45898

Функции менеджмента: планирование, организация

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Функции менеджмента: планирование организация. Планирование это определение будущего желаемого состояния объекта управления то на что направлено управляющие воздействие т. Планирование подготовка сегодня завтрашнему дню.стратегическое планирование высший уровень планирования попытка взглянуть долгосрочный в перспективе основополагающие составляющие фирмы.

Русский

2013-11-18

12.53 KB

1 чел.

46. Функции менеджмента: планирование, организация.

Функции- относительно обособленные конкретные направления управленческой деятельности осуществляемые специальными приемами и способами и позволяющие осуществлять управленческие воздействия.

Планирование - это определение будущего желаемого состояния объекта управления (то на что направлено управляющие воздействие, т.е. коллектив работников) и тех маш мероприятий (действий),  которые необходимо осуществить для перехода из нынешнего состояния в  желаемое, необходимые для этого средство и методы фиктивные в конкретных условиях. В процессе планирования принимаются решения о том, какие должны быть цели и что для этого должны делать сотрудники фирмы.

Планирование- подготовка сегодня завтрашнему дню. Результат планирования является система планов.

План -это документ содержащий ответы на вопросы: что? где? когда? зачем? сколько? кто? и каким образом? План представляет собой сложную социально - экономическую модель будущего состояния фирмы.

 По глубине планирования различают:

1.стратегическое планирование - высший уровень планирования попытка взглянуть долгосрочный в перспективе основополагающие составляющие фирмы. Стратегич. планы - долгосрочные.

2. Средний уровень или среднесрочное планирование включает тактические планы, которые занимают промежуточное положение и является уточнением стратегических планов от 0,5 года до 2-х лет. Данные планы разрабатываются на основе норм и нормативов и содержат конкретные показатели деятельности.

3.  Текущее или оперативно -производственное план-ие включает календарное планирование на короткие промежутки времени.

    Организация - формирование структуры фирмы, то есть ее управления размещения объектов управления, определение их функций и сфер деятельности,взаимосвязей и связей с объектами внешней среды, а также для обеспечения необходимыми для нормативного функционирования ресурсами и фонды. Организация  направлена на создание необходимых условий для достижения поставленных целей. Она обеспечивает упорядочение технической, технологической, экономической, социально - психологической и правовой сторон деятельности фирмы и позволяет определять кто именно должен выполнять каждое конкретное задание из общего количества и какие для этого требуется средства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23236. Традиції і новаторство в культурі 46.5 KB
  Спадкоємність культури це процес передачі культурноісторичного досвіду. Саме в спадкоємності як органічному поєднанні традиції і новаторства реалізується історичність культури її самозбереження й саморозвиток. Традиції існують у всіх формах духовної культури. Завдяки їм розвивається суспільство оскільки молоде покоління не винаходить заново велосипеди а засвоює досягнутий людський досвід культури.
23238. Аристотель, Стагірит 216 KB
  Зі сказаного очевидно що з того де йде мова про предмет необхідно говорити про предмет і ім'я й поняття; так наприклад людина говорить про предмет про окрему людину і про неї звичайно говорить ім'я [людини]: адже окремою людиною називають живу істоту й визначення людини буде визначати окрему людину адже окрема людина є й людина і жива істота. Так біле перебуваючи в тілі як у підметі говорить про предмет адже тіло називається білим але поняття білого ніколи не може означати тіло. Її предмет мислення як цілісне утворення...
23239. Ільєнков, Евальд Васильович 146.5 KB
  І ось учорашній оптиміст стає похмурим нитиком песимістом якого вже ніщо не радує і ніщо не веселить не дивлячись на його паспортну молодість здоровий шлунок і міцні зуби. Якщо ми недвозначно беремо висвітлену таким чином наукову присутність у своє володіння то маємо сказати: Те на що спрямоване наше світовідношення є саме суще і більше ніщо. Те чим керується вся наша установка є саме суще і крім нього ніщо. Те з чим працює дослідження що втручається у світ є саме суще і ніщо понад того.
23240. Сковорода, Григорій Савич 152.5 KB
  Навпаки саме при падінні аристократичних оцінок людської совісті поступово нав'язується весь цей контраст егоїстичного і неегоїстичного цей по моїй термінології стадний інстинкт котрий дістав тоді розповсюдження. Поняття добро він вважає по суті рівним поняттю корисний доцільний так що в думках добро і зло людство ніби то підсумовує і санкціонує саме незабуті і незабутні пізнання про корисне доцільне і шкідливе недоцільне. Добро згідно цієї теорії те що споконвіку виявилося корисним тому воно...
23241. Кримський, Сергій Борисович. ФІЛОСОФІЯ - АВАНТЮРА ДУХУ ЧИ ЛІТУРГІЯ СМИСЛУ 192.5 KB
  Кримський розробляє принципи трансформації знання прийоми інтерпретації принципи узагальненої раціональності та розуміння принципи духовності розвиває неоплатонічну концепцію вилучення архетипових структур буття розуму та культури; виділяє архетипи української культури. ФІЛОСОФІЯ АВАНТЮРА ДУХУ ЧИ ЛІТУРГІЯ СМИСЛУ Видатний мислитель пізньоантичної епохи Плотін стверджуючи прилученність мудрості до центральних зон смислотворчості буття та людини проголошував що філософія є найголовнішим у житті. Вона є єдиним засобом поставити людину...
23242. Фоєрбах, Людвіг. РАГМЕНТИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЄЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ БІОГРАФІЇ 85.5 KB
  Головним завданням своєї філософії Фоєрбах вважав відповідь на питання якою є справжня природа людини як визначити її шлях до щастя Для розкриття природи людини застосовує поняття любові. Подальший прогрес людства Фоєрбах вбачав в утвердженні нової філософії релігії що культивуватиме любов людини до людини як до Бога. Але чи не слід би саму релігію зрозуміти у більш загальному смислі А порозуміння з філософією чи не повинно полягати лише у визнанні та виправданні певних вчень Чи немає якогось іншого виду порозуміння ________ Яке ж...