45888

Способы установки приспособлении на месте эксплуатации

Доклад

Производство и промышленные технологии

Приспособления устанавливаются на столах элементах шпинделей и др. Чтобы быстро и точно установить на место эксплуатации на корпусе приспособления выполняются посадочные поверхности которые согласовываются с посадочным местом станка или другого места эксплуатации. Сравнительно легко обеспечивается точность расположения приспособления относительно оси шпинделя но при замене обработанной заготовки новой надо снимать приспособление со станка. 2Для установки в отверстие шпинделя на корпусе приспособления выполняется посадочная поверхность...

Русский

2013-11-18

87.32 KB

7 чел.

83.Способы установки приспособлении на месте эксплуатации.

Приспособления устанавливаются на столах, элементах шпинделей и др. органов станка, на фундаментах или специализированных рабочих столах. Чтобы быстро и точно установить на место эксплуатации на корпусе приспособления выполняются посадочные поверхности, которые согласовываются с посадочным местом станка или другого места эксплуатации.

Способы установки приспособлений с использованием шпинделя или его элементов: 1)в центрах 2)в отверстие шпинделя 3)на шпиндель 4)на переходной фланец.

1-Установка в центрах даёт нам возможность использовать одно и то же приспособление на любом станке оснащенном центрами. Сравнительно легко обеспечивается точность расположения приспособления относительно оси шпинделя, но при замене обработанной заготовки новой надо снимать приспособление со станка.   

2-Для установки в отверстие шпинделя на корпусе приспособления выполняется посадочная поверхность в виде хвостовика с конусом Морзе соотв.по размеру конусу Морзе отверстия шпинделя.

В хвостовике приспособления есть резьбовое отверстие для закрепления тягой. Этот способ универсален, т.к.конические отверстия в разных станках часто имеют один и тот же размер конуса Морзе. Смена заготовки удобна, чем при установки в центрах.

Недастатки:точность совмещения приспособления с осью шпинделя меньшая из-за возможной грязи на обоих на сопрягаемых поверхностях. Расположение приспособления консольно, поэтому жёсткость его не высокая.

3-Для установки на шпиндель в приспособление обрабатываются посадочные поверхности соотв.наружным поверхностям посадочного места шпинделя.

Способ обеспечивает высокую жёсткость и позволяет устанавливать заготовки больших габаритов. Недостатки: малая универсальность из-за различия формы и размеров посадочного места станка. Сложность изготовления посадочных поверхностей приспособления. Большая погрешность расположения приспособления относительно оси шпинделя вследствии зазора между приспособлением и шпинделем.

4-Установка на переходной фланец.

На шпиндель налаживается переходной фланец, имеющий буртик высотой 2-4мм.диаметр буртика по h6или h5. На центрирующий буртик фланца насаживается приспособление, в корпусе которого выполняется выемка с диаметром по H7или Н6 Этот способ универсален, т.к приспособление можно использовать на любом станке оснащенном фланцем. Обеспечивает жёсткость и позволяет устанавливать заготовки больших габаритов. По сравнению с 3 способом имеет большую погрешность центрирования из-за доп.зазора по буртику фланца. 

Установка на столах и планшайбах. В небольших приспособлениях поверхность имеет вид сплошной плоскости. В средней части корпуса приспособлений больших габаритов выполняют выемку или глубокую полость, при этом приспособление устанавливается достаточно устойчиво.

Для закрепления в корпусе предусматриваются проушины. Кол-во проушин зависит от кол-ва необходимых для закрепления болтов, а кол-во болтов опр.в зависимости с действующими силами резания. Иногда на корпусе приспособления выполняют полоски или окна для крепления стандартными г-образными прихватами стянутыми Т-образными болтами. Быстрая и точная установка приспособлений без выверки обеспечивается направляющими шпонками.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра €œБуття і ніщо€. Буття – не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність непов’язана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія – початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему€...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...
25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.