46096

ДИСЛЕКСИЯ. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АКТА ЧТЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЛЕКСИЙ

Доклад

Медицина и ветеринария

Дислексия частичное специфическое нарушение процесса чтения обусловленное несформированностью нарушением ВПФ и проявляющегося в частых ошибках стойкого характера. Акустическая дислексия. Оптическая дислексия. Моторная дислексия.

Русский

2013-11-19

26.5 KB

15 чел.

В 31.ДИСЛЕКСИЯ. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АКТА ЧТЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЛЕКСИЙ.

Дислексия -  частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) ВПФ и проявляющегося в частых ошибках стойкого характера.

Психофизиологическая структура акта чтения.

Современный анализ проблемы нарушения чтения основывается на понимании сложной психофизиологической структуры процесса чтения в норме и особенности усвоения этого навыка детьми.

Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют различные анализаторы: зрительный, речедвигательный, речеслуховой.

Выделяется 2 стороны: техническая и смысловая.

Техническая – зрительное восприятие букв, соотнесение букв с соответствующим звуком, воспроизведение  звукопроизносительного образа слова.

Смысловая – соотнесение звуковой формы слов с его значением.

Навык чтения вмещает 2 основных компонента:  

1. Декодирование текста, представление в графической форме. Перевод их в устно- речевую форму.

2. Понимание значения письменных текстов.

При чтении взрослый человек осознаёт лишь задачу, смысл читаемого, а те психофизиологические операции, которые предшествуют этому, осуществляются как бы сами собой,  неосознанно, автоматизировано. Однако при автоматизировавшиеся при овладении чтением операции являются разносторонними и сложными.

Как всякий навык, чтение в процессе своего формирования проходит ряд этапов, качественно своеобразных ступеней. Каждый из них тесно связан с предыдущим и последующим, постепенно переходит из одного качества в другое. Формирование навыка чтения осуществляется в процессе длительного и целенаправленного обучения.

Т.Г.Егоров выделяет следующие ступени формирования навыка чтения:

1) овладение звуко-буквенными обозначениями;

2) послоговое чтение;

3) становление синтетических приёмов чтения;

4) синтетическое чтение.

Каждая из их характеризуется своеобразием, качественными особенностями, определённой психологической структурой, своими трудностями и задачами, а также приёмами овладения.

Основными условиями успешного овладения навыком чтения являются: Сформированность устной речи, фонетико-фонематической стороны, лексико-грамматического строя, достаточное развитие пространственных представлений, зрительного анализа, синтеза, мнезиса.

Классификация дислексий.

О.А.Токарева так классифицирует нарушения чтения.

1. Акустическая дислексия.

2. Оптическая дислексия.

3. Моторная дислексия.

М.Е.Хватцев разделяет  дислексии по нарушенным механизмам.

1. Фонематическая дислексия.

2. Мнестическая дислексия.

3. Оптическая дислексия.

4. Оптико-пространственная дислексия.

5. Семантическая дислексия.

Р.И.Лалаева выделяет следующие виды дислексий с учётом нарушенных операций процесса чтения.

1. Фонематическая дислексия.

2. Семантическая дислексия.

3. Аграмматическая дислексия.

4. Мнестическая дислексия.

5. Оптическая дислексия.

6. Тактильная дислексия.

Б.Беккер отмечает такие виды нарушения чтения (по степени выраженности).

1. Врождённая словесная слепота.

2. Дислексия.

3. Брадилексия.

4. Легастения.

5. Врождённая слабость чтения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20490. Обчислення в звітах 17.31 KB
  Щоб додати номер сторінки використовують властивості звіту Page і Pages містять номер поточної сторінки і загальна кількість сторінок у звіті. Для того щоб додати в колонтитул номер поточної сторінки введіть у текстове поле вираження= Сторінка [Page] з [Pages]Зазначимо що при створення звіту в режимі майстра це вираз додається автоматично.Так для того щоб провести будьякі обчислення в рядках таблиці звіту необхідно посилатися безпосередньо на поля цього звіту не таблиці або запиту. Щоб порахувати різницю між максимальним і...
20491. Знання, класифікація знань 29.5 KB
  Знання класифікація знань Знання́ форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Знання класифікують за: За природою Знання можуть бути: декларативні процедурні Декларативні знання містять в собі лише уявлення про структуру певних понять. Ці знання наближені до даних фактів. Процедурні знання мають активну природу.
20492. Імпорт та експорт даних MySQL 17.71 KB
  Експорт та імпорт даних в MySQL зазвичай потрібно при перенесенні інформації з однієї бази даних MySQL в іншу і для здійснення резервного копіювання. Резервне копіювання даних носить чисто технологічний характер. Ми гарантуємо збереження самих даних а не їх резервних копій.
20493. Інтерполяційний многочлен Лагранжа 61.5 KB
  Для n 1 пар чисел де всі різні існує єдиний многочлен степеня не більшого від n для якого . Лагранж запропонував спосіб обчислення таких многочленів: де базисні поліноми визначаються за формулою: Очевидно що ljx мають такі властивості: Це поліноми степеня n при Звідси випливає що Lx як лінійна комбінація ljx може мати степінь не більший від n та Lxj = yj. Нехай для функції fx відомі значення yj = fxj у деяких точках. Тоді ця функція може інтерполюватися як Зокрема Значення інтегралів від lj не залежать від fx...
20494. Клітинні матриці. Дії над клітинними матрицями 49.5 KB
  Дана форма запису матриці має важливе теоретичне значення у лінійній алгебрі і при розв'язуванні систем диференціальних рівнянь. Наприклад матриця: Власними значеннями даної матриці A є λ = 1 2 4 4. Розмірність ядра матриці A − 4In дорівнює 1 отже A не допускає діагоналізації.
20497. Структурна природна мова 31 KB
  В наукових дослідженнях все більш вагоме місце посідають розробки що орієнтовані на опрацювання природномовної ПМ інформації бо остання визначається як узагальнена схема подання довільної інформації. Проте з іншого боку також відомо наскільки складною постає проблема обробки мовної інформації і прогрес у цій сфері однозначно пов'язується з рівнем формалізації опису природної мови. Здобувачем запропоновано формальну модель мови що визначає її системну організацію і яка закладається в основу сучасних технологій орієнтованих на...
20498. Таблиці та дерева рішень 38.5 KB
  Метод дерева рішень це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Область використання методу дерева рішень можна об'єднати в три класи: опис даних: застосування дерева рішень дозволяє зберігати інформацію про вибірку даних в компактній і зручній для обробки формі що містить в собі точні описи об'єктів; класифікація: застосування дерева рішень дозволяє справитися із завданнями класифікації тобто відношення об'єктів до одного з описаних класів; регресія: якщо змінна має недостовірні значення то застосування дерева...