46116

Лингвистические и психологические основы методики развития речи детей. Задачи, принципы и направления работы по развитию речи

Доклад

Педагогика и дидактика

Лингвистические и психологические основы методики развития речи детей. Задачи принципы и направления работы по развитию речи. деятельности по формированию речи у детей дошкольного возраста. Задачи работы по развитию речи направления работы : Воспитание ЗКР.

Русский

2013-11-19

13.5 KB

80 чел.

В 54. Лингвистические и психологические основы методики развития речи детей. Задачи, принципы и направления работы по развитию речи.

Мрр – педагогическая наука ; является частью методики обучения рус.яз.

 - наука, которая изучает закономерности пед. деятельности  по формированию речи у детей дошкольного возраста.

Мрр опирается на определенные положения:Положение теории познания и языкового развития человека.

 1.  Язык является познанием важнейшим средством общения
 2.  язык и мышление взаимосвязаны
 3.  язык возник одновременно с появлением  человеческого общества, с появлением и развитием труда.
 4.  язык постоянно развивается (явление историческое)
 5.  язык- явление национальное, т. к отражает особенности национального развития.

Основателем Мрр К.д. Ушинский, Л.Н.Толстой, Е.И.Тихеева, Э.П.Коротков, Ф.А.Сахин, Г.А. Фомичева, Гербова, Бородич, Яшина, Алексеева

В содержание Мрр входит 3 группы тем:

1) теоретическая – определение науки, задачи, содержание, вклад ученых, методистов.

2) методическая - методика воспитания ЗКР, методика обучения грамоте.

3) организационные темы – планирование и учет работы по РР, речевая диагностика в д/с,   руководство работой в д/с.

Задачи работы по развитию речи (направления работы) :

 1.  Воспитание ЗКР.
 2.  Развитие словаря.
 3.  Формирование грамматического строя речи.
 4.  Развитие связной речи.
 5.  Подготовка к обучению грамоте.
 6.  Ознакомление с художественной литературой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69756. Поняття про графи і дерева 39 KB
  Графом називають скінченну множину точок - вершин графа, для деяких пар якої налагоджені зв’язки - ребра графа. Розглянемо використання графів для зображення динамічних структур. Нехай є деяка структура, що складається з записів, пов’язаних між собою системою вказівок...
69757. Особливості використання динамічних змінних 26.5 KB
  3 доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником. Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних. Зрозуміло що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур...
69758. Технології передавання повідомлень 38 KB
  Сокет це абстрактна кінцева точка з’єднання через яку процес може відсилати або отримувати повідомлення. Під час обміну даними із використанням сокетів зазвичай застосовується технологія клієнтсервер коли один процес сервер очікує з’єднання а інший клієнт з’єднують із ним.
69759. Сторінково-сегментна організація пам’яті 52 KB
  Оскільки сегменти мають змінну довжину і керувати ними складніше, чиста сегментація зазвичай не настільки ефективна, як сторінкова організація. З іншого боку, видається цінною сама можливість використати сегменти як блоки пам’яті різного призначення змінної довжини.
69760. Атрибути файлів. Операції над файлами і каталогами 34.5 KB
  Кожний файл має набір характеристик - атрибутів. Набір атрибутів змінюється залежно від файлової системи. Найпоширеніші атрибути файла наведено нижче. Ім’я файла, докладно розглянуте раніше. Тип файла, який звичайно задають для спеціальних файлів (каталогів, зв’язків тощо).
69761. Продуктивність файлових систем 87 KB
  Оптимізація продуктивності під час розробки файлових систем Розглянемо яким чином можна оптимізувати продуктивність файлової системи зміною структур даних і алгоритмів які в ній застосовують. У викладі використовуватимемо класичний приклад оптимізації традиційної...
69762. Введення-виведення у режимі користувача 63 KB
  Тут зупинимося на взаємодії підсистеми введення-виведення із процесами режиму користувача та на різних методах організації введення-виведення з режиму користувача. Синхронне введення-виведення У більшості випадків введення-виведення на рівні апаратного...
69763. Таймери і системний час 27.5 KB
  Таймери керують пристроями які передають у систему інформацію про час. Вони відстежують поточний час доби здійснюють облік витрат процесорного часу повідомляють процеси про події що відбуваються через певний проміжок часу тощо.
69764. Термінальне введення-виведення в UNIX та Linux 40.5 KB
  Консоль Linux емулює спеціальний вид термінала, який називають Linux. Він надає доволі широкі можливості щодо керування відображенням інформації (підтримку кольору, керуючих клавіш, перевизначення символьної таблиці «на ходу»).