45915

Методы планирования потребности в инструменте и технологической оснастке

Доклад

Производство и промышленные технологии

Планирование инструмента оснастки потребного для изготовления производственной программы т. расходного фонда инструмента может быть осуществлено несколькими способами: 1укрупненным методом или статическим: на основе отчетных документов содержащих данные о расходе инструмента за предыдущий период составляются расходные нормативы по которым определяется потребность на следующий период. Определение потребности по каждому виду оснастки инструмента производится путем расчета. для режущего инструмента NH объем выпуска изделий...

Русский

2013-11-18

14.69 KB

13 чел.

  1.  Методы  планирования потребности в инструменте и технологической оснастке.

Планирование инструмента ( оснастки ) потребного для изготовления производственной программы, т.е. расходного фонда инструмента может быть осуществлено несколькими способами:

1)укрупненным методом или статическим: на основе отчетных документов содержащих данные о расходе инструмента за предыдущий период составляются расходные нормативы, по которым определяется потребность на следующий период.

Такой способ определения расходного фонда применим в случаях установившейся номенклатуры выпускаемой продукции;

2)планирование потребности по картам типового оснащения рабочих мест. Данный метод используется в условиях мелкосерийного и единичного производства с переменной номенклатурой продукции;

3)метод прямого расчета – наиболее точный ( используется для условий крупносерийного и массового производства ). Определение потребности по каждому виду оснастки ( инструмента) производится путем расчета.

для режущего инструмента

NH – объем выпуска изделий, обработанных данным инструментом (шт.)

tм – машинное время обработки единицы продукции

Тс – период стойкости инструмента ( мин)

Ln – длина режущей части инструмента

l – величина стачиваемого слоя за каждую переточку

du – процент преждевременных поломок инструмента для: (резцов – 5-10%; фрезы – 8-12%; сверла – 5-10%; зенкеры – 5-12%; метчики – 10-15%; долбяки – 10-15% )

в условиях массового производства норма расхода инструмента устанавливается на операцию  изделия исходя из показателя машинного времени и времени износа инструмента. Определяется по формуле :  

tм – машинное время

i – количество одновременно работающих инструментов ( шт )

Тизн – время износа инструмента (час)

Ксц – коэффициент случайной убыим инструмента

Ксц=0,01-0,03 (1-3%)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80558. Непрямі податки, податки і платежі за майно і ресурси підприємств 239.5 KB
  Акцизний збір — це непрямий податок, що встановлюється на підакцизні товари та включається в їхню ціну. Акцизний збір (далі – АЗ) – специфічний акциз, що застосовується для обмеженої кількості товарів, які називаються підакцизними.
80559. Місцеві податки і збори. Спрощена система оподаткування 160 KB
  Особливості їх стягнення і впливу на фінансовогосподарську діяльність субєктів господарювання полягають у такому: Місцеві податки і збори включають до складу валових витрат що вираховуються зі скоригованого валового доходу а отже зменшують суму оподатковуваного прибутку. Місцеві податки і збори субєкти господарювання відносятьна собівартість продукції робіт послуг що впливає на формування бухгалтерського прибутку. Платниками цього податку є субєкти підприємницької діяльності їхні філії відділення представництва постійні...
80560. Визначення потреби в оборотних коштах 42.5 KB
  Нормування незавершеного виробництва і готової продукції. Аналогічно нормується запас палива за видами на виробничі і невиробничі цілі норматив на тару з урахуванням часу виготовлення або транспортування прошивки та інших стадій підготовки до запакування продукції. Усі витрати на початі але незавершені вироби у цехах майстернях інших виробничих приміщеннях після видачі зі складу матеріалів до моменту передачі продукції на склад визначаються вартістю незавершеного виробництва. Нароматив незавершеного виробинцтва залежить від: обсягу і...
80561. Використання і контроль обігового капіталу 72 KB
  Ефективність використання оборотного капітал може бути досягнення шляхом прискорення їх обертання. Шляхи прискорення обігу оборотних активів для вивільнення оборотних коштів
80562. Банківське кредитування підприємств 165.5 KB
  Слово «кредит» походить від латинського, що означає борг, позика. В сучасному понятті кредит - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.
80563. Небанківське і міжнародне кредитування підприємств 280 KB
  Комерційний кредит — це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу. Основна мета комерційного кредиту — прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.
80564. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 104 KB
  Згідно закону України Про інвестиційну діяльність інвестиції усі види майнових та інтелектуальних цінностей що вкладаються в обєкти підприємницької та фінансової діяльності в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. інвестиції це вкладення капіталу в обєкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у майбутньому. Інвестиції розрізняють за видами. Фінансові інвестиції це активи які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків дивідендів зростання вартості...
80565. Оцінка ефективності інвестицій 180 KB
  Ефективність дохідність довготермінових облігацій може бути виміряна у вигляді: купонної дохідності норма відсотка облігації; ставки розміщення річної ставки складних відсотків. Ставка розміщення найбільш точно характеризує реальну фінансову ефективність облігації враховуючи всі види доходів від неї. Отже завдання вимірювання фінансової ефективності облігації зводиться до обчислення ставки розміщення у вигляді річної ставки складних відсотків. Нарахування відсотків за цією ставкою на ціну придбання облігації яка може відрізнятись від...
80566. Особливості фінансів малого бізнесу 232 KB
  Малий бізнес є найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації га усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.