4589

Інсталювання та налагодження мережевих компонент однорангової мережі Windows 9x.

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Інсталювання та налагодження мережевих компонент однорангової мережі Windows 9x, Робота в одноранговій мережі. Керування доступом на рівні ресурсів. Використання спільних каталогів та мережевого принтера. Методичні вказівки з курсу Операційні ...

Украинкский

2012-11-22

103 KB

7 чел.

Інсталювання та налагодження мережевих компонент однорангової мережі Windows 9x, Робота в одноранговій мережі. Керування доступом  на рівні ресурсів. Використання спільних каталогів та мережевого принтера. Методичні вказівки з курсу Операційні системи телекомунікаційних мереж для студентів спеціальності Інформаційні мережі зв’язку. Львів 2002. 16с.

У лабораторних роботах розглянуто основні кроки з інсталяції і настройки мережевих компонент операційної системи Windows 95/98 та основні навики  роботи  та керування ресурсами однорангової мережі.


Мета роботи:
освоїти інсталяцію і настройку мережевих компонент операційної системи Windows 95/98; освоїти роботу та керування ресурсами однорангової мережі.

Порядок виконання роботи

Лабораторна робота №1

 1.  Ознайомитись з короткими теоретичними відомостями.
 2.  Запустити програму NETWORK
 3.  Провести інсталяцію мережевих компонент однорангової мережі.
 4.  Провести настройку протоколів. Результати записати у звіт.
 5.  Вийти з програми NETWORK.
 6.  Закінчити роботу. Здати звіти

Лабораторна робота №2

 1.  Ознайомитись з короткими теоретичними відомостями.
 2.  Запустити програму NETWORK
 3.  Віддати диски та принтери у спільне використання.
 4.  Вийти з програми NETWORK
 5.  Перевірити наявність однорангової мережі на робочій станції. Результати записати у звіт
 6.  Переписати імена комп’ютерів, які є у вашій робочій групі.
 7.  Здійснити під’єднання диску сусіднього комп’ютера.
 8.  Провести підключення та роздрук з мережевого принтера.
 9.  Закінчити роботу. Здати звіти.

Теоретичні в ідомості.

Мережа ОС Windows 95 належить до однорангових мереж. До цього класу, як правило, відносять малі локальні мережі з 3-20-ма комп'ютерами. В основі таких мереж лежить концепція робочих груп, згідно з якою кожен власник комп'ютера сам вирішує, які ресурси виділити для загального користування.

Одноранговими ОС є також Lansmart, Lantastic, Windows 3.11.

 1.  Загальна характеристика та функціональні можливості.

Мережеві компоненти.

Операційна система Windows 95 (W95) має значно розвинутіші мережеві функції порівняно з її попередницями. Її розробники намагалися створити найсучаснішу мережеву ОС, яка б задовольняла такі головні вимоги до сучасних ОС:

• була проста в керуванні, щоб з нею могли працювати малокваліфіковані користувачі;

• підтримувала максимальну кількість протоколів та взаємодіяла з багатьма мережевими ОС; була універсальною;

• поєднувала зручність та простоту адміністрування з розвинутими адмінфункціями та можливістю адміністрування мереж, що об'єднують тисячі комп'ютерів (зменшення витрат на адміністрування);

• мала вбудовану електронну пошту та інші засоби колективної роботи і вихід у глобальні мережі;

• підтримувала віддалений доступ, мобільних користувачів.

W95 - це однорангова ОС, яка передбачає приєднання до серверів Windows NT та Novell Netware. Нижче описано нові вирішення, впроваджені в операційні системи комп’ютерних мереж завдяки розробці W95.

У системній архітектурі. Багатомодульна архітектура, яку налагоджують для підтримки різноманітних функцій за бажанням користувача відповідним набором модулів. Підтримка багатопротокольності.

У засобах керування системними параметрами. Збереження системної інформації в єдиній базі даних - системному реєстрі. Поділ цієї бази на користувацьку та машинну компоненти, що дає змогу однаково обслуговувати користувача незалежно від місця його входження у мережу. Прості та наочні засоби роботи з реєстром.

