45901

Структуры форм организации производства

Доклад

Производство и промышленные технологии

Структуры форм организации производства. Основные формы организации производства образуются структурными построениями в произв. Форма организации производства это определение сочетание во времени и в пространстве элементов производственного процесса при наличие устойчивых связей между ними. Временную структуру форм организации производства которая определяется составом и порядком взаимодействия элементов производственного процесса во времени.

Русский

2013-11-18

12.16 KB

1 чел.

49. Структуры форм организации производства.

Основные формы организации производства образуются структурными построениями в произв. процессах во времени и пространстве.

Форма организации производства- это определение сочетание во времени и в пространстве элементов производственного процесса при наличие устойчивых связей между ними. Различают:

1. Временную структуру форм организации производства, которая определяется составом и порядком взаимодействия элементов производственного процесса во времени. По виду временной структуры различают форм организации производства с последовательной, параллельно-последовательной и параллельной передачей предметов труда.

2. Пространственная структура форм организации производства определяется количеством технологического оборудования подразделения, его расположением по отношению к направлению предметов труда в пространстве.

В зависимости от количества технологического оборудования различают: однозвенную и многозвенную системы производства с соответствующими пространственными структурами. Однозвенной системе соответствует структура обособленного рабочего времени, а многозвенной цеховые, линейные, ячеистые структуры.

- цеховая пространственная структура характеризуется созданием участка в рамках которых оборудование располагается параллельно потоку заготовок, что обуславливает их специализацию по признаку технологической однородности. При такой структуре поступающая на участок партия деталей передает на одно из свободных рабочих мест,где  обрабатывается, а затем передается на другой участок.

- линейная пространственная структура, при которой рабочие места и подразделение участка располагаются по ходу производственного процесса изготовления деталей последовательно. Такая структура соотв. средне, крупносерийному производству, массовому это так называемая предметная структура.

- ячеистая пространственная структура является комбинированной и объединяет признаки первых двух соответствующие среднесерийному производству.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62813. Путешествие в страну математики 22.14 KB
  Цель: Развивать познавательные способности детей, расширять кругозор. Воспитывать любовь к математике. Оборудование: жетончики, жетончики с улыбочками, презентация.
62815. Технологія створення банку ідей і пропозицій 20.14 KB
  Мета: засвоєння знань про сутність творчості зміст та технологію створення банку ідей; формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних об’єктів проектування. Повідомлення теми мети завдань уроку Учитель записує на дошці тему уроку...
62816. Що можна робити з інформацією. Робота з графічним редактором Paint 56.44 KB
  Мета уроку: закріпити поняття інформація, з’ясувати, якою буває інформація; ознайомити учнів з тим, як людина сприймає інформацію; навчити використовувати палітру кольорів, панель інструментів програми Раіnt, встановлювати основний колір та колір фону,
62817. Багатогранний образ жінки-матері в Шевченкових поемах “Катерина”, “Наймичка”, “Марія” 27.26 KB
  Розвивальна: розвивати аналітико-синтетичне мислення і мовленнєву культуру учнів; виховна: виховувати шанобливе ставлення до жінки, матері; почуття доброти, милосердя, совісті. Обладнання: портрет Т. Шевченка, репродукції картин Касіяна до творів...
62818. Проза 1960-1990рр. XX ст. Історична романістика (Ю. Мушкетик, П. Загребельний, В. Шевчук). «Химерна проза» ( В. Шевчук). Еміграційна література (В. Барка, «Жовтий князь») 25.95 KB
  Це були роки великих збурень і духовних пошуків спричинених лібералізацією що вилилось у нестримне оновлення мистецтва авангардизм у літературі живописі скульптМолоде покоління письменників почало орієнтуватися не на сучасних їм класиків соціалістичного реалізму...
62819. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на суму двох добутків 16.93 KB
  Чи можемо ми дізнатися скільки тканини було у двох сувоях разом Якою дією Чи зможемо дізнатися скільки всього було тканини в майстерні Як про це дізнатися Скільки метрів тканини витрачали на одну занавіску...
62820. Урок РЗМ. Про себе та про інших 21.81 KB
  Мета: ознайомити учнів з поняттям «біографія», «автобіографія»; вчити заповнювати анкету даних про себе, складати автобіографію; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, діловий стиль...