понятия автомат и полуавтомат.

    Увеличение масштабов производства обусловило появление станков полуавтоматов и автоматов.

    Полуавтомат – оборудование с автоматическим циклом, повторяемом при непосредственном участии человека.

    Машина полуавтомат – тех борудование, которое в рамках определеноь заданного алгоритма работы для выполнения определенного технологического цикла работает автономно определенный период времени и выполняет все операции в автоматическом режиме, но требует участия человека для осуществления след операций:

  1.  Пуск оборудования перед изготовлением каждой детали или группы
  2.  Выполнение операций загрузки заготовок в рабочую зону оборудования и их выгрузки
  3.  Периодически контроль, наладка, подналадка и обслуживание оборудования
  4.  Контроль качества изготавливаемых изделий.

Автомат – техническое оборудование, которое в рамках заданного алгоритма работы в автоматическом режиме может выполнять рабочие и вспомогательные ходы, связанные с изготовлением изделий и работать определенное время автономно и выполнят все операции в автоматическом режиме, но требует вмешательство человека для следующих операций:

  1.  Первоначальный пуск оборудования перед изготовлением партии деталей
  2.  Периодический контроль, наладка, проверка работоспособности оборудования.

Т.О. автомат – это самоуправляющиеся оборудование, автоматически и многократно выполняющее все рабочие и вспомогательные элементы цикла обработки изделии. Автоматы очень производительны за счет высоких скоростей выполнения вспомогательных перемещений и одновременной работы инструментов.

Существуют универсальные полуавтоматы и автоматы, которые наиболее эффективны в производстве где не требуются частой наладки и переналадки оборудования. Применение универсальных полуавтоматов характерно для средне-серийного производства и крупно-серийного. Максимально повысить производительность при больших масштабах производства позволяет использование специализированных и специальных автоматов.

   Специализированный автомат, который может быть переналажен в рамках небольшой группы однотипных деталей.

   Специальные автоматы создаются для обработки одного единственного номенклатурного наименования. Они обладают высокой степенью специализации, которая приводит к упрощению компоновки, конструкции и системы управления. Используют в массовом производстве.

Т.о создание автоматических производств в историческом плане и в плане реального времени можно подразделить на 4 этапа:

  1.  Автоматизация технологического рабочего цикла, характеризуется созданием машин полуавтоматов и автоматов.
  2.  Частичная автоматизация
  3.  Комплексная автоматизация
  4.  Полная автоматизация производства.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75426. Регулятор і система регулювання 7.58 MB
  Регулятори: перервні аналогові цифрові. Регулятори: первинні аналогові цифрові Регулятори неперервної дії аналогові змінюють значення регульовальної координати обєкту неперервним чином тобто ця координата може приймати будьякі значення з усього можливого діапазону. Неперервні регулятори будуються як правило з електронних операційних підсилювачів. Реулятори дискретної дії цифрові змінюють значення регульованої координати обєкту так само як і регулятори первинної дії але в них зміна величини відбувається лише в певні моменти...
75427. Двохпозиційні регулятори 96 KB
  Принцип роботи Двохпозиційні регулятори забезпечують хорошу якість регулювання для інерційних обєктів з малим запізнюванням не вимагають настройки і прості в експлуатації. Ці регулятори представляють звичайний і найбільш широко поширений метод регулювання...
75428. Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки 53.5 KB
  Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки Останніми роками виникла і бурхливо розвивається у всьому світі нова галузь науки і техніки мехатроніка. Вузли модулі і системи мехатроніки МС стають основою технологічних машин і агрегатів з новими властивостями для різних галузей промисловості а також вони можуть бути використані при розробці периферійних пристроїв устроїв...
75429. Концепція побудови мехатронних систем. Визначення і термінологія мехатроніки 52.5 KB
  Мехатроніка це нова галузь науки і техніки присвячена створенню і експлуатації машин і систем з компютерним управлінням рухом яка базується на знаннях в області механіки електроніки і мікропроцесорної техніки інформатики і компютерного управління рухом машин і агрегатів.
75430. Механічні та електричні інтерфейси сенсорів. Оптикомеханічні і фото імпульсні здавачі 45.5 KB
  Інтерфейси сенсорів залежно від фізичного характеру вхідних змінних стану системи можна розділити на електричні і механічні. До механічних відносяться приєднувальні пристрої для датчиків зворотного звязку приводів (оптикомеханічних, фотоімпульсних, кодових, тахогенераторів, потенціометрів, резольверов)
75431. Основні принципи техніки керування 511 KB
  Механічна енергія з валу електричного двигуна передається до регулювальної передачі в якій швидкість напрям та час тривання обертання стартстоп можуть регулюватися за допомогою механічних пневматичних гідравлічних або електричних сигналів. Це можна здійснити перериваючи неперервний обертовий рух за допомогою додаткового доданого до передачі вимикального механізму. Регульовані передачі. У більшості випадків потужність отримувана на вхідному валі передачі привідному є постійна.
75432. Передачі кочення 566.5 KB
  У регулювальних передачах кочення передавання моменту обертання здійснюється за допомогою конусних або кулькових елементів кочення рис. Елементами кочення в регулювальних планетарних передачах є наприклад конусні диски які обертаються планетарно навколо привідного вала рис. Рис. Фрикційна передача з Рис.
75433. Безконтактні вимикачі 32.5 KB
  Давач чи датчик У більшості сучасних словників української мови термін давач подається як єдиний можливий відповідник російського терміну рос. датчик. Слово датчик увійшло в українську як калька з російської і деякі словники фіксують обидва терміни давач та датчик хоч подають останній як менш рекомендований.
75434. Класифікація безконтактних вимикачів за принципом дії: індуктивні, ємкісні, оптичні, магніточутливі (геконові) 67.5 KB
  За вхідними фізичними величинами що підлягають перетворенню давачі бувають: електричні та магнітні; теплових величин; механічних величин; оптичних параметрів; форми та розмірів; акустичних величин; концентрації та складу; іонізаційного випромінення. За фізикохімічними ефектами що лежать в основі роботи вимірювальних перетворювачів розрізняють давачі: резистивні; ємнісні електростатичні; індуктивні та електромагнітні; електричного заряду напруги або струму; зміни геометричних розмірів маси або положення; оптичних ефектів;...