У засобах інсталювання. Можна автоматизувати процес інсталювання, створити спеціальні сценарії, інсталювати велику кількість копій ОС без втручання оператора. Налагодження функціональності системи з урахуванням потреб окремих користувачів та їхніх груп.

У засобах взаємодії з іншими системами. Крім підтримки одноранговості, змога бути клієнтом для систем Windows NT та Novell Netware, сервером для клієнтів Windows NT та Novell Netware. Додаткове приєднання до інших серверів. Уніфікація механізму таких приєднань.

У засобах адміністрування. Можна налагоджувати робоче середовище для різних користувачів та їхніх груп (профілі користувачів). Підтримка індивідуального списку паролів доступу до різних ресурсів. Користувач вводить пароль лише один раз - під час входження у систему. Він може входити в мережу з різних комп'ютерів і користуватися одними профілями (робоче середовище переходить за користувачем у разі його переміщення). Можна створювати обов'язкові профілі, а також використовувати системні правила для окремих користувачів та їхніх груп з метою обмеження свободи змін системних параметрів на робочих місцях.

У системі електронної пошти. Система електронної пошти інтегрована в ОС. Це означає, що є єдиний клієнт електронної пошти, який обслуговує як локальну пошту, так і вихід у зовнішні мережі. Він підтримує додаткові споріднені служби (наприклад, передавання факсів). Така інтегрованість електронної пошти дає змогу використовувати її прямо з застосувань.

У підтримці віддаленого доступу. Реалізація головних протоколів віддаленого доступу. Наявність утиліт синхронізації каталогів.

Поряд з перевагами, W95 має і низку недоліків. Зокрема, підтримує тільки застарілу версію Novell Netware (без змоги працювати з деревом каталогів). Є недоліки в механізмі захисту системи.

Для зручності користувача ОС та структурування мережевих функцій у W95 виділені такі типи мережевих компонент.

• Мережевий адаптер. Ця компонента містить як параметри реального мережевого адаптера, так і протоколів РРР, SLIP. Одночасно можна відконфігурувати кілька адаптерів.

• Протокол. Звичайно це визначення певних протокольних стеків (SPX/IPX, Microsoft DLC, NETBEUI, TCP/IP). Протоколи 'прикріплюються' до адаптерів та мережевих клієнтів. Одночасно може підтримуватись кілька протокольних стеків.

• Клієнт. Мережевий клієнт дає змогу сполучатися з серверами відповідних мереж. Допускається встановлення клієнтів Banyan, FTP Software, Microsoft, Novell, Sunsoft. Клієнти Microsoft, Novell не потребують додаткового ПЗ.

• Служба. Мережева служба - це сукупність засобів, які виконують певну мережеву функцію (забезречують сумісне використання ресурсів). Наприклад, Служба доступу до файлів та принтерів. Окремо визначені такі служби для мереж Microsoft та Novell

 1.  Інсталювання та налагодження мережевих компонент.

Мережеві компоненти можна інсталювати як під час інсталювання самої ОС, так і під час роботи системи. Розробники ОС намагалися максимально спростити процес інсталювання на окремій станції, приховати деякі його складні нюанси, зрештою автоматизувати процес інсталювання різних конфігурацій системи для великої кількості комп'ютерів. Ми звернемо увагу на головні принципи та підходи, технічні й системні вирішення, застосовані у процедурах інсталювання мережевих компонент W95. Детальна ж послідовність дій у цьому випадку описана в [І].

Перед інсталюванням W95 треба вибрати місце розташування системи (локальний ПК або сервер), місце, з якого виконувати інсталювання (локальний ПК або сервер), а також варіант початкового завантаження системи (з твердого диска локального ПК, сервера, гнучких дисків). Залежно від місця розташування системи розрізняють такі конфігурації:

• локальну; усі файли W95 розташовані на клієнті, інсталювання виконують з локальних дисководів або з сервера. Така конфігурація збільшує швидкодію роботи системи, однак потребує значного дискового простору;

• сумісного використання; частина файлів є на клієнті, головна - на сервері. Систему інсталюють з сервера. Це дає змогу зекономити ресурси, однак призводить до зменшення швидкодії роботи W95 порівняно з локальним інсталюванням.

