45916

Состав и задачи ремонтного хозяйства. Формы организации ремонта

Доклад

Производство и промышленные технологии

Ремонтное хозяйство - совокупность подразделений занятых анализом технического состояния технологического оборудования надзором за его обслуживанием ремонтом и разработкой мероприятий по замене изношенного оборудования на более прогрессивное производительное и современное. Техническое обслуживание комплекс работ операций по поддержанию работоспособности или исправности оборудования при его эксплуатации по назначению а также во время хранения консервации и транспортировании. Ремонт комплекс операций работ по восстановлению...

Русский

2013-11-18

13.62 KB

4 чел.

  1.  Состав и задачи ремонтного хозяйства. Формы организации ремонта.

Ремонтное хозяйство – совокупность подразделений занятых анализом технического состояния технологического оборудования, надзором за его обслуживанием, ремонтом и разработкой мероприятий по замене изношенного оборудования на более прогрессивное, производительное и современное.

Техническое обслуживаниекомплекс работ ( операций ) по поддержанию работоспособности или исправности оборудования при его эксплуатации по назначению, а также во время хранения ( консервации ) и транспортировании.

Ремонт – комплекс операций ( работ ) по восстановлению работоспособности, исправности оборудования, его составных частей и узлов.

Основные задачи ремонтного хозяйства :

1)сохранение оборудования в работоспособном состоянии

2)сокращение времени и затрат по его обслуживанию и всех видов ремонтов

3)повышение эффективности ремонтных работ.

Формы организации ремонта.

1)централизованная  - предусматривает выполнение всех ремонтных работ и меж. ремонтное обслуживание силами специализированных служб, что характерно для крупных предприятий;

2)децентрализованная – предусматривает выполнение всех видов ремонтных работ и межремонтное обслуживание специальными бригадами под руководством механиков и энергетиков цехов ( подразделений ) входящих в состав и находящихся в подчинении начальников производственных цехов ( подразделений ) ;

3)смешанная – наличие всех разновидностей организационных форм ремонта.

    Наиболее сложные и трудоемкие работы осуществляются силами ремонтного механического цеха, а техническое обслуживания, текущие и средние ремонты, аварийные ремонты производятся силами специальных ремонтных бригад.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84932. Закріплення вивчених букв. Робота з дитячою книгою. Українська народна казка «Курочка Ряба» 161 KB
  Мета. Формувати у дітей поняття про казку як художній твір, розвивати мовлення, уяву, фантазію; закріплювати вміння читати склади, слова, речення з вивченими буквами, вдосконалювати навички звукового аналізу слів; вчити будувати звукові моделі; збагачувати мовленнєвий словник дітей...
84933. Українська народна казка «Рукавичка» 317 KB
  Мета. Ознайомити учнів з українською народною казкою «Рукавичка». Повторити назви диких звірів. Розвивати уміння слухати і розуміти українську мову, увагу, пам’ять, мислення. Прищеплювати інтерес до української народної творчості.
84934. Звук м. Позначення його буквами Мм. Читання складів із вивченими буквами. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи 31 KB
  Мета: знайомити з артикуляцією звука м буквами Мм формувати в учнів уміння читати склади та слова з вивченими буквами; закріплювати знання учнів про вивчені букви їх звукове значення; розвивати мовлення дітей фонематичний слух інтерес до народних свят; виховувати доброту чуйне ставлення до мами.
84935. Складання тексту-опису лисички за питаннями і опорними словами 70.5 KB
  Мета. Вчити складати найпростіший текст - опис за питаннями і опорними словами, добирати до тексту заголовок. Формувати вміння стисло і послідовно висловлювати думку, передавати її на письмі. Вдосконалювати навички літературної вимови слів. Збагачувати словниковий запас.
84936. Подорож країною Мовознавство 244.5 KB
  Мета: у невимушеній ігровій формі повторити вивчене з курсу мови; поширювати й уточнювати словниковий запас учнів, розвивати мислення, мовлення, пам’ять, увагу; створити атмосферу доброзичливості, чесного змагання; виховувати любов до рідного слова як неоціненного духовного багатства...
84937. Узагальнюючий урок за розділом «Речення» 51 KB
  Мета. Узагальнити і повторити знання по темі «Речення», збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творче мислення; виробляти навички каліграфічного письма; виховувати бережне ставлення до природи. Обладнання: ілюстрації, листочки, схеми до гри, таблиці, магнітофон.
84938. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання і інтонування розповідних речень 59 KB
  Мета: дати уявлення дітям про розповідні речення учити інтонувати розповідні речення аналізувати навчальний матеріал збагачувати словниковий запас учнів розвивати спостережливість мову учнів уяву виховувати вбачати красу осінньої природи.
84939. Урок розвитку зв’язного мовлення у 2 класі 40 KB
  Пізньої осені, коли промерзає ґрунт, зменшується кількість корму, насамперед у комах; їжаки зариваються в опале листя і впадають у сплячку аж до березня. У цей час у них дуже повільне дихання (до 6 разів на хвилину), різко знижується температура тіла, серце робить лише кілька ударів на хвилину.
84940. Визначення роду і числа прикметників 32 KB
  Мета. Закріплювати вміння змінювати прикметники за родами і числами, вдосконалювати вміння визначати рід, число прикметників у зв’язку з іменниками,добирати найвлучніші прикметники, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати,зіставляти мовні явища. Розвивати увагу, спостережливість.