45899

Функции менеджмента: учет, координация, контроль

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Учет это сбор обработка анализ и хранение информации о фактическом состояние объекта управления и связанных с ним объектов внешней среды. Различают следующие виды учета: статистический это сбор информации осуществляемый государственными органами управления по стандартным формам и в строго определенные строки; бухгалтерский учет это сбор информации обо всех затратах объекта управления; оперативный учет это сбор информации состав и сроки предоставления которой определяется субъектом направлении. Большую важность для обеспечения...

Русский

2013-11-18

12.37 KB

1 чел.

47. Функции менеджмента: учет, координация, контроль.

    Функции- относительно обособленные конкретные направления управленческой деятельности осуществляемые специальными приемами и способами и позволяющие осуществлять управленческие воздействия.

Учет -это сбор, обработка, анализ и хранение информации о фактическом состояние объекта управления и связанных с ним объектов внешней среды. Различают следующие виды учета:

- статистический это сбор информации осуществляемый государственными органами управления по стандартным формам и в строго определенные строки;

- бухгалтерский учет это сбор информации обо всех затратах объекта управления;

- оперативный учет это сбор информации, состав и сроки предоставления которой определяется субъектом направлении.

    Координация -это достижение согласованности в работе подразделений путем установления оптимальных связи между ними. Основное условие успеха деятельности это согласованность действий, которые не должны противоречить друг другу, а дополняли бы друг друга и вели к достижению общей цели. Связи чаще всего называют коммуникации.

   Наиболее распространенные формы использования коммуникации:

- процедура подготовки документов координирующие управленческую деятельность;

- проведение собраний, совещаний, анкетирование, инструктирование и прочие возможности обсуждение проблем;

- установление неформальных связей.

Большую важность для обеспечения эффективного функционирования предприятия имеет организация потоков информации позволяющих координировать деятельность, которая должна быть достаточной, но не избыточной.

  Контроль. В менеджменте контроль эта процедура оценки успешности выполнения намечанных планов и удовлетворения потребностей внутренних и внешних сред.

Контроль -это вид управленческой деятельности, качественное сопоставление фактического состояния объекта  управления с ожидаемым, выявления расхождений и качественная оценка результатов работы.

Различают следующие виды контроля:

- предварительный контроль, осуществляющий до фактического начала работы;

- текущий (промежуточный) в процессе работы;

- заключительный.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23141. Олена Теліга 22 KB
  Олена Теліга належала до кола поетіввісниківців що об'єднувались довкола редагованого критиком та публіцистом Д. Теліга не встигла видати жодної прижиттєвої збірки.
23142. Олена Теліга (1907 — 1942) 36 KB
  Теліга розвивала кращі традиції української літератури передовсім Лесі Українки що не раз зазначала емігрантська критика. Маланюк Олена Теліга О. Теліга у статті Прапори духа пафос якої спрямовувався проти зловживання плакатністю та сірим позитивізмом що не мають нічого спільного з лірикою.
23143. КОСТЕНКО ЛІНА 32.5 KB
  За роман у віршах Маруся Чурай Ліні Костенко присуджено Державну премію імені Т. Костенко . Своєрідним феноменом є жінкипоетеси: Леся Українка Олена Теліга Ліна Костенко. Ліна Костенко.
23144. Мова. Поняття літературної мови та мовної норми 105.5 KB
  Розмовний стиль. Художній стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль.
23145. Провідні мотиви лірики І. Драча 25 KB
  Драча І. Драча характеризується перш за все нетрадиційністю поетичної форми та стилю. Драча неповторною і самобутньою. Драча.
23146. Роман «Третя Рота» 35 KB
  Пушкін дуже високо цінував твори такого жанру. Сосюри письменників лікарів учителів вчених розповідають цікаві епізоди що перетворилися в легенди як поет натхненно читав той чи інший твір який так і залишився неопублікованим і невідомим сучасному читачеві. Тепер же ця легенда став реальністю читач одержує твори які десятиліттями лежали в архівах і не були доступними навіть найвужчому колу дослідників. Павло Тичина даруючи авторові Червоної зими видання Вибрані твори 1957 у трьох томах на першій книзі зробив такий напис:...
23147. Український князь бє чолом рiднiй Українi (Євген Маланюк) 28 KB
  До самої смертi вiн прожив у НьюЙорку працюючи в iнженерному бюро. Малоросiйству вiн протиставляє мазепинство : опертя на прикладi гетьмана Iвана Мазепи на власнi сили церкву культуру. Найважливiшим етапом подолання цiєї хвороби Україною вiн вважає набуття державностi незалежностi нашого краю. 1923 року вiн ще повен надiй на революцiйне звiльнення своєї батькiвщини: Несамовитим криком крови Роздерлися твої уста: сурмиш у рупор пурпуровий Вагiтна бурями повстань .
23148. Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської “Людина” і “Царівна” 121 KB
  ЖIНОЧИЙ IДЕАЛ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ЗА ПОВIСТЯМИ ЛЮДИНА I ЦАРIВНА 4. АВТОРСЬКА ПОЗИЦIЯ У ПОВIСТI ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ЛЮДИНА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Тема даної курсової роботи €œФеміністична проблематика повістей О. В €œЛюдині€ а ще більше в €œЦарівні€ особисте щастя героїнь Кобилянської більшою чи меншою мірою вже пов'язується з соціальними проблемами активною позицією людини в житті з необхідністю боротися з обставинами що сковують розвиток її духовних сил. Завдяки новаторству співзвучності прогресивним тенденціям...
23149. Феномен доби (сходження на голгофу слави) 183 KB
  Гріх казати: Тичинині попередники не були самі нездари. Так що сила яку Тичинині попередники витрачали на самоконсервування примножила його художні потенції. Для молодого Тичини навіть автора Соняшних кларнетів цей початковий період революції був своєрідною самопроекцією на широкий екран українського степу. Так як у Рільке: я водночас дитя хлопчак мужчина у Тичини та сама єдність стиснутість тривалості найлаконічніший образ людського життярадіння тільки не в індивідуальному вертикальному а в усезагальному індивідуальному через...