Залежно від місця, з якого інсталюють систему, можливі такі варіанти:

• Інсталювання з локального дисковода. У цьому випадку програма-дистрибутив міститься на локальному комп'ютері. Система розміщена у визначеному каталозі локального ПК (локальне інсталювання). Використовують для інсталювання окремих, необ'єднаних мережею станцій. Забезпечує менше можливостей для автоматизації процесу Інсталювання.

• Інсталювання з сервера. Програму-дистрибутив розміщують на сервері. Для такого типу Інсталювання потрібне попереднє приєднання до сервера в уже наявній мережі. Допускається як локальне інсталювання, так і інсталювання сумісного використання. З сервера можна виконувати інсталювання на багато станцій одночасно, застосувати засоби автоматизованого інсталювання. У разі інсталювання з сервера програму-дистрибутив попередньо копіюють на диск сервера (команда netsetup).

Розглянемо детальніше процес інсталювання з погляду засобів його автоматизації.

Першим таким засобом треба вважати змогу автоматичного розпізнавання типу адаптера та задання потрібних параметрів (технологія Plug and Play). Задані параметри адаптера (номер переривання, адреса введення-виведення), які можна пізніше записати і вручну. Система буде фіксувати можливі конфлікти і підказувати діапазони можливих значень.

Другим засобом є інсталювання мережевих компонент за замовчуванням.Під час інсталювання користувач визначає потребу використання різноманітних мережевих компонент. У випадку вибору однієї компоненти автоматично інсталюються й інші, залежні від неї, у стандартних конфігураціях. У цьому випадку користувач згодом зможе не тільки переглянути задану конфігурацію, а й модифікувати її згідно зі своїми потребами. Наприклад, якщо виявлено мережевий адаптер, то автоматично інсталюються такі компоненти:

• клієнт для мереж Microsoft. Дає змогу комп'ютеру стати клієнтом мереж SMB (Service Message Block - протокол передавання файлів) - WNT, Windows 3.11, LAN Manager, OS/2 LAN Server;

• клієнт для мереж Netware. Дає змогу комп'ютеру стати клієнтом мереж Netware 2.15-З.х. Версія 4-х працює тільки в режимі емуляції bindery;

 SPX/IPX сумісний протокол;

 NETBEUI протокол.

Мережеві компоненти та їхнє налагодження. За структурою та інтерфейсом взаємодії з оператором W95 - це об'єктно-орієнтована ОС. Тому вона є набором компонент зі своїми властивостями. Одні й ті ж операції у W95 можна виконати кількома різними шляхами.

Після інсталювання системи користувач має деяку мережеву конфігурацію, параметри якої визначені у процесі інсталювання. Однак і під час роботи системи користувач має змогу аналізувати цю конфігурацію, інсталювати або деінсталювати її компоненти.

Розглянемо окремі мережеві компоненти детальніше.

Адаптери. W95 безпосередньо взаємодіє з відповідним драйвером адаптера, підтримує драйвери у форматах NDIS 3.1 (32-розрядний), NDIS 2.х (І6-розрядний) та ODI. Не підтримується драйвер формату NDIS 3.0, що був у Windows 3.11.

Протоколи. Загальною ознакою форматів драйверів NDIS та ODI є забезпечення багатопротокольного стека. Кілька протоколів використовують для передавання один і той же адаптер. Кажуть, що протоколи закріплені за адаптером (прив'язані, bind). У W95 протоколи реалізовані як 32-розрядні драйвери захищеного режиму VXD (Virtual Device Drivers). Підтримуються такі протоколи:

NETBEUI (NetBIOS Extended User Interface) сумісний зі стандартним протоколом NETBEUI, який використовують у Windows 3.11, Windows NT (WNT), OS/2, LAN Server; розроблений IBM; не підтримує передавання маршрутної інформації, однак може працювати з мостами;

SPX/IPX;

TCP/IP.

