45909

Характеристики партионного производства

Доклад

Производство и промышленные технологии

Партионный способ организации производственных процессов ПП имеет следующие особенности: А предметы труда и изделия изготавливаются периодически повторяющимися партиями определенного размера; Б размер партии предметов труда определяется с учетом конкретных производственных условий; В разрабатывается специальный порядок запуска предметов труда в производство; Г имеется незавершенное производство; Д используется в условиях среднесерийного производства. Партионное производство характеризуется следующими параметрами: 1 размер партии...

Русский

2013-11-18

14.14 KB

0 чел.

  1.  Характеристики партионного производства.

Партионный способ организации производственных процессов ( ПП ) имеет следующие особенности:

А) предметы труда и изделия изготавливаются периодически повторяющимися партиями определенного размера;

Б) размер партии предметов труда определяется с учетом конкретных производственных условий;

В) разрабатывается специальный порядок запуска предметов труда в производство;

Г) имеется незавершенное производство;

Д) используется в условиях среднесерийного производства.

Партионное производство характеризуется следующими параметрами:

1) размер партии предметов труда, оптимальный размер партии предметов труда обеспечивает минимализацию затрат времени и средств на подготовительные и заключительные операции и сокращение объемов незавершенного производства.

Оптимальный размер партии ипределяется по формуле

N – количество предметов труда данного наименования изготавливаемых в течении планового периода.

Зпз – затраты на ПЗ операции на одну партию предметов труда ( руб. )

С – себестоимость еденицы продукции ( руб. )

2) периодичность запуска, выпуска предметов труда в обработку;

3) заделы бывают : цикловые  – это партии предметов труда, которые находятся в процессе обработки;  складские – это партии предметов труда, которые уже прошли обработку на предыдущих стадиях ТП и ожидают обработки на последующих.

Они состоят из оборотных заделов и страховых. Оборотные заделы возникают, если различаются размеры партии или периодичность запуска, выпуска на отдельных стадиях ТП. Страховые создаются для компенсации в случае перебоев.

          Важнейшей проблемой непоточного метода организации производства является определение последовательности выполнения заказа и отдельных операций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2349. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 класи 44.9 MB
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Національно-визвольна війна та відродження Української держави. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття. Культура України другої половині ХІХ століття.
2350. Усі уроки до курсу Всесвітня історія 9 клас 1.04 MB
  Вікторіанська Британія. Велика Французька революція кінця ХVIII ст. Франція під владою Наполеона. Модернізація Японії. Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Завершення територіального поділу світу. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
2351. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях 33.5 KB
  Мета: показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX ст., довести, що російський царизм намагався зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні, ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі України.
2352. Початок промислової революції 59 KB
  Мета: дослідити занепад кріпосницьких та зародження ринкових вілносин в Україні в першій половині XIX ст., ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в промисловості, торгівлі.
2353. Повсякденне життя українців у селі та місті. 19.07 KB
  Мета: сформувати в учнів уявлення про повсякденне життя українських селян та міщан у першій половині XIX ст. Розпорядок робочого дня українських селян.
2354. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи 41 KB
  Мета: проаналізувати причини розгортання селянського руху, розкрити хід і наслідки соціальної боротьби в Україні в першій половині XIX ст., довести, що колонізаторська політика Російської та Австрійської імперій на українських землях призвела до посилення національного та соціального гніту, з’ясувати форми й характер протесту українського населення.
2355. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. 38 KB
  Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно-політичному русі України першої половини XIX ст., діяльністю першої української політичної нелегальної організації – Кирило-Мефодіївське братство, проаналізувати діяльність Т.Г. Шевченка, як суспільно-політичного діяча та його участь у братстві; проаналізувати програмні документи братства, розкрити значення діяльності кирило-мефодіївців у розвитку українського національного руху.
2356. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії 42 KB
  Мета: з’ясувати причини розгортання революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях; показати роль Головної руської ради в розгортанні українського національно-визвольного руху.
2357. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції в Австрійській імперії 53 KB
  Мета: з’ясувати досягнення української національної революції 1848-1849 рр. у Галичині, довести, що Україна як складова європейської цивілізації не стояла осторонь проблем, які в середині XIX ст. вирішувала Європа.