45898

Функции менеджмента: планирование, организация

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Функции менеджмента: планирование организация. Планирование это определение будущего желаемого состояния объекта управления то на что направлено управляющие воздействие т. Планирование подготовка сегодня завтрашнему дню.стратегическое планирование высший уровень планирования попытка взглянуть долгосрочный в перспективе основополагающие составляющие фирмы.

Русский

2013-11-18

12.53 KB

1 чел.

46. Функции менеджмента: планирование, организация.

Функции- относительно обособленные конкретные направления управленческой деятельности осуществляемые специальными приемами и способами и позволяющие осуществлять управленческие воздействия.

Планирование - это определение будущего желаемого состояния объекта управления (то на что направлено управляющие воздействие, т.е. коллектив работников) и тех маш мероприятий (действий),  которые необходимо осуществить для перехода из нынешнего состояния в  желаемое, необходимые для этого средство и методы фиктивные в конкретных условиях. В процессе планирования принимаются решения о том, какие должны быть цели и что для этого должны делать сотрудники фирмы.

Планирование- подготовка сегодня завтрашнему дню. Результат планирования является система планов.

План -это документ содержащий ответы на вопросы: что? где? когда? зачем? сколько? кто? и каким образом? План представляет собой сложную социально - экономическую модель будущего состояния фирмы.

 По глубине планирования различают:

1.стратегическое планирование - высший уровень планирования попытка взглянуть долгосрочный в перспективе основополагающие составляющие фирмы. Стратегич. планы - долгосрочные.

2. Средний уровень или среднесрочное планирование включает тактические планы, которые занимают промежуточное положение и является уточнением стратегических планов от 0,5 года до 2-х лет. Данные планы разрабатываются на основе норм и нормативов и содержат конкретные показатели деятельности.

3.  Текущее или оперативно -производственное план-ие включает календарное планирование на короткие промежутки времени.

    Организация - формирование структуры фирмы, то есть ее управления размещения объектов управления, определение их функций и сфер деятельности,взаимосвязей и связей с объектами внешней среды, а также для обеспечения необходимыми для нормативного функционирования ресурсами и фонды. Организация  направлена на создание необходимых условий для достижения поставленных целей. Она обеспечивает упорядочение технической, технологической, экономической, социально - психологической и правовой сторон деятельности фирмы и позволяет определять кто именно должен выполнять каждое конкретное задание из общего количества и какие для этого требуется средства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65337. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 237.5 KB
  Успіх перетворень залежить насамперед від професіоналізму державних службовців їх ефективної діяльності на всіх рівнях управління практичного впровадження ними інноваційних форм і методів роботи. Вирішення проблеми можливе за умови системного підходу...
65338. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЛИТТЯ КОРПУСІВ ФЛАНЦЕВОЇ АРМАТУРИ ВИСОКОГО ТИСКУ 7.98 MB
  Метою роботи було розвязання важливої народногосподарської задачі що полягає в створенні в Україні ефективного промислового виробництва високоякісних заготовок корпусів фланцевих засувок для видобутку нафти і природного газу з великих глибин методами електрошлакової технології.
65339. Оптимізація керування рухом судна в штормових умовах 556 KB
  Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці управління судном, погодні умови, як і раніше, залишаються одним з найбільш значущих факторів, що безпосередньо впливають на економічну ефективність та безпеку судноплавства.
65340. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації 8.16 MB
  Аналіз стану питання показує, що одним із перспективних напрямків досліджень є вивчення впливу комбінованої пластичної деформації зі зсувом на формування структури і комплексу механічних властивостей металевих матеріалів.
65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розвязків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки обєднаних в загальний клас структурно неоднорідних обєктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...
65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...
65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.