Клієнти. Клієнтський компонент забезпечує комп'ютеру доступ до серверів відповідних мереж. Для кожного типу мережі є окрема клієнтська компонента.

Клієнти бувають 32-розрядного захищеного та 16-розрядного реального режимів. Можна інсталювати один клієнт реального та довільну кількість клієнтів захищеного режиму. У дистрибутив W95 входять клієнти мереж Microsoft, Novell, FTP, Sunsoft, Banyan.

Клієнт для мереж Microsoft дає змогу працювати з усіма SMB-сумісними мережами, а клієнт для мереж Novell - з усіма NCP (Netware Core Рго1осо1)-мережами. Сьогодні клієнт не підтримує NDS Novell 4.x, а працює з ним тільки в режимі емуляції bindery.

SMB та NCP - це протоколи сумісного використання файлів. Вони регулюють розподіл файлів між робочими станціями. Ці протоколи не обирають індивідуально, а вони вбудовані в клієнтські та сервісні компоненти ОС.

У W95 один протокол може бути прив'язаний до кількох клієнтів або кілька протоколів до одного клієнта (рис. 1). Однак взаємодію сервер-клієнт реалізують одним протоколом.

Рис. 1 Прив'язування протоколів до клієнтів.

Служби. Мережева служба - це сукупність засобів, які дають змогу вирішувати конкретну сервісну функцію (сумісне використання принтерів та файлів, підтримка створення мережевих резервних копій та ін.). У W95 є дві служби, що забезпечують клієнтам інших мереж доступ до файлових та принтерних ресурсів локального комп'ютера:

File and Printer Sharing for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Netware Networks

Ці служби інсталюються за замовчуванням.

Реєстрація користувача у системі. У W95 можна задати один з трьох варіантів реєстрації:

клієнт для мереж Microsoft. Налаштовується за замовчуванням;

клієнт для мереж Netware;

• звичайне входження у Windows. He діє механізм захисту щодо користувачів. Якщо під час першого запуску не зазначати пароль, то вікно ідентифікації користувача не з'являтиметься. Ім'я та пароль запитують тільки у випадку активізації користувацьких профілів.

Якщо визначено приєднання до мережі Microsoft, то введене ім'я та пароль перевіряються на сервері WinNT.

Аналогічно, якщо приєднуватися до сервера Netware, W95 запам'ятовує паролі зі списку паролів і не запитує про них у разі наступних спроб приєднатися до мережевих ресурсів. Якщо пароль входження у W95 зробити порожнім і увійти в сервер WinNT або Netware, то у випадку наступної спроби увійти в систему вона пароля не запитуватиме, і користувач зможе приєднатися до сервера без перевірки.

Якщо ваші ім'я та пароль входження у W95 збігаються з іменем та паролем входження у WinNT або Netware, то ці дані є перепусткою на відповідний сервер. Якщо ж ім'я та пароль невідомі серверу, то у разі приєднання до нього треба ввести ім'я та пароль, які будуть збережені у списку паролів користувача. Наступного разу пароль читатиметься зі списку.

Використання засобу Network Neighborhood (NN). За допомогою NN можна виконувати значну кількість операцій. Наприклад, переглядати спільні ресурси на серверах мережі або відображати ресурс на мережевий диск. У цьому випадку первинним форматом відображення ресурсу є UNC (Universal Naming Соnception)-нотація:

\\ім'я комп'ютера\ресурс.

У мережі W95 кожен комп'ютер має унікальне ім'я, визначене під час інсталювання системи. Ресурс може зображати диск комп'ютера, каталог або принтер. Використання UNC-формату дає змогу уникнути обмежень щодо кількості мережевих ресурсів. Відображення ресурсу на його позначення (наприклад, D:, G: або LPT1:) називається перехопленням (capture).

Під час перегляду мережевих ресурсів система використовує паролі зі списку або запитує їх.

Приєднання до мережевих принтерів. Перш ніж приєднуватися, треба інсталювати драйвер принтера. Це можна виконати з інсталяційного диска. Інсталюючи принтер у W95, ресурс можна задавати в UNC-нотації. Однак застосування DOS не розуміють UNC-формату, тому треба реалізовувати перехоплення принтера, що відбувається автоматично у разі вибирання опції роботи з DOS під час інсталювання принтера або через пункт меню Призначити порт.

