46116

Лингвистические и психологические основы методики развития речи детей. Задачи, принципы и направления работы по развитию речи

Доклад

Педагогика и дидактика

Лингвистические и психологические основы методики развития речи детей. Задачи принципы и направления работы по развитию речи. деятельности по формированию речи у детей дошкольного возраста. Задачи работы по развитию речи направления работы : Воспитание ЗКР.

Русский

2013-11-19

13.5 KB

75 чел.

В 54. Лингвистические и психологические основы методики развития речи детей. Задачи, принципы и направления работы по развитию речи.

Мрр – педагогическая наука ; является частью методики обучения рус.яз.

 - наука, которая изучает закономерности пед. деятельности  по формированию речи у детей дошкольного возраста.

Мрр опирается на определенные положения:Положение теории познания и языкового развития человека.

 1.  Язык является познанием важнейшим средством общения
 2.  язык и мышление взаимосвязаны
 3.  язык возник одновременно с появлением  человеческого общества, с появлением и развитием труда.
 4.  язык постоянно развивается (явление историческое)
 5.  язык- явление национальное, т. к отражает особенности национального развития.

Основателем Мрр К.д. Ушинский, Л.Н.Толстой, Е.И.Тихеева, Э.П.Коротков, Ф.А.Сахин, Г.А. Фомичева, Гербова, Бородич, Яшина, Алексеева

В содержание Мрр входит 3 группы тем:

1) теоретическая – определение науки, задачи, содержание, вклад ученых, методистов.

2) методическая - методика воспитания ЗКР, методика обучения грамоте.

3) организационные темы – планирование и учет работы по РР, речевая диагностика в д/с,   руководство работой в д/с.

Задачи работы по развитию речи (направления работы) :

 1.  Воспитание ЗКР.
 2.  Развитие словаря.
 3.  Формирование грамматического строя речи.
 4.  Развитие связной речи.
 5.  Подготовка к обучению грамоте.
 6.  Ознакомление с художественной литературой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64339. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ 242.5 KB
  Завдяки усуненню головного недоліку вівса плівчастого твердої плівки витрати на переробку вівса голозерного значно зменшилися а отже відповідно зріс і попит на нього у виробників. Свіжозібране зерно голозерного вівса з поля потрапляє на хлібоприймальні підприємства та заготівельні...
64340. ЕРГО-ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 504.31 KB
  Сучасні вимоги до лікувальних закладів в світовій практиці їх проектування і будівництва наскільки змінилися, що виникла необхідність в удосконаленні архітектурних принципів формування їх архітектурного середовища.
64341. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції 873 KB
  При чому всі названі складові потребують отримання оцінок на базі кількісного оцінювання якості. Становлення галузі знань про кількісне оцінювання якості своїми коренями сягає 20х років коли в своїй праці з теорії розмірностей...
64342. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КЛУБІВ 200.5 KB
  Актуальною формою практичної реалізації такого напрямку організації позакласної фізкультурнооздоровчої та спортивномасової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах є учнівські фізкультурнооздоровчі клуби.
64343. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв 812.5 KB
  З урахуванням специфіки роботи подібних підприємств в Україні прийнято Закон Про об'єкти підвищеної небезпеки який регламентує первинну та повторну інформаційну підготовку ІП технічного персоналу як у традиційній формі так і з використанням інформаційних технологій.
64344. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 180 KB
  Реформування аграрної сфери економіки яке супроводжувалося становленням ринкових відносин проведенням земельної реформи створенням нових підприємницьких організаційних структур різних форм власності не дало очікуваних результатів.
64346. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів 952.46 KB
  Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності довговічності стабільності ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні технікоекономічні показники.
64347. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією 1.61 MB
  Загальна характеристика роботи Сучасний рівень розвитку інформаційних систем і засобів автоматизації характеризується постійним впровадженням нових інформаційних технологій в процес збору обробки і передачі даних.