45913

Организация поточного производства. Характеристики и условия перехода к поточной форме организации производства

Доклад

Производство и промышленные технологии

Значительный объем выпуска однотипных изделий для чего стремятся максимально унифицировать конструкцию выпускаемых изделий; 2.отработка конструкций изделий с точки зрения групповых поточных технологий. Поточные линии могут быть ограничены пределами участка а могут распространятся и на несколько участков например: сборочные конвейеры носят характер общезаводского сквозного потока когда все производственные операции начинают с поступления материала и сырья в обработку до сдачи готовых изделий на склад выполняются в рамках...

Русский

2013-11-18

13.21 KB

0 чел.

61.Организация поточного производства. Характеристики и условия перехода к поточной форме организации производства.

Условия для перехода на поточное производство:

1.значительный объем выпуска однотипных изделий для чего стремятся максимально унифицировать конструкцию выпускаемых изделий;

2.углубление специализации рабочих мест подразделений и производств, предприятий;

3.отработка конструкций изделий с точки зрения групповых поточных технологий.

       Поточные линии могут быть ограничены пределами участка,  а могут распространятся и на несколько участков, например: сборочные конвейеры, носят характер общезаводского сквозного потока, когда все производственные операции начинают с поступления материала и сырья в обработку до сдачи готовых изделий на склад выполняются в рамках поточных линий.

 Повышение производительности труда в рамках поточных линий достигается за счет:

1)снижения трудоемкости операций, за счет использования передовой техники, высокопроизводительного оборудования ( агрегатные старки, промышленные роботы, станки автоматы);

2)сокращение потерь времени в процессе производства благодаря механизации в сочетании с автоматизаций операций, как основных так и вспомогательных, отсутствию частых переналадок оборудования, а так же равномерному питанию рабочих мест;

3)применение параллельного или параллельно-последовательного видов движения предметов труда.

    Высшей формой организацией поточного производства является автоматические поточные линии – это совокупность оборудования, которая в последовательности осуществления операций ТП автоматически выполняет все операции по изготовлению изделий.

Оборудование объединяется общими для всей линии механизмами и устройствами управления; автоматическими, транспортными, загрузочно-разгрузочными устройствами. Функции персонала сводятся только к наблюдению за работой оборудования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84858. Позначення м’якості приголосних перед О знаком м’якшення (Ь). Перенос слів із Ь 68.5 KB
  Мета. Виробляти в учнів навички літературної вимови і правильного написання слів із м’якими приголосними звуками, які пом’якшує знак м’якшення; вчити позначати м’якість приголосних перед o та переносити слова зі знаком м’якшення; розвивати усне й писемне мовлення учнів...
84859. Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів 44 KB
  Ознайомити учнів з лексичним значенням слів, які відповідають на питання який?, яка?, які? Формувати вміння ставити питання до слів; впізнавати предмет за його ознаками; засвоювати правопис нових слів; розвивати мовлення; виховувати любов до рідної мови.
84860. Письмовий твір на основі власних спостережень «Перші кроки весни» 42.5 KB
  Мета: Вчити дітей спостерігати за змінами в природі навесні, встановлювати причинно – наслідкові залежності між явищами живої і неживої природи, писати зв’язні висловлювання. озвивати вміння викладати свої думки, збагачувати словниковий запас учнів.
84861. Текст-опис весняної квітки 154 KB
  Мета: вчити учнів самостійно складати текст-опис за поданими запитаннями, малюнком та власними спостереженнями; збагачувати словниковий запас; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, мислення; виховувати бережне ставлення до природи.
84862. Закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів 145 KB
  Повторити і поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів. Удосконалювати вміння розпізнавати їх серед інших слів, будувати з ними речення. Закріплювати навички написання слів з великої літери. Розширювати словниковий запас учнів, розвивати творчу уяву, навички діалогічного і монологічного мовлення.
84863. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначення сполучення йо 395.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про букви я ю є ї; зосередити увагу на випадках коли вони позначають два звуки; вчити учнів на слух розрізняти слова в яких букви я ю є ї позначають два звуки; спостерігати за позначенням буквосполучення йо вчити правильно переносити слова з цим буквосполученням...
84864. Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення 59.5 KB
  Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про речення; закріпити навички правильного інтонування речень та вміння перебудовувати речення одного виду в речення іншого виду за метою висловлювання; формувати вміння переключатися з одного виду роботи на інший засередженно слухати вчителя...
84865. Слова, які означають назви предметів. Складання речень 59.5 KB
  Мета: ознайомити дітей зі словами, які означають назви предметів, розширити й поглибити знання учнів про слова – назви предметів, вчити розпізнавати ці слова у мовленні, складати з ними речення; розвивати вміння групувати слова, класифікувати предмети.
84866. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки 47.5 KB
  Мета: Вчити вмінню розпізнавати наголошені і ненаголошені склади. Закріпити вміння учнів ділити слова на склади. Оголошення теми уроку Ми з вами сьогодні на уроці будемо вчитися виділяти наголошені і ненаголошені звуки та склади в словах а також повправляємось у визначенні наголосу слів.