Перегляд та приєднання/від'єднання мережевих дисків можна виконувати також засобами програми Explorer.


Лабораторна робота №1

“Інсталювання та налагодження мережевих компонент однорангової мережі Windows 9x

Хід роботи.

 1.  Запустити емулятор інсталятора мережевих компонент NETWORK
 2.  Вибрати опцію “Інсталяція мережевих компонент”
 3.  У вікні, що відкрилось натиснути опцію “Додати” ( Add)

Виберіть з списку мережевий адаптер 3СОМ (3С562В-3С563В EtherLinK III LAN+288 Modem PC Card) і натисніть кнопку “Додати” Дана мережева карта є стандарту Plug and Play, тому всі параметри інсталяції адаптера: номер переривання, базова адреса вводу/виводу і базова адреса пам’яті вибираються автоматично.

 1.  У розділі встановлених компонентів автоматично підвантажуються  протокол IPX , та клієнти для мереж Microsoft та Novell Netware. Видаліть клієнт для  мереж Novell Netware (натисніть кнопку “Видалити”).
 2.  Тепер нам треба кожному комп'ютеру привласнити своє унікальне ім'я. Для цього входимо на вкладку "Ідентифікація" і вказуємо "Ім'я комп'ютера" і "Робочу групу", свої дії можна прокоментувати в полі "Опис комп'ютера".

Особливу увагу приділіть тому, щоб на обох комп'ютерах були однакові назви робочої групи, ну і відповідно різні імена.

 1.  У закладці “Керування доступом” встановіть “Керування доступом на рівні ресурсів”.
 2.  Натиснути опцію “Додати” ( Add ), перейшовши на закладку “Конфігурація”, та виберіть опцію “Служба” У вікні, що відкрилось, натисніть опцію “Додати” і виберіть мережу Microsoft та опцію “Розділення файлів і принтерів для мереж Microsof “.
 3.  Для того щоб мати доступ до файлів і принтерів на комп'ютері натисніть кнопку "Доступ до файлів і принтерів..." і виділіть пункти "Файли цього комп'ютера можна зробити загальними" і "Принтери цього комп'ютера можна зробити загальними". Тепер з іншого комп'ютера можна одержати доступ до файлів і принтерів цього комп'ютера.
 4.  Відконфігуруйте протокол ІРХ. Для цього клацніть мишкою на протоколі ІРХ та в закладці “Властивості” вибрати опцію “Розширені” і виставити опцію Тип фрейму у положення 802.3, а також виставляємо опцію Максимальна кількість сокетів, яка вказує максимальну кількість сокетів, які IPX може відкрити на робочій станції-клієнті. В закладці Привязкавибираємо опцію Клієнт для мереж Microsoft.

Настройки протоколу ІРХ переписати у звіт.

 1.  Інсталюємо протокол NETBEUI .Додати”=> ”Протокол” => ”Додати” => Microsoft”=>”NetBEUI”=>OK.. У вікні “Властивості” вибираємо закладку “Розширені” та виставляємо параметри Максимум сесій рівний 10 та  NCBS рівний 12.

 Настройки протоколу NetBEUI переписати у звіт

 1.  Видаляємо протокол ІРХ. “Конфігурація”=>”IPX/SPX-сумісний протокол”=>”Видалити”.
 2.  Інсталюємо протокол ТСР/ІР Додати”=> ”Протокол” => ”Додати” => Microsoft”=>”ТСР/ІР”=>OK.. У вікні “Властивості” вибираємо закладку “IP адреса” і виставляємо мережеву адресу адаптера зі спеціально виділеного для внутрішньої адресації діапазону (192.168.*.*) та маску підмережі; у закладці “Конфігурація DNS вибираємо опцію Вимкнути DNS; у закладці “Шлюз” виставляємо мережеву адресу шлюзу; у закладці “Конфігурація WINS вибрати опцію Вимкнути WINS визначення; у закладці “Прив’язка” вибираемо опцію Клієнт для мереж Microsoft.

