45902

Виды и типы производственных структур

Доклад

Производство и промышленные технологии

однородности участок сверлильных карусельных фрезерныхтокарных Преимущества: обеспечивается максимальная загрузка оборудованиякоэффициент загрузки оборудования Кзн стремится к 1 085095 способствует более полному использованию материала облегчает руководству и маниврированию рабочими способствует применению прогрессивных технологических процессов Недостатки: частичная ответственность за качество и сроки выполнения работы усложнение процессов планирования и регулирования производства нерациональные маршруты ...

Русский

2013-11-18

13.28 KB

3 чел.

50. Виды и типы производственных структур.

В зависимости от форм специализации основных цехов различают 3 вида произв-х структур:

1. Технологическая производственная структура. Подразделяется специализация на выполнение определенной части технологического процесса, и строятся по принципу техн. однородности (участок сверлильных, карусельных, фрезерных,токарных)

Преимущества:

- обеспечивается максимальная загрузка оборудования,коэффициент загрузки оборудования Кзн стремится к 1 (0,85-0,95)

- способствует более полному использованию материала

- облегчает руководству и маниврированию рабочими

- способствует применению прогрессивных технологических процессов

Недостатки:

- частичная ответственность за качество и сроки выполнения работы

- усложнение процессов планирования и регулирования производства

- нерациональные маршруты

- значительные потери времени на переналадку оборудования и подготовку производства

- увеличение длительности производственного цикла

   Технологическая производственная структура используется в условиях единичного и мелкосерийного производства, которые выпускают разнообразную и не устойчивую номенклатура изделий.

2. предметная, при которой основные подразделения производства специализируются на изготовление какого - либо изделия, группы однородных изделий, либо частей изделий с применение разнообразных технологических процессов и операций.

В подразделениях с такой структурой в основном осуществляется замкнутый цикл производства, их называют предметно замкнутой.

Приимущества:

- полная ответственность подразделения за качеством и сроки производства

- расположение оборудования по ходу технологического производства

- упращение планирования и регулирования

- сокращение длительности производственного цикла

Недостатки:

- неполная загрузка оборудования

- необходимость полного комплекта оборудования

- сложность руководство и маневрирование людей

Предметная форма специализации и предметная производственная структура в основном характерны для условий крупносерийного и массового производства.

3. смешанная производственная структура (предметно - технологическая). Такая структура характеризуется наличием подразделений организованных, как по технологическому, так и по предметному признаку. В основном используется в серийном производстве.

   В зависимости от подразделения, которое берется в основу построения производственной структуры, может быть след. типа:

1. цеховая структура - при такой структуре основным производством подразделения является цех

2. бесцеховые структуры, при которых самым крупным производством подразделения является производственный участок. Такие структуры реализуются на небольших предприятиях с простыми процессами производства. Используется  на обрабатывающих предприятиях, численность персонала где не достигает 500 человек.

3. Корпусная –используется на крупных предприятиях, на которых хар-ны разные производства, состоящие из нескольких однородных цехов, для которых создаются производственные подразделения-корпуса.

4. Комбинатская- на предприятиях с многостадийными ПП, которые хар-ся последовательной переработкой сырья, в рамках которых создаются подразделения, объединяющие опред. часть ПП, в которых изготавливается законченная часть готового продукта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65431. Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві 190.5 KB
  Актуальність полягає у систематизації поповненні та висвітленні історичного досвіду з механізації подрібнення кормів який був би корисним для розвитку тваринницької галузі аграрного виробництва в майбутньому.
65432. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки як основа ресурсного забезпечення планування розвитку міста 362 KB
  Проблема місцевих бюджетів до цього дня залишається відкритою відсутня чітка стратегія підвищення якості регіонального фінансового менеджменту не створений механізм підвищення взаємної відповідальності окремих ланок бюджетної системи і звичайно ж не враховуються регіональні особливості.
65433. ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ 167 KB
  Аналіз сучасної професійної підготовки вчителя музики дав змогу виявити ряд суперечностей: між традиційним змістом мистецької освіти та потребами часу учні значну кількість інформації у т. музичної одержують з медіапростору...
65434. МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТАХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 348 KB
  Ситуація при транспортуванні ОМ ускладнюється можливістю зміни маси або коефіцієнту поверхневого тертя ОМ під впливом внутрішніх або зовнішніх факторів що потребує своєчасної корекції величини стискального зусилля з забезпеченням мінімального проковзування ОМ в захватному пристрої ЗП комплексу.
65435. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ПІНОБЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ЗАЛІЗА 234.5 KB
  Метою досліджень є одержання пінобетону з високою міцністю при стиску і зниженими усадкою та проникністю шляхом удосконалювання його структури складу властивостей і параметрів виробництва за рахунок застосування комплексної добавки що складається із поліспирту та речовини що містить залізо.
65436. БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 828 KB
  Ринкова економіка розширила горизонти здійснення валютних та експортноімпортних операцій які в якісно нових економічних реаліях набувають особливої вагомості та виняткового значення не лише на макро а й на мікрорівні.
65437. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 548.5 KB
  Участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Загальновідомо, що вона є одним з найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції.
65438. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 361 KB
  Проблема удосконалення технікотактичної підготовки фехтувальників на сучасному етапі вивчалася багатьма авторами й по даному питанню накопичений достатньо великий обсяг інформації. Турецький 1983 запропоновані програми техніко тактичного удосконалення...
65439. Закономірності гідромеханічних процесів утилізації твердих відходів содового виробництва 4.99 MB
  Вирішенням проблеми позбавлення шкідливої дії відходів содових виробництв може стати їх накопичування у підземних порожнинах які утворюються в процесі вилуговування солі у відпрацьованих розсільних свердловинах.