45907

Методы организации производства. Факторы, влияющие на выбор методов организации производства

Доклад

Производство и промышленные технологии

Методы организации производства это совокупность приемов и операций изготовления продукции выполняемых при определенном сочетание элементов производственного процесса. номенклатура выпускаемой продукции 2. периодичность выпуска продукции 4. трудоемкость изготовления продукции 5.

Русский

2013-11-18

12.36 KB

9 чел.

55. Методы организации производства. Факторы, влияющие на выбор методов организации производства.

Методы организации производства это совокупность приемов и операций изготовления продукции выполняемых при определенном сочетание элементов производственного процесса. Различают следующие методы:

1. единичный это метод при котором единичных экземплярах изготавливается ограниченная номенклатура изделий повторяется, либо не повторяется через значительные интервалы времени. Используется при единичном производстве.

2. партионный это метод, при котором периодически изготавливаются относительно ограниченная номенклатура изделий количественных определенных партиями выпуска (запуска) или передаточными партиями. Используется в серийном производстве.

3. поточный это метод основанный на ритмичном повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций выполняемых на специализированных рабочих местах расположенных по ходу технологического процесса. Используется в массовом и крупносерийном производстве.

Факторы влияющие на выбор метода организации производств:

1. номенклатура выпускаемой продукции

2. масштабы выпуска

3. периодичность выпуска продукции

4. трудоемкость изготовления продукции

5. характер технологической обработки

Под методом  организации производства понимается способ осуществления производственного процесса во времени и в пространстве, а также совокупность средств и приемов его реализации.

Организация производственного процесса во времени определяется особенностями продукции и технологии ее изготовления. Выделяют: дискретную (делимую) продукцию,  выпуски который в производственном процессе прерывны;  неделимую продукцию получить, которую возможно в результате непрерывных произв-х процессах. Для осуществления непрерывных производственных процессов рабочее места (позиции) располагаются по ходу технологического процесса изготовления продукции. Подобный метод организации производства называется поточным. Все остальные методы относятся к непоточным.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69687. КОЛІР ФОНУ І ТЕКСТУ 95.5 KB
  Колір фону і тексту може задаватись шістнадцятковими значеннями RRGGBB (Red, Green, Blue) червоного, зеленого і синього кольорів відповідно або позначеннями кольорів англійською мовою. Яскравість кожної складової вимірюється цілим числом, яке у десятковій системі числення...
69688. ОПЕРАТОР ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (===) 28 KB
  Іноді звичайний оператор порівняння == працює не зовсім коректно, точніше не так, як нам хочеться, в деяких ситуаціях навіть виходять міні-анекдоти. Розглянемо наступний приклад...
69689. СПИСКИ 46 KB
  За замовчуванням елементи впорядкованого списку нумеруються цілими числами починаючи з. До тега нумерованого списку існує атрибут TYPE. Встановлюючи TYPE рівним можна змінити схему нумерації на великі літери, малі літери, великі або малі римські цифри відповідно.
69690. ФРЕЙМИ 87.5 KB
  Мета: опанувати технологію представлення інформації у документі з використанням фреймів. Фрейми (Frames - кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини.
69691. Параметри за умовчанням 61 KB
  Функції повинні повертати значення різних типів залежно від набору параметрів. Що ж до другої причини то в З у С можна перенавантажувати функції взагалі неможливо змінити тип значення що повертається. Параметри за умовчанням описуються так...
69692. Локальні і глобальні змінні 53.5 KB
  Локальні змінні доступні тільки у функції а глобальні доступні у всій програмі. Локальні і глобальні змінні Змінні i і g глобальні вони доступні у всій програмі. Для передачі глобальних змінних у функцію використовується інструкція...
69693. Рекурсія 23 KB
  Механізм рекурсії одночасно дуже корисний, але і дуже небезпечний. При створенні рекурсивних функцій потрібно бути особливо уважним, щоб уникнути зациклення. Наступна функція викличе зациклення...
69694. Принцип роботи механізму Cookies 141.5 KB
  Чому небезпечно зберігати пароль в Cookies Отримавши від сервера Cookie-змінну браузер зберігає її на диску у відкритому вигляді тобто не кодуючи її. Крім того в деяких браузерах Cookies взагалі зберігаються в звичайному текстовому файлі а деякі навіть дозволяють проглянути їх.
69695. ТАБЛИЦІ 462.5 KB
  Мета: навчитись представляти інформацію у HTML-документі у вигляді таблиць. Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі. Основним структурним елементом таблиці є комірка, яка містить елемент даних таблиці або заголовок стовпчика даних.