Настройки протоколу ТСР/ІР переписати у звіт.

 1.  У вікні “Спосіб входження в мережу” задати “Клієнт для мережі Microsoft”.
 2.  Закінчити роботу. Здати звіт.

Контрольні питання

 1.  Назвати основні мережеві компоненти однорангової мережі.
 2.  У чому полягає принцип інсталяції мережевих компонент за

замовчуванням ?

 1.  Коли доцільно інсталювати однорангову мережу?
 2.  Які переваги та недоліки однорангової мережі ?


Лабораторна робота №2

Робота в одноранговій мережі. Керування доступом  на рівні ресурсів.

Хід роботи.

 1.  Запустити емулятор інсталятора мережевих компонент Y:\LAN\NETWORK
 2.  Вибрати опцію “Робота з мережею в середовищі Windows 95
 3.  У вікні Мій комп’ютер наведіть мишку на диск С: і натисніть праву кнопку мишки й у контекстному меню вибираємо пункт "Розділення...".
 4.  У вікні, що відкрилось, проглядаємо наступні опції:

Не розділяти означає, що диск чи папка не доступні для іншого комп'ютера.

Розділяти як означають, що до даної папки чи диску можна одержати доступ. У цьому випадку треба внести "Мережне ім'я" - ім'я, під яким дану папку чи диск будуть бачити інші користувачі.

За замовчуванням це ім'я диска чи папки, до якої дозволяють доступ. "Коментарі" - необов'язкове поле для введення - довільний текст, що описує даний диск чи папку. "Тип доступу" - дозволяє вибрати такий вид доступу, який дозволений для даного ресурсу. За замовчуванням це "Тільки читання", але можна вибрати повний доступ, чи доступ у залежності від введеного пароля. Параметри, які задаєте, перепишіть у звіт.

 1.  Аналогічно задайте доступ до спільного принтера. Для цього двічі натисніть праву клавішу мишки на піктограмі “Printers”, знайдіть зображення принтера, що відкрилось станьте на нього мишкою та натисніть праву кнопку миші.
 2.  Повторіть п.4.
 3.  Вийдіть з програми NETWORK
 4.  Під контролем викладача перевірте наявність однорангової мережі в себе на комп’ютері. (див. Лаб.1) “Мій комп’ютер” => Панель управління=> ”Мережа”. Наявні протоколи,клієнти та служби, а також мережеве ім’я компютера запишіть у звіт.
 5.  Встановіть на один диск доступ тільки для читання, а на другий - в залежності від паролю. Результати переписати у звіт.
 6.  Клацніть на піктограмі “Мережеве оточення”. Перепишіть назви комп’ютерів, які належать до вашої робочої групи у звіт.
 7.  Перегляньте доступні вам ресурси на сусідній машині.
 8.  Під’єднайте один з дисків сусідньої машини, як мережевий диск до своєї. Для цього на панелі інструментів вікна “Мій комп’ютер” виберіть піктограму “Мар” та вкажіть в віконці “Диск” під яким іменем він буде висвічуватись він на вашому комп’ютері, а в віконці “Шлях”, який саме диск якого комп’ютера буде висвічуватись. Запишіть інформацію у звіт.
 9.  Від’єднайте диск сусідньої машини Для цього на панелі інструментів вікна “Мій комп’ютер” виберіть піктограму Disconnect. Запишіть інформацію у звіт.
 10.  Під керівництвом викладача роздрукуйте  заданий файл на мережевому принтері.
 11.  Закінчіть роботу. Здайте звіти

Контрольні питання

 1.  Що означає термін “розділення на рівні ресурсів”?
 2.  Одним з недоліків однорангової мережі є незадовільний захист інформації. Чому?
 3.  У мережах з виділеним сервером інколи встановлюють однорангову мережу між робочими станціями. Поясніть причину, а також переваги та недоліки такої інсталяції.
 4.  Чому однорангову мережу інколи ще називають “мережею довіри”?

Список літератури.

