45915

Методы планирования потребности в инструменте и технологической оснастке

Доклад

Производство и промышленные технологии

Планирование инструмента оснастки потребного для изготовления производственной программы т. расходного фонда инструмента может быть осуществлено несколькими способами: 1укрупненным методом или статическим: на основе отчетных документов содержащих данные о расходе инструмента за предыдущий период составляются расходные нормативы по которым определяется потребность на следующий период. Определение потребности по каждому виду оснастки инструмента производится путем расчета. для режущего инструмента NH – объем выпуска изделий...

Русский

2013-11-18

14.69 KB

11 чел.

  1.  Методы  планирования потребности в инструменте и технологической оснастке.

Планирование инструмента ( оснастки ) потребного для изготовления производственной программы, т.е. расходного фонда инструмента может быть осуществлено несколькими способами:

1)укрупненным методом или статическим: на основе отчетных документов содержащих данные о расходе инструмента за предыдущий период составляются расходные нормативы, по которым определяется потребность на следующий период.

Такой способ определения расходного фонда применим в случаях установившейся номенклатуры выпускаемой продукции;

2)планирование потребности по картам типового оснащения рабочих мест. Данный метод используется в условиях мелкосерийного и единичного производства с переменной номенклатурой продукции;

3)метод прямого расчета – наиболее точный ( используется для условий крупносерийного и массового производства ). Определение потребности по каждому виду оснастки ( инструмента) производится путем расчета.

для режущего инструмента

NH – объем выпуска изделий, обработанных данным инструментом (шт.)

tм – машинное время обработки единицы продукции

Тс – период стойкости инструмента ( мин)

Ln – длина режущей части инструмента

l – величина стачиваемого слоя за каждую переточку

du – процент преждевременных поломок инструмента для: (резцов – 5-10%; фрезы – 8-12%; сверла – 5-10%; зенкеры – 5-12%; метчики – 10-15%; долбяки – 10-15% )

в условиях массового производства норма расхода инструмента устанавливается на операцию  изделия исходя из показателя машинного времени и времени износа инструмента. Определяется по формуле :  

tм – машинное время

i – количество одновременно работающих инструментов ( шт )

Тизн – время износа инструмента (час)

Ксц – коэффициент случайной убыим инструмента

Ксц=0,01-0,03 (1-3%)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17651. Дифракція на краю екрана. Спіраль Корню 98.87 KB
  Дифракція на краю екрана. Спіраль Корню. В деяких задачах краще розбивати хвильовий фронт на смугові зони – зони Шустера. Припустимо хвильовий фронт плоский. Площина хвильового фронту AB перпенд. до площини. Проведемо коаксіальні циліндричні поверхні вісь яких – точка P...
17652. Дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці формули Лауе 58.53 KB
  Дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці: формули Лауе. Трехмерные пространственные решетки обладают периодичностью в трех различных направлениях. Кристаллическая решетка является трехмерной пространственной решеткой с малым периодом. На ней дифр
17653. Дифракція та отворі побудова Френеля. Зонна платівка Френеля 217.42 KB
  Дифракція та отворі: побудова Френеля. Зонна платівка Френеля. Поставимо між точковим джерелом S і точкою спостереження Р непрозорий екран з круглим отвором площина якого перпендикулярна до осі SP а центр О розміщений на тій же осі. Згідно із Френелем дія такої перешкоди...
17654. Дифракція Фраунгофера на двох щілинах 156.34 KB
  Дифракція Фраунгофера на двох щілинах У випадку 2 щілин на відміну від випадку 1 щілини буде спостерігатись ще й інтерференційна картина. Результуюча картина буде визначатися шляхом додавання хвиль що йдуть з обох щілин. Очевидно що min будуть на тих самих місцях бо т
17655. Дифракція Фраунгофера на щілині 37.03 KB
  Дифракція Фраунгофера на щілині. Тип дифракції при якому розглядається дифракційна картина утворена паралельними променями отримав назву дифракції Фраунгофера. Паралельні промені отримуємо за допомогою системи лінз. Розбиваємо площину щілини на ряд смужок. Вони є д
17656. Закон Брюстера. Зміна фази відбитої хвилі 42.86 KB
  Закон Брюстера. Зміна фази відбитої хвилі. Формули Френеля: 1 і 2 . 3 і 4 Із формули 1 для відбитої хвилі для pкомпоненти видно що коли то . Тобто pкомпонента для відбитої хвилі зникає. Використовуючи формулу Де називають кутом Брюстера.
17657. Закони відбиття та заломлення світла 35.1 KB
  Закони відбиття та заломлення світла. Коли промінь досягає плоскої границі розподілу двох середовищ він частково проходить в друге середовище заломлюється частково повертається назад відбивається. Закон відбиттся стверджує що падаючий і відбитий промені лежать в ...
17658. Закони заломлення для металів. Неоднорідна хвиля 137.46 KB
  Закони заломлення для металів. Неоднорідна хвиля. Конспект: для золота Для нормальной составляющей: ...
17659. Зв’язок між ступенем когерентності і параметром видності 44.88 KB
  Зв’язок між ступенем когерентності і параметром видності. Поняття когерентності пов’язане зі здатністю хвиль інтерферувати. Розглянемо ступінь когерентності на прикладі часової когерентності. Нехай в т. Р одночасно в момент часу t приходять 2 хвилі однакової частоти в...