46118

Психологические и лингвистические основы теорий речевой деятельности. Язык, речь, речевая деятельность

Доклад

Педагогика и дидактика

Язык речь речевая деятельность. предмет речевая деятельность как целое и закономерности ее комплексного моделирования. Речевая деятельность акт. Речевая деятельность имеет предметное содержание определенную структурную организациювнешнюю и внутреннюю подчиняется общефункционнальным психическим механизмамвнимание память Язык = речь Щерба: троякий аспект языкового явления эксперимент в языкознании: сам процесс речевой деятельностипроцесс; языковая системакод; языковой материал.

Русский

2013-11-19

13.5 KB

57 чел.

В 56. Психологические и лингвистические основы теорий речевой деятельности. Язык, речь, речевая деятельность.

Лингвистика- изучает систему знаков(язык). Лингвистика определяет  язык как средство общения.

Психолингвистика- имеет дело с процессами кодирования и декодирования.

- предмет- речевая деятельность как целое и закономерности ее комплексного моделирования.(Леонтьев А.Н.)

- изучает язык как феномен психики. Психолингвистика должна изучать те психические процессы, которые возникают у человека при использовании речи.

Речевая деятельность- акт. Целенаправленный, мотивированный, предметный процесс выдачи и приема сформированной и сформулированной по средствам языковой мысли(волеизъявление, чувства), направленный на удовлетворение коммуникативно-познавательной потребности человека в процессе общения.

Речевая деятельность имеет предметное содержание, определенную структурную организацию(внешнюю и внутреннюю), подчиняется общефункционнальным психическим механизмам(внимание, память)

Язык = речь

Щерба: троякий аспект языкового явления, эксперимент в языкознании:

*сам процесс речевой деятельности(процесс);

*языковая система(код);

*языковой материал.

Речевая организация индивидуальна, сложные речевые механизмы, которые имеют психофизиологическую природу или речевая способность.

Речевая деятельность.

В основе психолингвистики речевой деятельности лежит психологическая теория деятельности(ЛеонтьевА.Н). Теория деятельности была создана в русле идей Выготского. Большое влияние  оказали изучение Сеченова, Павлова   в основе теория рефлекса. Использование деятельностного принципа – объяснение. Леонтьев А.Н анализировал всю человеческую психики как деятельность. Основной постулат- идея социальности психики человека. Социальность формируется прижизненно, представляет собой результат деятельностного овладения культурой общества. В теории деятельности Леонтьева деятельность в целом- процесс в котором порождается психическое отражение мира в голове человека.

Теория деятельности помогает понять речевую деятельность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...
69072. Методи створення компонентів. Розробка і збирання компонентів в середовищі MS .Net Framework 52.99 KB
  Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління служб Windows).
69073. Короткий огляд мови C# 568.5 KB
  Весь виконуваний код C# повинен міститися у класі – у даному випадку класі Program. На відміну від мови C та аналогічних, у C# не можна об’явити глобальну функцію чи змінну. Клас Program міститься у просторі імен DemoApp. При створенні програми в Visual C# простір імен створюється автоматично.
69074. Огляд мови програмування С# (частина 2) Клас та структури 185.5 KB
  В рамках оголошення класу та структури описується безліч змінних різних типів набір данихчленів класу правила породження об’єктів-представників структур і класів їх основні властивості і методи застосування яких забезпечує вирішення задачі.
69075. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ВІД’ЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 76.35 KB
  В попередній лекції ми розглядали роботу з даними через приєднані об’єкти, тобто через постійне з’єднання з джерелом даних. Програма відкривала з’єднання з базою даних і не закривала його принаймні до завершення роботи з джерелом даних. В цей час з’єднання з джерелом підтримувалося постійно.
69076. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 153.12 KB
  У попередніх лекціях ми розглядали створення локальних (автономних) Windows-застосунків. В результаті компіляції і збирання застосунку створювався один програмний компонент у формі збірки. У вигляді локальних застосунків розробляють сервісні програми, системні утиліти...
69077. ПРОМІЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 144.91 KB
  Важливу роль у створенні кросплатформних програмних систем відіграють додаткові загальносистемні програмні засоби, які вирішують завдання взаємодії та інтеграції компонентів. Ці засоби розміщуються між рівнем операційної системи (ОС) і рівнем прикладного програмного забезпечення...
69078. РОЗПОДІЛЕНІ МОДЕЛІ ПРОМІЖНОГО РІВНЯ ДЛЯ WINDOWS 254.25 KB
  Друга рання модель, про яку говорилося в лекції 2, заснована на віддалених викликах процедур (Remote Procedure Calls, RPC). У цій моделі акцент робиться на приховуванні мережевого обміну за рахунок того, що процесу дозволяється викликати процедури, реалізація яких знаходиться на віддаленій машині.
69079. КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ CORBA 118.86 KB
  CORBA (Common Object Request Broker Architecture) - це набір відкритих специфікацій інтерфейсів, що визначає архітектуру технології міжпроцесної взаємодії і незалежного маніпулювання об'єктами. Розробниками технології інтерфейсів є OMG і X/Open.