 1.  Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів БаК, 1999р.-468с.
 2.  Компьютерные сети. Учебный курс Microsoft. - М.: Издательский отдел "Русская Редакция". - 1997
 3.  Бэрри Нанс. Компьютерные сети. - М.: БИНОМ. - 1996.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36198. Цвет и свет в формировании пространства 19.84 KB
  Понятие свет и цвет неразделимы. Цвет. Цветкак один из важнейших компонентов среды обитания человекав проектной практике организуется в соответствии с конкретными условиями с учетом психофизиологиипсихологии и эстетики.
36199. Эргономика 19.15 KB
  Задача: создание таких условий работы для человека которые бы способствовали сохранению здоровья повышению эффективности труда снижению утомляемости. Эргономические требования это требования которые предъявляются к системе человекмашинасреда в целях оптимизации деятельности человекаоператора с учетом его объективных характеристик и возможностей Факторы определяющие эргономические требования Социальнопсихологические факторы предполагают соответствие конструкции машины и организации раб. Психологические факторы предопределяют...
36200. НОРМАТИВЫ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 24.62 KB
  Строительные нормативные документы и стандарты должны содержать в первую очередь эксплуатационные характеристики строительных изделий и сооружений основанные на требованиях потребителя. Нормативные документы должны не предписывать как проектировать и строить а устанавливать требования к строительной продукции которые должны быть удовлетворены или цели которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и строительства....
36201. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗДАНИЯМ. ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДАНИЕ 28.01 KB
  ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗДАНИЯМ. 81 Здания любого типа должны в максимальной степени удовлетворять: функциональным требованиям техническим требованиям экономическим требованиям архитектурнохудожественным требованиям Требования к функциональной целесообразности Полное соответствие своему назначению. Этому требованию должно подчиняться как объемнопланировочное решение состав и размеры помещений их взаимосвязь так и конструктивное решение конструктивная схема здания...
36202. Стропильные материалы для малоэтажных зданий (свойства, область применения, достоинства и недостатки) 18.58 KB
  Стропильные материалы для малоэтажных зданий 91 свойства область применения достоинства и недостатки. недостатки: требует антисептирования защиты от гниения; внимания к влажности древисины и воздушносухая и влажная могут привести к деформации системы и или частичному и или полному разрушению. недостатки: металл является отличным...
36203. Стропильные материалы для малоэтажных зданий 20.54 KB
  Стропила несущие конструкции скатной кровли. Наслонные стропила: концами опираются на стены здания а средней частью при пролете между опорами более 4. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину перекрываемую наслонными стропилами до 12м а двух опор до 15м. Висячие стропила: опираются только концами на стены здания; шаг таких стропил от 3 до 6.
36204. Конструктивные схемы зданий (схемы зданий каркасных и зданий с несущими стенами) 24.76 KB
  Несмотря на значительные различия существующие между зданиями разног назначения как во внешнем виде так и во внутренней структуре все они состоят из основных взаимосвязных архитектурноконструктивных элементов выполняющих определенные функции. Основные элементы здания разделяются на: Несущие воспринимают основные нагрузки возникающие в здании. К основным элементам здания относятся: фундаменты стены перекрытия отдельные опоры крыша перегородки лестницы окна двери. ФУНДАМЕНТ подземная конструкция основным назначением...
36205. Естественные и искусственные основания зданий (классификация грунтов) 32.5 KB
  Классификация грунтов: Скальные грунты залегают в виде сплошного массива. Эти грунты несжимаемы водоустойчивы и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и надежными основаниями. Менее прочны скальные грунты залегающие в виде трещиноватых слоев образующих подобие сухой кладки. Крупнообломочные грунты это несвязные обломки скальных пород с преобладанием по массе свыше 50 частиц размером более 2мм.
36206. Фундаменты малоэтажных зданий (конструкции, материалы) 188.22 KB
  Фундаменты малоэтажных зданий конструкции материалы Фундамент конструктивный элемент здания воспринимающий нагрузку от наземной части здания и передающий ее на основание. с подушкой3трапецеидальной формы4ступенчатый высота ступени больше или равно 30 см Фундаменты малоэтажных жилых зданий...