45956

Химико-термическая обработка стали: виды, технология, оборудование, свойства, применение

Доклад

Производство и промышленные технологии

ХТО –- процесс насыщения поверхности детали различными легирующими элементами с целью изменения состава структуры и свойств поверхностного слоя детали. Поверхность детали может насыщаться следующими элементами: углерод азотом хромом кремний алюминий бром. Цель: получить на поверхности детали высокую тв. достаточной вязкости и пластичности сердцевины деталикулачки эксцентрики.

Русский

2013-11-18

187.39 KB

7 чел.

10. Химико-термическая обработка стали: виды, технология, оборудование, свойства, применение.

ХТО – процесс насыщения поверхности детали различными легирующими элементами с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного слоя детали. Поверхность детали может насыщаться следующими элементами: углерод, азотом, хромом, кремний, алюминий, бром.

ХТО включает 3 последовательных стадии:

- образование активных атомом в близи поверхности металла.

- адсоркция образовавшихся атомов поверхности металла.

- диффузионное перемещение абсорбированных атомов в глубь кристаллической решётки.

Существуют следующие виды ХТО:

- цементация.

- азотирование.

- нитроцементация.

- диффузионная металлизация.

Наиболее характерное оборудование термических цехов является:

  1.  Камерная термическая электрическая печь.
  2.  Закалочный бак.
  3.  Соленная ванна.
  4.  Масленая ванна.

Цементация – вид  ХТО, который заключается в диффузионном насыщении поверхности стали углеродом. Деталь нагревают в печи до t=940 С совмечтно с карбирюзатором. Окончательные свойства получ. после закалки. Цель: получить на поверхности детали высокую тв.,  износостойкость и контактную выносливость при сохр. достаточной вязкости и пластичности сердцевины детали(кулачки , эксцентрики).  

Азотирование – вид ХТО заключающийся в процессе насыщения поверхности детали азотом. В рез. –те чего азот взаимодействует с элементами наход. в стали,образуя нитриды, которые обладают высокой износостойкостью и тв. Производится среди аммиака.

Нитроцементация – вид ХТО, заключ. в насыщении поверхности детали одновременно азотом и углеродом.t=850-+10C. Процесс идет в газовой среде. Газ содержит 8% аммиака, 90% энтогаза и остальное природныйгаз.

Диффузионное насыщение металлами — поверхностное насыщение стали алюминием, хромом, цинком , кремнием и другими элементами. Один из методов упрочнения материалов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80238. Комунікації. Управління комунікаційними процесами 160 KB
  Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну інформацією фактами ідеями поглядами емоціями тощо між двома або більше особами. Для здійснення процесу комунікації необхідні принаймні 4 умови: наявність щонайменше двох осіб: відправника особи яка генерує інформацію що призначена для передачі; одержувача – особи для якої призначена інформація що передається; наявність повідомлення тобто закодованої за допомогою...
80239. Ефективність управління. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці 98.5 KB
  Ефективність управління можна вимірювати за результатами керованих обєктів і процесів. І все ж встановлення ефективності власне управління можливе, але за допомогою іншого використання вихідної логічної формули. Наприклад, способи управління, що дозволяють досягти заданого фіксованого результату за найменших витрат
80240. Поняття і сутність менеджменту. Менеджмент як вид професійної діяльності 6.35 MB
  Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони реалізуються значно різняться між собою. Щоб з’ясувати сутність менеджменту на нього треба подивитись з різних точок зору
80241. Розвиток науки управління. Ранні теорії менеджменту 1.78 MB
  Розвиток науки управління. Остаточно ідея управління як наукової дисципліни професії та галузі досліджень сформувалася у США. Навпаки на першому етапі до середини ХХ століття наука управління розвивалася одразу за кількома відносно самостійним напрямкам або як кажуть підходам до управління кожний з яких концентрував увагу на різних аспектах менеджменту. Класична теорія підхід менеджменту включає дві школи: а школу наукового управління...
80242. Прийняття управлінських рішень. Методи творчого пошуку альтернатив 6.79 MB
  Прийняття управлінських рішень. Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Основи теорії прийняття рішень У науковій літературі зустрічається як розширене так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні.
80243. Методи обґрунтування управлінських рішень 5.47 MB
  Методи обґрунтування управлінських рішень. Відповідно до цього способу всі методи обґрунтування управлінських рішень поділяються на кількісні та якісні. Кількісні методи або методи дослідження операцій застосовують коли фактори що впливають на вибір рішення можна кількісно визначити та оцінити. Якісні методи використовують тоді коли фактори що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню.
80244. Рынок и его инфраструктура 94.5 KB
  Рынок и его инфраструктура План 1. Сущность функции и структура рынка Объединенное понятие рынок как место массовой куплипродажи товаров лишь частичного отражает содержание которое вкладывается в понятие рынок экономической науки и хозяйственной практикой. Рынок в широком смысле объединяет в себе несколько понятий. Вовторых рынок есть вся совокупность процессов торговли актов куплипродажи который характеризуется такими признаками как вид продаваемых товаров объем продаж способ торговли уровень цен.
80245. Основы саморегулирования рыночной экономики 134 KB
  Объективные факторы: экономические: базовый уровень развития производства; объём реальных потребностей и уровень их удовлетворения; средний уровень денежных доходов населения; рыночные цены; уровень цен товаровзаменителейи взаимодополняемых товаров; принципы распределения доходов; условия предоставления кредитов качество товара. Он отражает причинноследственную связь между изменением цены и изменением величины спроса. Рост цены при прочих неизменных условиях вызывает снижение спроса что способствует разрешению противоречия...
80246. Экономическая роль государства в рыночной экономике 74.5 KB
  Необходимость и сущность государственного регулирования рыночной экономики. Формы государственного регулирования рыночной экономики. Необходимость и сущность государственного регулирования рыночной экономики. Государственное регулирование экономики сложилось не сразу.