45859

Многооперационные станки: назначение и особенности конструкции. Многооперационные станки для обработки деталей типа тела вращения и обработки корпусных деталей

Доклад

Производство и промышленные технологии

Многооперационные станки: назначение и особенности конструкции. Многооперационные станки для обработки деталей типа тела вращения и обработки корпусных деталей. Многооперационные станки технологическое оборудование с повышенной автоматизацией процесса обработки заготовокмногоцелевые станки. Многооперационные станки харся высоким уровнем автоматизации основный и вспомогательных операций высокой производительностью повышенными требованиями к точности перемещения рабочих органов точность позиционирования до 5 микрон наличием...

Русский

2013-11-18

13.88 KB

38 чел.

124. Многооперационные станки: назначение и особенности конструкции. Многооперационные станки для обработки деталей типа тела вращения и обработки корпусных деталей.

   Многооперационные станки – технологическое оборудование с повышенной  автоматизацией процесса обработки заготовок(многоцелевые станки).  Они оснащаются  универсальной (комбинированной)  системой ЧПУ, имеющие значительное число управляемых координат до 8 и устройствами автоматической смены инструментов (УАСИ). Многооперационные станки  хар-ся высоким уровнем автоматизации основный и вспомогательных операций, высокой производительностью, повышенными требованиями к точности перемещения рабочих органов (точность позиционирования до 5 микрон), наличием накопителей инструментов большой емкости (инстум.  Магазины) и УАСИ.

Многооперационные станки оснащаются поворотными столами или глобусными (наклонно-поворотными), позволяющими осуществлять обработку устанавливаемых  заготовок под разными углами с 5 сторон за 1 устонов с использованием большего числа обрабатывающих инструментов.

Для эффективного использования этих станков большее значение имеет правильный выбор и группировка деталей. Наиболее полно преимущество станков проявляются при изготовлении сложных корпусных деталей со значительным кол-вом подлежащих обработке поверхностей, имеющие поверхность сложной конфигурации.

Многооперационные станки бывают:

  1.  Многооперационные станки для обработки деталей типа тела вращения. Такие многооперационные станки базируются на основе токарных станков с добавлением фрезерного шпинделя. (LM70-2Т).  Такие станки позволяют за 1 установ детали осуществить обработку поверхностей, например отверстий перпендикуляр. Оси вращения детали ; фрезеровать пазы и лыски
  2.  Многооперационные станки для обработки  корпусных деталей. Станки выпускаются в 2 исполнениях:

а) с вертикальным расположением шпинделя в виде консольных и безконсольных вертикально фрезерных станков для обработки корпусных деталей средних размеров типа плита с параллельно расположенными отверстиями. (ЛФ260МФ4 система ЧПУ 2с85)

б) станки с горизонтальным расположением шпинделя по типу консольно, горизонтально-фрезерных и горизонтально расточных станков, которые предназначены для обработки крупных и средних деталей с разных сторон, с поворотными и глобусными столами. (ИР800ВМФ4, ИР500МФ НА БАЗЕ РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ 2204ВМФ)

3)  С горизонтальным и вертикальным шпинделем ( например: МАНО  1000, МАНО 800 система ЧПУ 2С85)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65684. НАУКОВІ ОСНОВИ КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 18.14 MB
  Для виробництва обладнання і апаратури нафтопереробної та хімічної промисловості використовують низку сталей які експлуатуються у різних технологічних середовищах за різних температур тисків що часто змінюються навіть на різних ділянках одного апарата.
65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.
65686. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні 279.5 KB
  У вітчизняній економічній літературі науковотеоретичному обґрунтування суті й обєктивної необхідності розвитку малого підприємництва та мікрокредитування присвячені праці О. Однак проблема фінансового забезпечення малого підприємництва за допомогою мікрокредитування у вітчизняній літературі...
65687. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 207.5 KB
  Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління...
65688. КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА КРАТНОСТІ В СИСТЕМІ МОВИ ТА ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 164 KB
  На жаль українське мовознавство тривалий час стояло осторонь опрацювання цієї проблеми тому багато питань вже розвязаних для багатьох інших словянських мов в україністиці ще перебувають у стадії дослідження. При цьому кратність тлумачать як аспектуальне значення що характеризує дієслова...
65689. ОПТИМІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ТА ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ 266 KB
  Для досягнення мети поставлені такі задачі: Дати клінічну характеристику пацієнток із доброякісними новоутвореннями яєчників та оцінити діагностичну чутливість та специфічність ультразвукових методів трансабдомінальна трансвагінальна сонографія та допплерометрія...
65690. МОРФОГЕНЕТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ ТА ПЛАЦЕНТИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ 4.49 MB
  Доведено що ембріон людини найбільш чутливий до будь-яких ушкоджувальних чинників у перші дні і тижні його внутрішньоутробного розвитку коли відбувається формування ранньої плаценти структурної основи взаємодії між матірю та ембріоном Петренко В.
65691. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН УКРАЇНИ 1.86 MB
  Бентонітові глини мінеральна сировина багатоцільового призначення яка характеризується сукупністю корисних фізико-механічних і хімічних властивостей таких як пластичність здатність до набрякання висока сорбційна активність. Всі обєкти мінерально-сировинної бази МСБ бентонітових глин України характеризуються різним ступенем вивченості.
65692. ВІК, ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ДЕТРИТОВОГО МОНАЦИТУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 731 KB
  Однак до сьогоднішнього часу плутонічні породи такого віку на УЩ не знайдені а волинські трапи вулканіти ДніпровоДонецької западини ДДЗ і Донецького басейну дайки відповідного віку УЩ не могли дати такої кількості теригенного монациту оскільки представлені породами переважно основного складу в яких монацит практично відсутній.