45975

Конструкция и назначение червячных передач. Кинематический и прочностной расчеты

Доклад

Производство и промышленные технологии

Червячные передачи это передачи за счет зацепления витков червяка и зубьев червячного колеса. При вращении червяка его витки входят в зацепление с зубьями червячного колеса. Расстояние между одноименными точками боковых сторон смежных витков червяка измеренное параллельно оси называют шагом червяка р. Делительный диаметр червяка dx = qm.

Русский

2013-11-18

29.5 KB

14 чел.

28 Конструкция и назначение червячных передач. Кинематический и прочностной расчеты.

Червячные передачи - это передачи за счет зацепления витков червяка и зубьев червячного колеса. По своей геометрии и кинематике червячная передача близка к паре винт—гайка. Червячные передачи применяют для передачи движения между перекрещивающимися валами. При вращении червяка его витки входят в зацепление с зубьями червячного колеса. Передачи используют в станках, автомобилях, подъемно-транспортных и других машинах. Достоинства передачи: возможность получения большого передаточного числа в одной ступени и эффекта самоторможения; плавность и малошумность работы; повышенная кинематическая точность. Недостатки червячной передачи: низкий КПД; применение для изготовления зубьев червячного колеса дорогих антифрикционных материалов; повышенные требования к точности сборки, необходимость регулировки и принятия специальных мер по интенсификации теилоотвода. По форме внешней поверхности червяки разделяют на цилиндрические, глобоидные и тороидные. Наибольшее применение находят цилиндрические как более простые в изготовлении и обеспечивающие достаточно высокую нагрузочную способность. . По форме боковой поверхности витка червяки разделяют на архимедовы, конволютные, эвольвентные, с поверхностью витка, образованной конусом, и с вогнутым профилем витка. В червячных передачах угол профиля α обычно 20°. Расстояние между одноименными точками боковых сторон смежных витков червяка, измеренное параллельно оси, называют шагом червяка р. Осевой модуль передачи. Делительный диаметр червяка dx = qm. Число заходов червяка zx выбирают из установленных ГОСТом значений 1, 2 или 4. Передачи большой мощности не выполняют с одноза-ходными червяками из-за низкого КПД. Диаметры вершин и впадин. Длину нарезанной части червяка Ьг определяют из условия нахождения в зацеплении максимально возможного числа зубьев колеса. Передаточное число и = z2/zx. Диаметры вершин da2 и впадин df2 Ширина   колеса Ь2 < 0,75d.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48088. Основи наукових досліджень 304.5 KB
  Наука і наукове дослідження Роль і місце науки в соціальноекономічному розвитку суспільства. Наукове дослідження. Об'єкт мета та етапи наукового дослідження. Наука є складовою загальнолюдської культури і тому кожна людина повинна знати що таке наука наукові дослідження та як вони проводяться.
48089. Історія України 574.5 KB
  Вступ до курсу Історія України. Предмет має назву Історія України тобто розкриває і аналізує життя наших предків. Історія України бере свій початок з появи перших людей на її території.
48090. Сервісологія. Опорні конспекти лекцій 222 KB
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПОТРЕБ Мета і завдання дисципліни âСервісологіяâ. Основні поняття теорії потреб. Поняття âпотребиâ âнеобхідностіâ âбажанняâ âнадмірної потребиâ. Потреби нагальні первинні та; вторинні індивідуальні та суспільні; матеріальні та духовні.
48091. Органічна хімія. Опорні лекції 1.47 MB
  Алкани Алкани насичені вуглеводні парафіни сполуки Карбону і Гідрогену в молекулах яких всі валентності насичені атомами Гідрогену. Розміщення бокових відгалужень у вигляді радикалів визначається порядковим номером атомів Карбону карбонового ланцюга. Нумерацію атомів Карбону в головному карбоновому ланцюзі починають з ближнього кінця де розміщується замісник радикал.
48092. Теоретичні основи фінансового аналізу 769.5 KB
  Значення і теоретичні основи фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Метод фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Фінансовий аналіз засіб пізнання фінансового механізму підприємства процесів формування і використання фінансових ресурсів для здійснення діяльності. Як відомо у процесі функціонування будьякого підприємства циклічно відбувається: залучення необхідних ресурсів; зєднання їх у виробничому процесі; реалізація...
48093. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.11 MB
  Головною заслугою фізіократів є те що вони вперше перенесли предмет економічного дослідження зі сфери обігу в сферу виробництва і цим заклали фундамент для аналізу капіталістичного виробництва Класична політекономія Дійсно науковий характер економічна теорія отримала у працях представників класичної школи політичної економії В. Виходячи із сучасної практики важко не критикувати положення марксизму щодо економічної неспроможності капіталістичного виробництва та безперспективності його розвитку.Маркс з великою силою свого таланту логічно...
48094. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 61 KB
  Предмет система і джерела земельного права; земельна реформа в Україні. Предмет методи принципи і система земельного права. Джерела земельного права України їх класифікація.
48095. Навчально-методичні матеріали. Земельне право 409.5 KB
  В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у звязку з проведенням земельної реформи приватизації землі прийняттям нового Земельного Кодексу України. Проблеми даної навчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних і нормативних документів: Конституції України Земельного кодексу України Кодексів інших галузей права указів Президента України декретів і постанов Кабінету Міністрів України відомчих нормативних актів що регулюють земельні правовідносини в державі. Джерела земельного права України і їх...
48096. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 2.5 MB
  Теоретичні аспекти виникнення та розвитку науки національної економіки Основоположником науки про національну економіку є німецький економіст Ф. Лістом у вказаній праці можна звести до трьох взаємоповязаних підходів: 1 теорії продуктивних сил; 2 концепції стадійного економічного розвитку; 3 положення про активну економічну роль держави. Вона є результатом попереднього розвитку відкриттів удосконалень традицій досвіду знань. Ліст справедливо відзначає що істинні багатство і добробут нації зумовлюються не кількістю мінових...