45899

Функции менеджмента: учет, координация, контроль

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Учет это сбор обработка анализ и хранение информации о фактическом состояние объекта управления и связанных с ним объектов внешней среды. Различают следующие виды учета: статистический это сбор информации осуществляемый государственными органами управления по стандартным формам и в строго определенные строки; бухгалтерский учет это сбор информации обо всех затратах объекта управления; оперативный учет это сбор информации состав и сроки предоставления которой определяется субъектом направлении. Большую важность для обеспечения...

Русский

2013-11-18

12.37 KB

1 чел.

47. Функции менеджмента: учет, координация, контроль.

    Функции- относительно обособленные конкретные направления управленческой деятельности осуществляемые специальными приемами и способами и позволяющие осуществлять управленческие воздействия.

Учет -это сбор, обработка, анализ и хранение информации о фактическом состояние объекта управления и связанных с ним объектов внешней среды. Различают следующие виды учета:

- статистический это сбор информации осуществляемый государственными органами управления по стандартным формам и в строго определенные строки;

- бухгалтерский учет это сбор информации обо всех затратах объекта управления;

- оперативный учет это сбор информации, состав и сроки предоставления которой определяется субъектом направлении.

    Координация -это достижение согласованности в работе подразделений путем установления оптимальных связи между ними. Основное условие успеха деятельности это согласованность действий, которые не должны противоречить друг другу, а дополняли бы друг друга и вели к достижению общей цели. Связи чаще всего называют коммуникации.

   Наиболее распространенные формы использования коммуникации:

- процедура подготовки документов координирующие управленческую деятельность;

- проведение собраний, совещаний, анкетирование, инструктирование и прочие возможности обсуждение проблем;

- установление неформальных связей.

Большую важность для обеспечения эффективного функционирования предприятия имеет организация потоков информации позволяющих координировать деятельность, которая должна быть достаточной, но не избыточной.

  Контроль. В менеджменте контроль эта процедура оценки успешности выполнения намечанных планов и удовлетворения потребностей внутренних и внешних сред.

Контроль -это вид управленческой деятельности, качественное сопоставление фактического состояния объекта  управления с ожидаемым, выявления расхождений и качественная оценка результатов работы.

Различают следующие виды контроля:

- предварительный контроль, осуществляющий до фактического начала работы;

- текущий (промежуточный) в процессе работы;

- заключительный.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53395. ІНДУКЦІЯ – МЕТОД ПІЗНАННЯ ІСТИНИ 59 KB
  Як виховати цілісне мислення як сформувати ставлення до математики як до цілісної системи яка забезпечує світопізнання розвиток інтелекту показати практичне застосування логічних методів для встановлення істини у житті людини Покажемо це на прикладі вивчення теми “Індукціяâ€. У перекладі з латинської термін “індукція†означає â€œнаведенняâ€. Розрізняють кілька видів індуктивних міркувань: міркування за схемою “повна індукція†та міркування за схемою “неповна індукціяâ€. Це індукція шляхом переліку популярна індукція та...
53396. На шляху до сучасності: утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу 91.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати узагальнити та конкретизувати знання та уявлення учнів про розвиток провідних держав світу в 2 половині ХІХ ст. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань умінь і навичок. Після цього уроку учні зможуть: Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства у провідних державах Європи та...
53397. Використання інформаційних технологій на уроках математики 1.49 MB
  Застосування компютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним яскравим насиченим наповнюючи його зміст знаннями з інших наочних областей що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань. Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена наступними факторами: 1 різноманітність форм представлення інформації; 2 висока степінь наочності; 3 можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів; 4 звільнення від рутинної роботи...
53398. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації 1.56 MB
  Сьогодні на уроці продовжим вивчати сільське господарство, характеристику тваринництва, узагальнемо спеціалізацію сільського господарства, ознайомимось і оцінемо проблеми і перспективи розвитку сільського господарства, завершимо виконання практичної роботи №9, використовуючи знання з інформатики.
53399. Алгоритм 434 KB
  В цей час решта членів команд задіяні в перехресному опитуванні: задають один одному по 3 теоретичних питання за темою, які готували дома заздалегідь, причому, задають питання та дають відповіді різні члени команди. Оцінює команди журі, до складу якого входять 2 найбільш підготовлених студента (1 бал за кожну правильну відповідь). Вони ж здійснюють контроль часу.
53400. Засоби масової інформації 66 KB
  Good afternoon boys and girls. I’m very glad to see you. We are also pleased to see our guests today and we’ll try to make our lesson useful and interesting. Today we are having our last lesson on Mass Media and our aim is to generalize our knowledge on this question and to get to know something new concerning mass media.
53401. Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами 607.5 KB
  Актуальність теми : при роботі з великими об’ємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму.Навчальні цілі заняття : знати правила створення формул в Excel математичні функції СЧЕТЕСЛИ ЧСТРОК ЕСЛИ ІІ рівень абстракції; Оволодіти навичками заповнення електронних таблиць ручним та автоматичним типом вводу даних навчитися проводити розрахунки за...
53402. Інтелектуальне інформ –кафе 525 KB
  Мета: в ігровій формі дати можливість старшокласникам проявити свої розумові та творчі здібності; повторити й закріпити основний матеріал у нестандартній формі; розширити знання про звязки інформатики з іншими предметами; сприяти інтелектуальному та духовному розвитку особистості; розвивати стійкий інтерес до інформатики; формувати творчу особистість; формувати...
53403. Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису 69 KB
  Мета уроку Навчальна: Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості навчити вводити та редагувати текст засобами текстового процесора створювати документи за певною структурою засвоїти правила введення тесту навчитись проводити перевірку правопису. Тип уроку Урок засвоєння нових знань формування умінь та навичок Обладнання Комп’ютери підключені до локальної мережі текстовий процесор Microsoft Word текстовий документ до уроку UROK. Повідомлення теми та плану роботи на уроці мети та завдань...